Lastekaitseseaduse eelnõu

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Tähtsa sündmuse tutvustus/Анонс важного мероприятия

2015-08-17 04:09:03

EST/RUS

Kallid sõbrad! 

Palume teilt kaasabi laialdase ühiskondliku vastukaja tekitamiseks seoses tuntud rootsi õiguskaitsja Rubi Harrold-Claessoni saabumisega Eestisse. Klubi "Impressum" ja MTÜ Eesti Vanemad ühisüritusest saab lugeda siit: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=eelteated

Miks see on meile nii tähtis? Sest esmakordselt saabub Eestisse kristalse reputatsiooniga õiguskaitsja koos faktidega sotsiaalteenistuste tööst Euroopas viimase 20 aasta kestel. Meie jaoks on see tohutu võimalus äratada veel suuremat arvu inimesi ja pöörata veel rohkem tähelepanu toimuva vastu. Palume levitada seda informatsiooni kõigis oma infokanalites (verbaalselt, sotsiaalvõrgustikes jm) ja ka ise külastada loengut, kuna informatsioon, mida jagab Ruby, omab suurt väärtust laste kaitsmises.
Vajalik on eelregistreerumine, mida saab teha siin: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=reg-rus

 

Дорогие друзья!

Просим вас оказать содействие в создание широкого общественного резонанса вокруг приезда известной шведской правозащитницы Руби Харрольд-Клёссон. О совместном мероприятии клуба Импрессум и Родителей Эстонии можно прочитать здесь: рус: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=anonses
Почему это так важно для нас? Потому что впервые в Эстонию приезжает правозащитник с кристально чистой репутацией и с фактами о работе соц. служб в Европе, накопленными за последние 20 лет. Для нас это огромный шанс разбудить ещё большое колличество людей и привлечь ещё больше внимания к происходящему. Просим распространить эту информацию по всем своим каналам(вербально, соц. сети и т.д.) и самим посетить лекцию, так как информация, которую даёт Руби, имеет большую ценность в деле защиты детей. Регистрация необходима. Зарегистрироваться можно здесь: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=reg-rus

 Eesti Vanemad/Родители Эстонии


Perekonna ja Laste Kaitseks

MTÜ Eesti Vanemad. Tähtis info / Важная информация.

2015-05-15 08:09:43

 

Kallid sõbrad! 

 •      Otsime organisatsioone ja ühiskonnategelasi, kes liitusid meie pöördumisele Riigikokku nõudega muuta Lastekaitseseadust. Liitunud on juba üle 10 organisatsiooni. Loomisel on töögrupp Riigikogu mõjutamiseks. Kokku on plaanis ühendada mitusada organisatsiooni ja ühiskonnategelast. Kui te teate meie võimalikke liitlasi või soovite ise osa võtta selles projektis, võtke meiega ühendust telefonitsi 535 77777. 
 •       30. mail toimub ülemaailmne miiting Juvenaalse Justiitsia vastu, mis hakkab toimuma Norra saatkondade ees. Osa võtab üle 15 riigi. See toimub ka Tallinnas, kell 12:00, aadressil: Harju 16. Kutsume teid üles näitama oma kodanikupositsiooni ja toetada kõigi jõududega antud üritust. Me loodame teie abile kaasata võimalikult rohkem inimesi selle aktsiooniga. Palun levitage seda teavet oma teabekeskkonnas. Tulge koos perekonnaga ja sõpradega.     

Kui tahate rohkem infot, liituge Balti Vanemate Kettiga siin: http://www.eestivanemad.ee/

Lugupidamisega,

MTÜ Eesti Vanemad

 

Дорогие друзья!

 •       Родители Эстонии ведут поиск организаций и общественных деятелей, которые присоединятся к нашему обращению к Риигикогу с требованием изменить закон "О защите детей". Присоединилось уже более 10 организаций. Создаётся рабочая группа для воздейстия на Риигикогу. Всего планируется обьединить несколько сотен организаций и общественных деятелей. Если вы знаете наших возможных союзников или сами хотите принять участие в этом проекте, свяжитесь с нами по телефону 535 77777.
 •       30 мая состоится всемирный митинг против Ювенальной Юстиции, который будет проходить у Норвежских посольств. Участие принимают более 15 стран. Он состоится также и в Таллинне в 12.00 по адресу Харью 6. Призываем вас проявить свою гражданскую позицию и всеми силами поддержать данное мероприятие. Мы расчитываем на вашу помощь привлечь как можно больше людей к этой акции. Пожалуйста распространите эту информацию в своей информационной среде. Приходите с семьями и друзьями.
Если вы хотите больше знать о нашей деятельности, присоединяйтесь к Балтийской Родительской Цепочке http://www.eestivanemad.ee/ru/

 

С уважением,

Родители Эстонии

 


Perekonna ja Laste Kaitseks

MTÜ Eesti Vanemad. Tähtis info / Важная информация.

2015-05-14 18:08:09

Kallid sõbrad! 

 •      Otsime organisatsioone ja ühiskonnategelasi, kes liitusid meie pöördumisele Riigikokku nõudega muuta Lastekaitseseadust. Liitunud on juba üle 10 organisatsiooni. Loomisel on töögrupp Riigikogu mõjutamiseks. Kokku on plaanis ühendada mitusada organisatsiooni ja ühiskonnategelast. Kui te teate meie võimalikke liitlasi või soovite ise osa võtta selles projektis, võtke meiega ühendust telefonitsi 535 77777. 
 •       30. mail toimub ülemaailmne miiting Juvenaalse Justiitsia vastu, mis hakkab toimuma Norra saatkondade ees. Osa võtab üle 15 riigi. See toimub ka Tallinnas, kell 12:00, aadressil: Harju 16. Kutsume teid üles näitama oma kodanikupositsiooni ja toetada kõigi jõududega antud üritust. Me loodame teie abile kaasata võimalikult rohkem inimesi selle aktsiooniga. Palun levitage seda teavet oma teabekeskkonnas. Tulge koos perekonnaga ja sõpradega.     

Kui tahate rohkem infot, liituge Balti Vanemate Kettiga siin: http://www.eestivanemad.ee/

Lugupidamisega,

MTÜ Eesti Vanemad

 

Дорогие друзья!

 • Родители Эстонии ведут поиск организаций и общественных деятелей, которые присоединятся к нашему обращению к Риигикогу с требованием изменить закон "О защите детей". Присоединилось уже более 10 организаций. Создаётся рабочая группа для воздейстия на Риигикогу. Всего планируется обьединить несколько сотен организаций и общественных деятелей. Если вы знаете наших возможных союзников или сами хотите принять участие в этом проекте, свяжитесь с нами по телефону 535 77777.
 • 30 мая состоится всемирный митинг против Ювенальной Юстиции, который будет проходить у Норвежских посольств. Участие принимают более 15 стран. Он состоится также и в Таллинне в 12.00 по адресу Харью 6. Призываем вас проявить свою гражданскую позицию и всеми силами поддержать данное мероприятие. Мы расчитываем на вашу помощь привлечь как можно больше людей к этой акции. Пожалуйста распространите эту информацию в своей информационной среде. Приходите с семьями и друзьями.
Если вы хотите больше знать о нашей деятельности, присоединяйтесь к Балтийской Родительской Цепочке http://www.eestivanemad.ee/ru/

 

С уважением,

Родители Эстонии


Perekonna ja Laste Kaitseks

Teatis petitsioonile allakirjutanutele / Сообщение подписавшим петицию

2015-02-04 21:57:26

Est/Rus

Kallid sõbrad!

Ühiskondlik liikumine Eesti Vanemad jätkab oma tööd.

Lapsevanemate palvel toimub 7. veebruaril veel üks loeng „Kuidas kaitsta lapsi tänapäeva maailmas“. Sellel korral viivad selle läbi koos lastevanemate ühendused Eestist „Eesti Vanemad“ ja Lätist „Dzimta“. Lugege lähemalt saidil:    www.eestivanemad.ee  

Saime õiguskantsler Indrek Tederi vastuse Eesti Vanemate päringule vastuvõetud „Lastekaitseseaduse“ vastavuse kohta rahvusvaheliste konventsioonidega ja juriidiliste normidega. Tema vastusega võib tutvuda meie saidil rubriigis „Poleemika“.

Tähtsatest uudistest maailmas: Slovakkia saavutas rahvahääletuse traditsioonilise perekonna kaitseks! See toimub 7. veebruaril. Toetage Slovakkiat: http://www.citizengo.org/ru/go-slovakia 

Ja kõige tähtsam: Eesti ja Läti lapsevanemad algatavad uue rahvusvahelise projekti „Balti vanemate kett“, mis ühendab kõik Baltimaade vanemad ühtse inforuumiga virtuaalsesse ketti. Lugege lähemalt http://www.eestivanemad.ee/. Need teist, kes on varem saatnud meile oma andmed rubriigis „Toetan Eesti Vanemaid“ ühendatakse ketiga automaatselt.

Lugupidamisega

Eesti Vanemad

 

Дорогие друзья!

Общественное движение Родители Эстонии продолжает свою работу.

По просьбам родителей 7 февраля состоиться ещё одна лекция "Как защитить детей в современном мире". На этот раз её совместно проведут родительские обьединения Эстонии "Eesti Vanemad" и Латвии "Dzimta". Подробнее на сайте www.eestivanemad.ee .

Нами получен ответ канцлера права Индрека Тедера на запрос Родителей Эстонии о соответствии принятого "Закона о защите детей" международным конвенциям и правовым нормам. С его ответом можно ознакомиться на нашей странице в рубрике "Poleemikа".

Из важных новостей в мире: Словакия добилась референдума в защиту традиционной семьи! Он пройдёт 7 февраля. Поддержите Словакию  http://www.citizengo.org/ru/go-slovakia

И самое важное: Родители Эстонии и Латвии начинают новый международный проект "Балтийская Родительская Цепочка", который обьединит всех родителей балтийских стран в одну виртуальную цепочку с единым информационным пространством. Подробнее здесь: http://www.eestivanemad.ee/ru/. Те из вас, кто ранее отправил нам свои данные в рубрике "Поддерживаю Родитетей Эстонии" будут автоматически подсоединены к Цепочке. 

 

С уважением, 

Родители Эстонии


Perekonna ja Laste Kaitseks

Petitsioon, Lastekaitseseadus, pöördumine allakirjutanutele. Петиция, закон "О защите детей", обращение к подписавшимся

2015-01-05 12:04:05

Petitsioon, Lastekaitseseadus, pöörd

Прокрутите страницу чтобы читать по-русски.

 

Lugupeetud petitsioonile allakirjutanud!

Meie, MTÜ Eesti Vanemad, tahame teile teatada, mida me oleme teinud tänu teie toetusele ja sellest, mida me kavatseme edaspidi teha, kuna on võimatu leppida praeguse olukorraga laste ja vanemate õiguste valdkonnas.

Tahaksime teid kutsuda meie Läti kolleegide loengule. Ühendus „Dzimta“ www.rod.lv, tuleb jagama oma positiivseid kogemusi vastuseisus juvenaalsete tehnoloogiatega. Loeng on vene keeles. Loengu teemaks on „Kuidas kaitsta oma last tänapäeva maailmas“. Loeng toimub Tallinnas 17.01.2015 a. 14.00 aadressil Mustamäe tee 17, Bliss maja. Palume, kes soovivad seda loengut külastada, eelnevalt teatada oma soovist osa võtta sellest loengust, et me saaks üürida sobiva ruumi (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=155). Sissepääs on tasuta. Need, kes soovivad aidata korraldajatel maksta saali üüri võivad kohapeal annetada 1-2 eurot. Samuti tulevad jutuks MTÜ Eesti Vanemad tegevuse väljavaated. Loengu video avaldatakse eestikeelsete subtiitritega meie veebilehel www.eestivanemad.ee

Praegu on meie jaoks kõige tähtsam kaasata aktiivsesse tegevusse üha rohkem ja rohkem inimesi. Meie elanikkonna loidus on masendav. Meid on nüüd vaid 9 aktivisti. Vaadake, mida oleme suutnud teha:

1.      Asutasime  ja registreerisime MTÜ Eesti Vanemad selleks, et kõik kes ei ole ükskõiksed oma laste saatuse suhtes saaksid ühineda ühtseks jõuks ja koos tegutseda.

2.      Ühinemise ühe tingimusena oleme loonud veebilehe www.eestivanemad.ee, millel avaldasime järgmise teabe: seaduse tekstid mõlemas keeles, seaduse arutelu ajakirjanduses ja Riigikogus, hääletamise tulemused, uudised lastekaitseseaduse kohta maailmas ja palju muud olulist teavet. Nüüd on saidil ka foorum, võimalus liituda organisatsiooniga ja tellida e-posti listi.

3.      Lõime sidekanalid kolleegidega nii Eestis kui ka Euroopa riikides, et anda teada endast ja saada uudiseid sellel teemal nende endi käest (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=164).

4.      Kutsusime ajakirjanduse abil esile avalikkuse tähelepanu, tänu millele tuhanded inimesed (otsustades reaktsioonide põhjal internetis) said teada uue seaduse tõelise olemuse. Ajalehtedes on avaldatud üle 15 artikli, 2 raadiosaadet ja 2 telesaadet (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=646).

5.      Analüüsisime seadust kogenud juristide abiga ja koostasime parandusettepanekud, mis neutraliseerivad kuritarvitamise võimalused ja lapse psüühika traumeerimise. (keri alla http://www.eestivanemad.ee/?page_id=170)

6.      Pöördusime järelepärimisega õiguskantsleri poole, et ta saaks avalikult selgitada, kuidas sai võimalikuks seaduste vastuvõtmine, mis on otseses vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja ÜRO konventsiooniga (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=474). Vastust ei ole veel saadud.

7.      Koostasime info-lehe, mida on lihtne levitada, mis aitab kiiresti mõista seda, mis on peidus uue „lastekaitse“ seaduse varjupoolel (keri alla http://www.eestivanemad.ee/?page_id=153).

8.      Praegu töötame programmi „Hakka lektoriks“ koostamisel, mis annab selle läbinule võimaluse informatiivselt ja objektiivselt harida inimeste gruppe.

Teid, petitsioonile allakirjutanuid, on ligi 3000 inimest. Kui me üheksakesi suutsime seda teha, siis kujutage ette, kui igaüks teist teeb kasvõi midagi? Teie olete Eesti Vanemad! Lääne-Euroopast tuleb meile laste varajane seksualiseerimine, verepilastuse ja pedofiilia legaliseerimine (https://www.youtube.com/watch?v=9X99xF1cuxU&index=3&list=PLAb3xnYzNvdgQAPcsewFUHf093LQR8Tvn). Kallid Lapsevanemad, mis veel peaks juhtuma, et te lõpuks astuksite välja oma laste kaitseks?! Keegi ei tee seda teie eest. Et te ei peaks meid hüsteerilisteks, uurige meie veebilehe rubriiki „Faktid“ (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=160).

Kõigile meile on vajalikud informatsiooni levitajad, tõlkijad, juristid, IT-spetsialistid, ruumid loengute jaoks, video ja audio tehnika, videomaterjali monteerijad ja lihtsalt teie helged pead uute ideedega.

Kõige lihtsam asi, mida te saate teha, on teatada oma toetusest meie organisatsioonile (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=735) ning teavitada oma kogukonda teemal "Kuidas tegelikult töötab uus „lastekaitseseadus“. See teadmine peab levima plahvatuslikult. Kui inimesed mõistavad, mis toimub, on neil võimalus olukorda muuta. Kui iga oma lapsi armastav lapsevanem avaldab poolehoidu, suudame me saavutada inimlikke ja mõistlikke muudatusi uuele seadusele. Me kõik armastame oma lapsi ja tunneme neile kaasa kogu südamest. Millises maailmas nad hakkavad elama, kui me nüüd ei hoolitse selle eest?

Paljudes riikides võtavad hoogu lapsevanemate liikumised (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=164).

Meil on positiivne eeskuju. Lätis 2005 aastal hakkas avalikkus vastu ja ei võetud vastu „kooselu“ seadust.

 

Täname teid toetuse eest ja ootame tagasisidet

MTÜ Eesti Vanemad 

 

 

Уважаемые, подписавшие петицию! 

 

Мы, MTÜ Eesti Vanemad, хотим вас известить о том, что мы сделали благодаря вашей поддержке, и о том, что собираемся делать дальше, так как смириться с существующим порядком вещей в области прав детей и родителей невозможно. 

Мы приглашаем вас на лекцию наших коллег из Латвии. Родительское общественное движение «Дзимта» www.rod.lv  приезжает к нам, чтобы поделиться своим успешным опытом защиты детей и родителей от произвола социальных  служб. Лекция на русском языке на тему «Как защитить своих детей» состоится в Таллинне 17.01.2015 в 14.00 по адресу Мустамяэ тее 17, Bliss maja. Просим заранее откликнуться желающих посетить эту лекцию, чтобы мы могли найти соответствующее помещение (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=114&lang=ru). Вход бесплатный. Желающие помочь организаторам оплатить аренду зала смогут на месте внести 1-2 евро. Речь также пойдёт о перспективах деятельности MTÜ Eesti Vanemad. Видеозапись лекции будет опубликована с эстонскими субтитрами на нашем сайте www.eestivanemad.ee.

 

Самое важное для нас сейчас - это подключение всё большего и большего количества людей к активной деятельности. Удручает вялость нашего населения. Нас сейчас только 9 активистов. Посмотрите, что мы сумели сделать:

1.   Создали и зарегистрировали MTÜ Eesti Vanemad для того, чтобы все неравнодушные к судьбе своих детей могли объединиться в одну силу и действовать сообща.

2.   Как одно из условий для объединения, создали веб-сайт www.eestivanemad.ee, на котором разместили: тексты закона на двух языках, обсуждение закона в прессе и Рийгикогу, результаты голосования, доклады ведущих европейских правозащитников и много другой важной информации. Теперь на сайте имеется форум, есть возможность вступить в организацию и подписаться на рассылки.

3.   Наладили информационные каналы с нашими коллегами как в Эстонии, так и в других Европейских странах, чтобы дать знать о себе и получать новости по этой теме из первых рук.

4.   Вызвали общественный резонанс с помощью прессы, благодаря чему тысячи людей, судя по реакции в интернете, узнали об истинной сути нового закона. Было опубликовано более 15 статей в газетах, записаны 2 программы на радио и 2 на телевидении ( http://www.eestivanemad.ee/?page_id=609&lang=ru).

5.   Проанализировали закон с помощью опытных юристов и составили поправки, которые нейтрализуют возможности злоупотребления и травмирования психики ребёнка (прокрутите http://www.eestivanemad.ee/?page_id=126&lang=ru).

6.   Обратились с запросом к канцлеру права, чтобы он мог публично объяснить, каким образом стало возможно принятие закона, который находится в прямом противоречии с конституцией Эстонии и конвенцией ООН (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=472&lang=ru). Ответ ещё не получен.

7.   Составили инфо-листок для распространения, помогающий быстро осознать, что скрывается за новым законом «О защите детей» (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=112&lang=ru).  

8.   В настоящее время работаем над программой «Стань лектором», которая даёт прошедшим её возможность информативно и объективно просвещать группы людей (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=660&lang=ru).

Вас, подписавших петицию, почти 3000 человек. Если мы вдевятером смогли всё это сделать, то представьте, если каждый из вас сделает хоть что-нибудь? Родители Эстонии - это вы!

Из Европы к нам идёт ранняя сексуализация детей, легализация инцеста и педофилии. (см. «Праотцы ранней сексуализации» https://www.youtube.com/watch?v=HRjvggkTt2Y&index=16&list=PLAb3xnYzNvdgQAPcsewFUHf093LQR8Tvn). Чтобы вы не сочли нас голословными и склонными к истерике, изучите раздел "Факты" на нашем сайте (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=118&lang=ru).

Дорогие Родители, что ещё должно произойти, чтобы вы, наконец, встали горой за своих детей?! Никто не сделает это за вас! Нам всем понадобятся распространители информации, переводчики, юристы, ИТ-специалисты, а также помещения для лекций, видео- и аудиоаппаратура, монтировщики видео материала и, конечно, ваши светлые головы с новыми идеями.

Самое простое, что вы можете сделать - это заявить о своей поддержке нашей организации (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=744&lang=ru) и информировать своё окружение на тему "Как на самом деле работает новый закон "О защите детей". Это знание должно распространиться в геометрической прогрессии. Когда люди понимают, что происходит, у них есть возможность изменить ситуацию. Если каждый любящий своих детей родитель откликнется, мы сможем добиться человечных и разумных поправок к новому закону.

Мы все болеем за своих детей всем сердцем. В каком мире они будут жить, если мы сейчас не позаботимся об этом?  

Во многих странах  набирают силу родительские движения (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=120&lang=ru).

У нас есть положительный пример Латвии, когда в 2005 году общественность не дала принять закон "О сожительстве".  

 

Благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждём обратной связи,

MTÜ Eesti Vanemad

 


Perekonna ja Laste Kaitseks

Petitsioon, Lastekaitseseadus, pöördumine allakirjutanutele. Петиция, закон "О защите детей", обращение к подписавшимся

2014-09-21 08:06:03

Прокрутите страницу чтобы читать по-русски.

 

Lugupeetud petitsioonile allakirjutanud!

Meie, MTÜ Eesti Vanemad, tahame teile teatada, mida me oleme teinud tänu teie toetusele ja sellest, mida me kavatseme edaspidi teha, kuna on võimatu leppida praeguse olukorraga laste ja vanemate õiguste valdkonnas.

Tahaksime teid kutsuda meie Läti kolleegide loengule. Ühendus „Dzimta“ www.rod.lv, tuleb jagama oma positiivseid kogemusi vastuseisus juvenaalsete tehnoloogiatega. Loeng on vene keeles. Loengu teemaks on „Kuidas kaitsta oma last tänapäeva maailmas“. Loeng toimub Tallinnas 17.01.2015 a. 14.00 aadressil Mustamäe tee 17, Bliss maja. Palume, kes soovivad seda loengut külastada, eelnevalt teatada oma soovist osa võtta sellest loengust, et me saaks üürida sobiva ruumi (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=155). Sissepääs on tasuta. Need, kes soovivad aidata korraldajatel maksta saali üüri võivad kohapeal annetada 1-2 eurot. Samuti tulevad jutuks MTÜ Eesti Vanemad tegevuse väljavaated. Loengu video avaldatakse eestikeelsete subtiitritega meie veebilehel www.eestivanemad.ee

Praegu on meie jaoks kõige tähtsam kaasata aktiivsesse tegevusse üha rohkem ja rohkem inimesi. Meie elanikkonna loidus on masendav. Meid on nüüd vaid 9 aktivisti. Vaadake, mida oleme suutnud teha:

1.      Asutasime  ja registreerisime MTÜ Eesti Vanemad selleks, et kõik kes ei ole ükskõiksed oma laste saatuse suhtes saaksid ühineda ühtseks jõuks ja koos tegutseda.

2.      Ühinemise ühe tingimusena oleme loonud veebilehe www.eestivanemad.ee, millel avaldasime järgmise teabe: seaduse tekstid mõlemas keeles, seaduse arutelu ajakirjanduses ja Riigikogus, hääletamise tulemused, uudised lastekaitseseaduse kohta maailmas ja palju muud olulist teavet. Nüüd on saidil ka foorum, võimalus liituda organisatsiooniga ja tellida e-posti listi.

3.      Lõime sidekanalid kolleegidega nii Eestis kui ka Euroopa riikides, et anda teada endast ja saada uudiseid sellel teemal nende endi käest (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=164).

4.      Kutsusime ajakirjanduse abil esile avalikkuse tähelepanu, tänu millele tuhanded inimesed (otsustades reaktsioonide põhjal internetis) said teada uue seaduse tõelise olemuse. Ajalehtedes on avaldatud üle 15 artikli, 2 raadiosaadet ja 2 telesaadet (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=646).

5.      Analüüsisime seadust kogenud juristide abiga ja koostasime parandusettepanekud, mis neutraliseerivad kuritarvitamise võimalused ja lapse psüühika traumeerimise. (keri alla http://www.eestivanemad.ee/?page_id=170)

6.      Pöördusime järelepärimisega õiguskantsleri poole, et ta saaks avalikult selgitada, kuidas sai võimalikuks seaduste vastuvõtmine, mis on otseses vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja ÜRO konventsiooniga (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=474). Vastust ei ole veel saadud.

7.      Koostasime info-lehe, mida on lihtne levitada, mis aitab kiiresti mõista seda, mis on peidus uue „lastekaitse“ seaduse varjupoolel (keri alla http://www.eestivanemad.ee/?page_id=153).

8.      Praegu töötame programmi „Hakka lektoriks“ koostamisel, mis annab selle läbinule võimaluse informatiivselt ja objektiivselt harida inimeste gruppe.

Teid, petitsioonile allakirjutanuid, on ligi 3000 inimest. Kui me üheksakesi suutsime seda teha, siis kujutage ette, kui igaüks teist teeb kasvõi midagi? Teie olete Eesti Vanemad! Lääne-Euroopast tuleb meile laste varajane seksualiseerimine, verepilastuse ja pedofiilia legaliseerimine (https://www.youtube.com/watch?v=9X99xF1cuxU&index=3&list=PLAb3xnYzNvdgQAPcsewFUHf093LQR8Tvn). Kallid Lapsevanemad, mis veel peaks juhtuma, et te lõpuks astuksite välja oma laste kaitseks?! Keegi ei tee seda teie eest. Et te ei peaks meid hüsteerilisteks, uurige meie veebilehe rubriiki „Faktid“ (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=160).

Kõigile meile on vajalikud informatsiooni levitajad, tõlkijad, juristid, IT-spetsialistid, ruumid loengute jaoks, video ja audio tehnika, videomaterjali monteerijad ja lihtsalt teie helged pead uute ideedega.

Kõige lihtsam asi, mida te saate teha, on teatada oma toetusest meie organisatsioonile (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=735) ning teavitada oma kogukonda teemal "Kuidas tegelikult töötab uus „lastekaitseseadus“. See teadmine peab levima plahvatuslikult. Kui inimesed mõistavad, mis toimub, on neil võimalus olukorda muuta. Kui iga oma lapsi armastav lapsevanem avaldab poolehoidu, suudame me saavutada inimlikke ja mõistlikke muudatusi uuele seadusele. Me kõik armastame oma lapsi ja tunneme neile kaasa kogu südamest. Millises maailmas nad hakkavad elama, kui me nüüd ei hoolitse selle eest?

Paljudes riikides võtavad hoogu lapsevanemate liikumised (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=164).

Meil on positiivne eeskuju. Lätis 2005 aastal hakkas avalikkus vastu ja ei võetud vastu „kooselu“ seadust.

Täname teid toetuse eest ja ootame tagasisidet

MTÜ Eesti Vanemad 

 

Уважаемые, подписавшие петицию! 

 

Мы, MTÜ Eesti Vanemad, хотим вас известить о том, что мы сделали благодаря вашей поддержке, и о том, что собираемся делать дальше, так как смириться с существующим порядком вещей в области прав детей и родителей невозможно. 

Мы приглашаем вас на лекцию наших коллег из Латвии. Родительское общественное движение «Дзимта» www.rod.lv  приезжает к нам, чтобы поделиться своим успешным опытом защиты детей и родителей от произвола социальных  служб. Лекция на русском языке на тему «Как защитить своих детей» состоится в Таллинне 17.01.2015 в 14.00 по адресу Мустамяэ тее 17, Bliss maja. Просим заранее откликнуться желающих посетить эту лекцию, чтобы мы могли найти соответствующее помещение (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=114&lang=ru). Вход бесплатный. Желающие помочь организаторам оплатить аренду зала смогут на месте внести 1-2 евро. Речь также пойдёт о перспективах деятельности MTÜ Eesti Vanemad. Видеозапись лекции будет опубликована с эстонскими субтитрами на нашем сайте www.eestivanemad.ee.

 

Самое важное для нас сейчас - это подключение всё большего и большего количества людей к активной деятельности. Удручает вялость нашего населения. Нас сейчас только 9 активистов. Посмотрите, что мы сумели сделать:

1.   Создали и зарегистрировали MTÜ Eesti Vanemad для того, чтобы все неравнодушные к судьбе своих детей могли объединиться в одну силу и действовать сообща.

2.   Как одно из условий для объединения, создали веб-сайт www.eestivanemad.ee, на котором разместили: тексты закона на двух языках, обсуждение закона в прессе и Рийгикогу, результаты голосования, доклады ведущих европейских правозащитников и много другой важной информации. Теперь на сайте имеется форум, есть возможность вступить в организацию и подписаться на рассылки.

3.   Наладили информационные каналы с нашими коллегами как в Эстонии, так и в других Европейских странах, чтобы дать знать о себе и получать новости по этой теме из первых рук.

4.   Вызвали общественный резонанс с помощью прессы, благодаря чему тысячи людей, судя по реакции в интернете, узнали об истинной сути нового закона. Было опубликовано более 15 статей в газетах, записаны 2 программы на радио и 2 на телевидении ( http://www.eestivanemad.ee/?page_id=609&lang=ru).

5.   Проанализировали закон с помощью опытных юристов и составили поправки, которые нейтрализуют возможности злоупотребления и травмирования психики ребёнка (прокрутите http://www.eestivanemad.ee/?page_id=126&lang=ru).

6.   Обратились с запросом к канцлеру права, чтобы он мог публично объяснить, каким образом стало возможно принятие закона, который находится в прямом противоречии с конституцией Эстонии и конвенцией ООН (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=472&lang=ru). Ответ ещё не получен.

7.   Составили инфо-листок для распространения, помогающий быстро осознать, что скрывается за новым законом «О защите детей» (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=112&lang=ru).  

8.   В настоящее время работаем над программой «Стань лектором», которая даёт прошедшим её возможность информативно и объективно просвещать группы людей (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=660&lang=ru).

Вас, подписавших петицию, почти 3000 человек. Если мы вдевятером смогли всё это сделать, то представьте, если каждый из вас сделает хоть что-нибудь? Родители Эстонии - это вы!

Из Европы к нам идёт ранняя сексуализация детей, легализация инцеста и педофилии. (см. «Праотцы ранней сексуализации» https://www.youtube.com/watch?v=HRjvggkTt2Y&index=16&list=PLAb3xnYzNvdgQAPcsewFUHf093LQR8Tvn). Чтобы вы не сочли нас голословными и склонными к истерике, изучите раздел "Факты" на нашем сайте (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=118&lang=ru).

Дорогие Родители, что ещё должно произойти, чтобы вы, наконец, встали горой за своих детей?! Никто не сделает это за вас! Нам всем понадобятся распространители информации, переводчики, юристы, ИТ-специалисты, а также помещения для лекций, видео- и аудиоаппаратура, монтировщики видео материала и, конечно, ваши светлые головы с новыми идеями.

Самое простое, что вы можете сделать - это заявить о своей поддержке нашей организации (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=744&lang=ru) и информировать своё окружение на тему "Как на самом деле работает новый закон "О защите детей". Это знание должно распространиться в геометрической прогрессии. Когда люди понимают, что происходит, у них есть возможность изменить ситуацию. Если каждый любящий своих детей родитель откликнется, мы сможем добиться человечных и разумных поправок к новому закону.

Мы все болеем за своих детей всем сердцем. В каком мире они будут жить, если мы сейчас не позаботимся об этом?  

Во многих странах  набирают силу родительские движения (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=120&lang=ru).

У нас есть положительный пример Латвии, когда в 2005 году общественность не дала принять закон "О сожительстве".  

Благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждём обратной связи,

MTÜ Eesti Vanemad

 

 


Perekonna ja Laste Kaitseks

Petitsioon LaKS, allakirjutanutele pöördumine

2014-09-21 08:00:08

 

 

 

 

 

 


Perekonna ja Laste KaitseksJaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

 • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
 • Võtke ühendust oma sõpradega.
  1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
  2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
  3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.