Eestluse märk - Toetan kogu rahva võrdset kohtlemist

EV Riigikogu

EESTLUSE  MÄRK

Toetan kogu rahva võrdset kohtlemist.

Riigikogu stenogramm;

17 sept. 1997 esines majandusminister Jaak Leimann, kes ütles: „Umbes 100000 on neid inimesi, kes meid tihti külastavad, kes elavad tagastatud majades ja ei saanud kasutada oma EVP-sid vähemalt korteri ostmiseks ning jäid sellega sümboolselt ilma nimetamisväärsest summast. Tõepoolest, tuleb tunnistada, et  me oleme nende inimeste ees teatud määral võlgu ja me peame nende inimeste küsimust lahendama mitte ainult seaduse abil, vaid ka finantsiliselt."

Omandireformi Aluste Seadus (ORAS) §2 lg2.
Omandireformi käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut.

ORAS §3 lg1 Omandireformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara.

Sellest, ORAS §3 lg1-st tuleneb Eluruumide Erastamise Seadus (EES), milles §3 lg5 p4 on vastuolus ORAS §2 lg2 põhimõttega.

EES §3 lg5 p4 diskrimineerib tagastatud elamute üürnikke sotsialse seisundi tõttu ühiskonnas, mis on vastuolus EV Põhiseadus §12.

Seetõttu palume Riigikogul muuta EES §3 lg5p4.

Lisada lause; Tagastatud eluruumide üürnike omandisse antakse  samaväärsed eluruumid samas elamurajoonis või makstakse hüvitust hüvitamise hetkel kehtivas turuhinnas.

Rahva jagamine osadeks; ühele osale rahvast anti  eluruumide erastamise õigus, mis on varaline õigus ja kuulub vara hulka, sest selle õiguse realiseerumisel said eluruumide erastajad vara juurde, mis andis neile majanduslikud eelised elu alustamiseks uues ühiskonnakorras.

Teisele osale rahvast ei antud eluruumide erastamise õigust, mis nagu eelpool õeldud on varaline õigus ja kuulub vara hulka, seega varalisest õigusest ilmajäämine tähendab vara vähenemist, vara vähenemine tähendab kahju tekkimist ja kui on tekitatud kahju, siis on õigus nõuda hüvitust kahjutekitajalt, Eesti riigilt.

Tänase päevani on Eesti riik jaganud rahva osadeks, rikaste osasse kuuluvad need inimesed, kes erastasid eluruumid, vaeste osasse kuuluvad  need inimesed, kellele ei antud eluruumide erastamise õigust, kes jäeti ilma majanduslikust eelisest elu alustamiseks uues ühiskonnakorras.  

Kas niisugune elukorraldus on  EESTLUSE  MÄRK ?      

MTÜ Kristiine ÜÜ 

P.s. Soovime levitada seda üleskutset massimeedias.
a/a EE802200221055965380 Swedbank

 

       

 


Henn Leetna MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjastage see petitsioon

Allakirjutades volitan Henn Leetna MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus oma allkirja üle andma neile, kellele kuulub vastavas küsimuses võim.


VõI

Allkirja kinnitamiseks saadetakse teile e-maili teel link. Selleks, et tagada, et meie e-mailid jõuaksid teieni, palume teil lisada info@petitsioon.com oma meiliaadressite raamatusse või usaldusväärsete saatjate nimekirja.

Pange tähele, et te ei saa oma allkirja kinnitada sellele sõnumile vastates.
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...

Facebook