Sundüürnikud - Toetame tagastatud majade elanike võrdset kohtlemist riigikorterites elanutega!

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Avalik kiri

2021-02-26 13:07:19

Avalik kiri
Lubatud avalikustada ka välismaal

Lähenevad KOV valimised. Möödunud aasta lõpus moodustati minister J. Aab`i (Keskerakond) juhtimisel niinimetatud erapooletu  komisjon, kelle määrati ülesandeks  välja selgitada, kas sundüürnikele on tekitatud kahju?
Avalikult teatati, et nii kõrgel riiklikul tasandil ei ole asja uuritud - sellega anti meile, sundüürnikele (tagastatud majade elanikele, kellele ei antud eluruumide erastamise õigust, kuigi kõigile teistele inimestele, kes ei elanud tagastatud majades anti eluruumide erastamise õigus) järjekordne lootus – ja tahtvalt loodi väär ettekujutus tegelikkusest, sest uurida pole midagi, seda tõendab fakt, et asja uuriti riiklikul tasandil üle kahekümne aasta tagasi;
juba 1997.aastal tunnistas majandusminister, et sundüürnikele on tekitatud kahju.

Väljavõte Riigikogu stenogrammist; 17 sept. 1997 esines Riigikogus majandusminister Jaak Leimann, kes ütles: „Umbes 100000 on neid inimesi, kes meid tihti külastavad, kes elavad tagastatud majades ja ei saanud kasutada oma EVP-sid vähemalt korteri ostmiseks ning jäid sellega sümboolselt ilma nimetamisväärsest summast. Tõepoolest, tuleb tunnistada, et  me oleme nende inimeste ees teatud määral võlgu ja me peame nende inimeste küsimust lahendama mitte ainult seaduse abil, vaid ka finantsiliselt."

Minister Jaak Aab on seadnud kahtluse alla minister Jaak Leimann`i sõnad.

Keskerakonna II Programm p.83 Kodu
Tagastatud majade elanikud peavad saama eluruume erastada samadel tingimustel riigikorterites elanutega.
Selle lubaduse peale astusid sajad, võib-olla isegi tuhanded sundüürnikud Keskerakonda – allakirjutanu nende hulgas. Keskerakonda valisid ükssada tuhat sündüürnikku, nende sugulased, sõbrad, head tuttavad, kogu edumeelne elanikkond, kes soovis, et riik kohtleks sundüürnikke võrdselt riigikorterites elanutega. Keskerakond sai võimule Riigikogus, Valitsuses, paljudes kohalikes omavalitsustes.
Keskerakond ei täitnud sundüürnikele antud  programmilist lubadust, kuigi selleks oli ideaalne võimalus, sest Keskerakond oli võimul.

Võeti vastu Keskerakonna III Programm,  kus II Programmis antud konkreetne lubadus oli asendatud abstraktse väljendiga. Sotsiaalpoliitika p5 Võtame kasutusele meetmed omandireformi käigus sundüürnikele tekitatud ülekohtu heastamiseks. Sellepeale astusin mina, allakirjutanu Keskerakonnast välja.

Miks peame edaspidi uskuma Keskerakonda? Saab järeldada, et Keskerakond võib veel kümneid aastaid anda meile, sundüürnikele lubadusi.

Ja sellest ei ole midagi halba. Vanasõnagi ütleb; Hea mees, kes lubabki!

Palume lugege ja allkirjastage; www.petitsioon.com  Sundüürnikud

Meie arvates käesoleval ajal objektiivselt reaalsust tajuv ja tulevikku vaatav on Erakond EESTI 200, kelle liikmete hulka kuulub ka allakirjutanu, kes kutsub kõiki edumeelseid inimesi ühinema.

Üle-Eestiline Sundüürnike Kogu Asutatud Viljandis 16.06.2001.a.  Asutamiskoosoleku juhataja; H. Leetna,  protokollis; T . Pullerits
Juhatuse esimeheks valiti Henn Leetna       
MTÜ Kristiine ÜÜ
Henn Leetna
esimees  


Henn LeetnaJaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
  • Võtke ühendust oma sõpradega.
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...