Kiviõli kooli juhi Heidi Uustalu toetuseks

Seoses uudisega, et Lüganuse vallavalitsus otsustas lõpetada töölepingu Kiviõli 1. Keskkooli juhi Heidi Uustaluga, soovime avaldada toetust Heidi Uustalule kui väga heale koolijuhile ja nõuame tema jätkamist Kiviõli 1. Keskkooli juhina.   

Heidi Uustalu on professionaalne koolijuht ja respekteeritud kogukonna liige. On lubamatu, et valla hariduselu juhitakse poliitilistest huvidest lähtuvalt tuues ohvriks valla laste hariduse ja tuleviku.

___

Исходя из известия о том, что руководство волости Люганусе решило расторгнуть трудовой договор с директором средней школы Кивиыли № 1 Хейди Уусталу, мы, подписавшие, выражаем свою поддержку Хейди Уусталу как очень хорошему директору и настаиваем на том, чтобы она продолжала работать директором средней школы Кивиыли № 1.
 
Хейди Уусталу - профессиональный школьный руководитель и уважаемый член общины. Недопустимо, чтобы образовательная жизнь волости руководствовалась политическими интересами, жертвуя образованием и будущим наших детей.