AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

HÄRRA ANDRUS ANSIP!

Meil, allakirjutanutel, on veel usku, et Teis on säilinud riigimehelikkust ja loodetavasti poleks Teil midagi selle vastu, kui saate teha head Eesti rahvale, riigile ja ühiskonnale.
Olge siis riigimehelikult suuremeelne, tehke head ja astuge tagasi! Te ei sobi juhtima valitsust.
Riigimees peab olema aus, tark, arvestama oma riigi ja rahva huvidega, juhtima riiki vältimaks kriise ühiskonnas.


Teie juhitud Reformierakond on valijaid korduvalt petnud
1999 Riigikogu valimistel lubas Reformierakond keskmist palka 9000 krooni. Aasta hiljem, 2000. aastal, võttis Reformierakond üldkogul oma lubaduse tagasi, teatades, et see pole võimalik. Kaheksa aastat hiljem, aastal 2006, tõusis keskmine palk Tallinnas, Tartus ja Harjumaal üle 9000 krooni, kuid jäi allapoole 9000 krooni kaheteistkümnes maakonnas viieteistkümnest.
2003 lubas Reformierakond valimistel tulumaksu alandada kahekümne protsendini. See lubadus on tänaseni täitmata.
2007 lubas Reformierakond valitsuse poolt eraldada kirikute remondirahaks sada miljonit krooni. 2008. aasta alguses, pool aastat enne majanduskriisi, teatas Reformierakond, et see pole võimalik.
2007 lubas Reformierakond viia Eesti Vabariigi viieteistkümne aastaga Euroopa viie rikkaima riigi hulka. Reformierakonna valduses töötava Rahandusministeeriumi prognooside järgi pole see võimalik.
2011 valimistel ei lubanud Reformierakond mitte midagi. Öeldi ainult «võid kindel olla!», aga milles kindel olla, seda ei öeldudki.

Te olete võhik
2008. aastal, majanduskriisi alguses, arvasite, et «kui see on kriis, siis selles kriisis tahaks lausa elada»!
2011. aastal moodustasite valitsuse, kus kolmeteistkümnest ministrist ainult neljal ministril on erialane kõrgharidus.
14. septembril 2011. aastal väitsite Riigikogus, et «euro ei ole kriisis, eurotsoon ei ole kriisis, kriisis on konkreetsed eurotsooni liikmesriigid». Samal päeval võttis Riigikogu menetlusse EFSF lepinguga ühinemise eelnõu. 19. oktoobril leppisid Saksamaa ja Prantsusmaa kokku eurotsooni päästefondi peaaegu viiekordses suurendamises kahe triljoni euroni, et päästa terve eurotsoon.

Te olete tegutsenud vastuolus Eesti riigi ja rahva huvidega

2008 algas majanduskriis. Te ei lubanud kasutada reservfonde. Valitsus tegi mitmeid valusaid kärpeid, kuigi selleks puudus vajadus, sest raha oli reservfondis olemas.
2008 ratifitseeris Vabariigi Valitsuse poolt kummitempliks muudetud Riigikogu Lissaboni lepingu, millega Eesti loovutas põhiseaduse vastaselt osa suveräänsusest Brüsselile ning muutis Eesti riigi euro-oblastiks.
11. juulil 2011. a. kirjutas rahandusminister Jürgen Ligi Eesti riigi nimel alla Euroopa Finantsstabiilsuse (EFSF) ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi  (EMS) fondide asutamislepingutele. Seda tehti EV eelarveseadust ja EV Põhiseaduse 14. septembril 2003. a. rahvahääletusel vastuvõetud Põhiseaduse täiendamise seaduse sätteid rikkudes.
29. septembril 2011. a. võttis valitsuse poolt kummitempliks muudetud Riigikogu kiirkorras (kolm lugemist kahe päevaga) vastu otsuse EFSFi raamlepinguga ühinemise kohta. Õiguskantsler Indrek Teder pidas nimetatud otsuse eelnõu kooskõla põhiseadusega küsitavaks. Valitsuskoalitsiooni selline käitumine pole kooskõlas demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega.
2011 ei arvestanud valitsus õpetajate palganõudega, ehkki vajalik summa on riigieelarvest kõigest 0,56%.

2011 koostas valitsus eelarve, mis ei näinud ette lastetoetuste, miinimumpalga ja töötutoetuste tõusu, kuigi need on samal tasemel olnud pikki aastaid.

Valitsus allutab Eesti eelarve-poliitika täielikult Brüsseli kontrollile.

Teie valitsuse tegevusel on traagilised tagajärjed

2007. aastal oli teada, et eesti ja vene kogukonna vahel oli tekkinud konsensus Pronkssõduri üleviimiseks Siselinna kalmistule. Tingimusel, et seda tehakse pärast 9. maid. Kui valitsus oleks kokkuleppest kinni pidanud, poleks Pronksiööd toimunud. Seda teades Reformierakond eskaleeris sündmusi, jättes vene kogukonnale mulje, et Pronkssõdur läheb vanarauaks. Vene kogukond käitus massipsühhoosis samamoodi nagu eestlased Lihula sõjas. On kahtlustatud, et tegelikuks eesmärgiks oli tekitada rahutused ja vandaalitsemised, et pärast nende mahasurumist hüppaks Teie ja Reformierakonna reiting lakke. Mida poleks toimunud Pronkssõduri üleviimisel pärast 9. maid. Pronksiöö tulemusel Venemaa majandussanktsioonide tõttu langes transiit ja pankrotistus puidutööstus.

2011 koostatud inimarengu aruande järgi on Eesti ühiskonna jaoks kaduma läinud seitsmendik noori, kelle haridus piirdub põhikooliga või kes põhikooli ei lõpeta. Seitsmendikul noortest on oht kalduda kuritegevusele. Viimastel aastatel on tõusnud isikuvastaste kuritegude arv. Tendentsi jätkudes muutub aja jooksul seitsmendik noortest seitsmendikuks rahvastikust. Seitsmendik eesti rahvarvust on üle 200 tuhande.

2001. aasta põllumajandusloendusega võrreldes oli 2010. aastal põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud ligi kolm korda. Üle kahe korra oli vähenenud ka põllumajandustööga seotud inimeste arv ja nende tööjõukulu.

Suhtelises vaesuses elas 2010. aastal 17,5 protsenti Eesti elanikkonnast, aasta varem oli see number 15,8 protsenti.

Kui viimased neli aastat püsis sündimus Eestis 16 000 ringis, siis praeguseks on selge, et 2011 jääb see ilmselt alla 15 000.

Eestist on lahkunud majanduspõgenikena välismaale 100 000 kodanikku.

Mitte ühegi peaministri ajal läbi terve Eesti ajaloo ei ole rahvas korraldanud nii palju streike ja protestiaktsioone, kui Teie võimuloleku ajal.


Reformierakonda on kahtlustatud korruptsioonis
2007. aastal väitsid Edward Burkhardt ja Guido Sammelselg, Eesti Raudtee endised omanikud, et Reformierakond küsis raudtee omanikelt miljon eurot, pakkudes vastutasuks toetust raudtee riigistamisele.

Aitab jamast!
Kõikide riiki ja ühiskonda halvavate otsuste analüüsimiseks läheks vaja omaette mahukat uurimustööd ning seetõttu pole neid võimalik kirjeldada siinses petitsioonis.
Teil lasub peaministrina ja valitsuspartei esimehena poliitiline vastutus. Peaministrina jätkamisega tõendate täielikku vastutustundetust.
Riik ei vaja peaministriks endist kommunisti, kes veab riigi ühest kriisist teise.

ANDRUS ANSIP - ASTUGE TAGASI!

______________________________________________________________________________________________________________

 

12.märtsil toimus Tallinna Vabaduse väljakul miiting, millelt saadeti kiri teele.

Allkirjade kogumine jätkub ka pärast miitingut, et näidata peaminister Andrus Ansipile Eesti rahva tegelikku suhtumist temasse ja tema juhitavasse valitsusse.

______________________________________

 

 


Teksti autorid: Alar Sudak, Ivar Raig ja Veiko Rämmel    Võtke petitsiooni autoriga ühendust