Säilitame Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi

Kommentaarid

#602

Allkirjastan, sest Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi püsima jäämisel, saavad paljud Pärnumaa elanikud jätkata oma õpiteed ja samal ajal töötada. Meie kooli tegevuse mõju ulatub ka tööandjateni, kelle töötajad saavad paindlikult õppides vajalikke teadmisi ja hariduse omandada. Rahvatarkusele tuginedes soovitan enne otsustamist üheksa korda mõõta, kuid veel olulisem on enne mõõtude võtmist aru saada milliseid mõõte on vaja võtta.

Merle Looring (Pärnu, 2019-10-07)

#617

Toetan Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi püsimajäämist !

Asta Vaal (Tallinn, 2019-10-07)

#618

Olen poolt!

Age Kask (Pärnu, 2019-10-07)

#621

Eesti parim kool

Airi Iman (Pärnu, 2019-10-07)

#624

olen kooli iseseisvuse säilitamise poolt

Lea Vaaderpall (Tallinn , 2019-10-07)

#627

Allkirjastan sest leian, et PTG õppekorraldus on kõige mõistlikum ja ehk pea ainuke sobiv õppekorralduse vorm täiskasvanud õppija jaoks. Täiskasvanud õppija puhul ei tohi unustada, et õppetöö toimub enamjaolt töö ja perekohustuste kõrvalt ja seetõttu peab säilima selline paindlikus ja sellised tugiteenused, mida PTG pakkuda suudab. Lisaks omab PTG pikaajalist kogemus täiskasvanud õppijatega töötamisel ja eripärast oskust oma õpilasi motiveerida ning toetada. Neid omadusi ei suuda teised välja pakutud õppeasutused kindlasti asendada.

Mihkel Köster (Pärnu, 2019-10-07)

#629

Täiskasvanute gümnaasiumid on tänasel haridusmaastikul hästi toimivad ja väga vajalikud.

Anneli Surva (Tallinn, 2019-10-07)

#632

Allkirjastan, sest see kool on paljusid aidanud ja elus edasi viinud! Palun ärge kaotage seda ära!

Merle Köster (Pärnu, 2019-10-07)

#634

Allkirjastan, sest Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis on õppurite huve ja võimeid arvestav ning toetav õppekeskkond.

Riina Tootsi (Viljandi, 2019-10-07)

#642

Õpilane

Õnne Sammel (Kaisma , 2019-10-07)

#646

Sest tahan

Erko Muiso (Pärnu, 2019-10-08)

#650

Riik ei peaks kõike "kaasajastama", mis aastakümneid toiminud on.

Ilona Palmsaar (Pärnu, 2019-10-08)

#661

Jah

Marvi Ehte (Kuressaare, 2019-10-08)

#662

Õpin ise selles koolis ja sealne süsteem ning tingimused on hetkel ainukesed, mis mulle sobivad.

Tiivi Makarov (Kiling-Nõmme, 2019-10-08)

#668

see kool on sellisena vajalik nagu ta praegu on

Helen Elbing (Pärnu, 2019-10-08)

#692

Käin selles koolis

Kristiina Niit (Pärnu, 2019-10-08)

#693

Allkirjastan, sest olen vastu, et meie kooli tahetakse liita, kas Koidula Gümnaasiumi või Pärnu Kutsehariduskeskusega. Ma olen rahul Täiskasvanute Gümnaasiumiga, selle kooli õhkkonnaga ja õppimisega. Väga hindan seda, et saan iga päev olla inimestega, kes on motiveeritud õppimiseks, mitte pulli tegemiseks.

Kristen-Tony Pelju (Pärnu, 2019-10-08)

#701

Allkirjastan

Lauren Pikkor (Pärnu, 2019-10-08)

#702

Allkirjastan, sest arvan,et praegusel kujul töötavaid koole ei ole õige lammutada. Täiskasvanute koolid on õigustanud end paljude edukate ja elus edasi jõudnud vilistlaste kaudu.
Üle riigi on tekkinud täiskasvanute gümnaasiumite õpetajate ühendus, mis saab kokku mitu korda aastas, et vahetada kogemusi.

Ele Luur (Rakvere, 2019-10-08)

#703

Olen PTG vilistlane ja nõustun direktor Kurvitsaga. PTG peab jääma selliseks, nagu ta praegu on! Ei ole vaja parandada midagi, mis pole katki. PTG õppesüsteem toimib just sellepärast, et seal arvestatkse ka töötava õpilasega.

Algi Tamme (Tallinn, 2019-10-08)

#705

Allkirjastan, sest selliseid koole nagu täiskasvanu gümnaasiumid peavad jääma iseseisvaks.

Sten Põlts (Rapla , 2019-10-08)

#708

Täiskasvanuharidus on oluline!

Inga Kuusik (Rakvere, 2019-10-08)

#710

Sest käin selles koolis

Laura-Ly Uussaar (Pärnu, 2019-10-08)

#711

Sest, kool, kus mina õpin, tahetakse samamoodi sulgeda. Täiskasvanute gümnaasiumid peaksid jääma ikka eraldi.

Reet Truss (Kunda, 2019-10-08)

#713

See on oluline nende inimeste jaoks ja tunnen seost ka endaga kuna Rakvere ootab vist sama saatus.

Signe Puusepp (Rakvere, 2019-10-08)

#715

Allkirjastan, kuna soovin, et täiskasvanu gümnaasiumid säiliksid oma praegusel kujul.

Inga Utrijainen (Rakvere, 2019-10-08)

#721

Olen PTG vilistlane ja tänu just sellel kooli paindlikele õpivõimalustele on mul keskharidus.

Eve Simson (Pärnu, 2019-10-08)

#722

See kool on väga vajalik. Elus võib nii mõndagi ette tulla, aga haridus peaks olema kättesaadav ka hilisemas elueas.

Anu Tuur (Pärnu-Jaagupi , 2019-10-08)

#725

Olen ise õppinud seal. Selline kool aitab väga inimesi kes ei ole lõpetanud gümnaasiumi mingitel põhjustel

Edgar Akopjan (Vantaa, 2019-10-09)

#730

Soovin kaasa aidata💙

Katleen Roos (Aespa, 2019-10-09)

#731

Olen vilistlane

Kreete Laidna (Pärnu, 2019-10-09)

#733

Allkirjastab, sest arvan, et paindlikud tingimustega on see sobilik paljudele inimestele, niiet neil ei jää sobimatutel tingimustel koolihariduse omandamine selle pärast ära, et ei leia sobilikku lahendust.

Eleryn Laaneväli (Pärnu, 2019-10-09)

#738

Leian, et igal inimesele on õigus haridusele, ka täiskavanul. On väga palju erinevaid põhjuseid, miks noored on mingil hetkel katkestanud oma koolitee (perekondlikud põhjused, haigus, koolikiusamine, sport jne) ja oleks vale murda head toimivat süsteemi, mis aitab inimestel jätkata katkenud haridusteed. Meie riik on nii tark kui tark on tema rahvas.

Kert Lokotar-Reimann (Tallinn, 2019-10-09)

#741

siuksed koolid peavad säilima

dairi pomerants (tamsalu, 2019-10-09)

#742

Allkirjastan, sest täiskasvanute gümnaasiumid on ainuke võimalus täiskasvanutele lõpetada oma kunagi pooleli jäänud haridustee

Aili Hollak (Võru, 2019-10-09)

#746

Peab jääma nagu on

Angela Tölpt (Pärnumaa, 2019-10-09)

#752

Olen käinud seal, ja plaaniks tagasi minna

Liina Karpin-Liiv (Pärnu , 2019-10-09)

#754

Kahjuks ei mõista inimesed, millest räägitakse, kui kõneldakse täiskasvanute hariduse jätkamisest ametikoolide juures. Praegu saab enamik aru, et täiskasvanute gümnaasium kui struktuur viiakse üle ainult teistesse ruumidesse, kus nad sisuliselt jätkavad samas vormis. See kindlasti nii ei ole, õppuri jaoks muutub kõik - keskkond, õpetajad, õppe sisu. Küsimus on selles, kas paremaks? Probleem on ka selles, kas ametikoolid on muutusteks valmis.

Lisaks on küsimus kiirustamises, paljudele täiskasvanute gümnaasiumitele on likvideerimisotsus tulnud nagu välk selgest taevast. Ministeerium on andnud kohalikule omavalitsusele küll suure otsustusõiguse, aga tihti hakkavad väikeses linnas otsuste tegemisel mängima suhted, ametniku seisukoht, mis ei pruugi olla objektiivne. Likvideerimine püütakse võimalikult ruttu ja jõuga, osapooli arvestamata, ära teha. See on poliitika. Hästi kurb.

Ursula Einmann (Rakvere, 2019-10-09)

#759

soovin, et täiskasvanul oleks võimalik poolelijäänud haridust jätkata täiskasvanute koolis ja mitte ära võtta õpimotivatsiooni. Meil on ju elukestev õpe.

Kadri Koha (Kadrina, 2019-10-09)

#760

Pooldan kooli säilimist olemasoleval kujul.

Valmar Ideon (Rapla, 2019-10-09)

#766

kodulinn

Elisabeth Kuzovnik (Tallinn, 2019-10-09)

#771

Käisin siin koolis ja sooviks, et teistele jääks ka see võimalus seda teha kui neile vajalik.

Terhi Eliise Siitam (Tartu, 2019-10-09)

#772

Toetan igati väärt kooli praegusel kujul säilitamist

Pille Kuusik (Pärnumaa, 2019-10-09)

#784

Täiskasvanute gümnaasiumite likvideerimine on väga läbimõtlematu tegu. Praegune süsteem toimib üle vabariigi väga hästi ja eelkõige on rahul praegused ja endised õpilased. Ministeeriumi poolt vaadates saab Exceli tabelis kutseharidussüsteemi õpilaste arvu suurendada TG-de õpilaste arvelt ja olemasolevate TG-de identiteetide, ajaloo jne hukkamise hinnaga. Millist õppekeskkonda ja õpet soovivad praegused ja tulevased õppurid - seda pole keegi küsinud. Käesoleva petitsiooni kommentaarid annavad hea ülevaate mittestatsionaarse õppe olukorrast Pärnus ja mujalgi.
Peatame selle reformi veel enne kui suurem kahju jõuab sündida.

Peeter Linnamäe (Rapla, 2019-10-10)

#785

Täiskasvanute gümnaasium on väga vajalik õppeasutus.

Elle Allikvee (Rakvere, 2019-10-10)

#787

Soovin täiskasvanute gümnaasiumide jätkumist üle Eesti.

Rita Vaks (Rapla, 2019-10-10)

#788

Aitab sellest tantsust täiskasvanute gümnaasiumide ümber. Kui üks terviklik süsteem töötab, siis pole mõtet seda lõhkuda. Õpilastele tuleb jätta vabadus valida ja kui ühel hetkel enam õpilasi pole, tuleb kool kinni panna.
Väide, et riik tahab ise täiskasvanuharidust koorineerida, on poolik tõde, sest varsti antakse riigigümnaasiumid omavalitsuste hallata. Praegu püütakse täiskasvanuid küll riigigümnaasiumide, küll kutsekoolidega liita.

Signe Talisoo (Rapla, 2019-10-10)

#790

Olen ise seal koolis õpilane ja ei luba sellisel ebaõiglusel aset leida.Annan endast kõik,et ei tehtaks liiga parimatele õpetajatele ja lõpetamata õpilastele.

Marve Kamm (Kuusalu, 2019-10-10)

#791

Tean, kui oluline on hoida kestvat ja toimivat väärtust ning ei mõista miks seda on vaja lõhkuda..

Jüri Aasamägi (Rapla, 2019-10-10)

#792

Pärnu on eesti suurim linn ja selles linnas ei olegi TG-d vaja?
Kuhu lähevad edasi õppima need noored, kes tervislikel põhjustel ei saa õppida kombinaatides, 1000+ õpilast tekitab neil probleeme.
Oleks aeg jõuda selleni, et esimesele kohale seame INIMESED (õppijad) ning nende soovid ja heaolu.

Krista Maal (Pärnu, 2019-10-10)

#793

Allkirjastan, sest olen isegi lõpetanud täiskasvanute gümnaasiumis keskhariduse. Sooritasin riigieksamid pisipere ja töö kõrvalt e-õppega positiivsete tulemistega.

Sandra Pragi (Rakvere, 2019-10-10)

#795

Eesti koole tuleb hoida

Gren Pent (Tallinn, 2019-10-10)

#799

Sest mu tütar õpib selles koolis ja tema jaoks on see kool parim võimalus!

Tiina Juckum (Pärnu, 2019-10-10)

#800

Allkirjastan, sest olen poolt, et praegused õppurid peaksid saama kooli lõpetatud samas keskonnas, samade õpetajatega ja sama programmiga. Kardan, et õpilasi, kes nende muutuste pärast JÄLLE oma koolitee pooleli jätavad on liiga palju.

Kadi Karton (Rakvere, 2019-10-10)Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...