Kõige uuemad petitsioonid

Järelevalve Lüganuse valla organite tegevusele kui koolipidajale

208 Loodud: 2023-07-05 Statistika

Päästame Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto

1327 Loodud: 2023-07-02 Statistika

EV 2023 riigikogu (võltsitud) valimised

2534 Loodud: 2023-03-06 Statistika

Miljööväärtusliku ala taotlemine Kohtla-Nõmme alevis

102 Loodud: 2023-02-28 Statistika

Aivo Peterson (sündides Krõlov) ei vaja Eesti Vabariigi kodakondsust ega siin elamisõigust!

25 Loodud: 2023-02-26 Statistika

Jätame Vene saatkonna elektri, vee ja gaasita!

250 Loodud: 2022-12-02 Statistika

Jana Toom ei vääri Eesti Vabariigi kodakondsust.

143 Loodud: 2022-11-07 Statistika

Pöördumine Hiiumaa volikogu poole seoses Kivijüriga

42 Loodud: 2022-07-28 Statistika

Eesti KOV-valimistel osalegu vaid Eesti kodanikud!

111 Loodud: 2022-05-13 Statistika

Ei lageraiele Kehra terviserada ümbritsevas metsas

186 Loodud: 2022-02-20 Statistika

Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa sauna jätkamise toetamine.

141 Loodud: 2022-01-29 Statistika

5 sendine elektrienergia olgu inimõigus!

861 Loodud: 2021-12-18 Statistika

Peatame Sargvere mõisa müügi!

67 Loodud: 2021-09-29 Statistika

Kaagvere küla teed lastele turvaliseks!!!

52 Loodud: 2021-09-11 Statistika

Nõuame Transpordiameti poolt senise liikluskorralduse ohutumaks muutmist Alliku külas, andes sõiduteel olevatele masinatele peatu ja anna teed kohustuse kergliiklustee kasutajate ees

167 Loodud: 2021-09-03 Statistika

Toeta Tammiste puhkemetsa säilitamist

887 Loodud: 2021-08-18 Statistika

Mitte kellegil ei ole õigust vaktsineerida last ilma vanema nõusolekuta

19 Loodud: 2021-08-12 Statistika

Petitsioon muutmaks Perekooli süsteemi, et panna piir sealsele küberkiusamisele!

2324 Loodud: 2021-07-19 Statistika

Kaitseme ajaloopärandit Kopli tänaval (Kopli tn 2b)

222 Loodud: 2021-06-15 Statistika

Soovime kõigile Tartu linna elanikele tasuta bussisõidu õigust!

445 Loodud: 2021-05-26 Statistika