Kaitseme keskkonda ja mesilasi


Külaline

/ #64

2014-02-19 06:54

1. põhjendamatut ja ülemäärast pestitsiidide kasutamise lõpetamist.
Pestitsiidide kasutamise eesmärk on tekitada tulu, millest tuleb maha arvata pikemas perspektiivis tekitatav kahju - ehk pestitsiidi kasutaja peab korvama kogu tekitatud kahju!
Pestitsiidi ostul tuleks fikseerida kogus & liik & ostja ja kuhu piirkonda see läheb, see info peab olema avalik!

2.EV Valitsuse toetust mesin
dusega tegelejatele, riiklike otsetoetuste
jagamisel võrdväärset kohtlemist teiste põllumajandustootjatega;
---Raha pärast kogu see pask kokku keeratakse - on ikka väga napakas arvata, et selle jagamisega asi paremaks läheb...

3. veterinaarteenistuste igakülgset abi mesilaste hukkumise põhjuste
tuvastamisel ja mesilaste ravimisel ning selleks abistava konsulentide
või usaldus mesinike võrgu loomist,
---See on puhtalt mesinike endi teema kas nad otsustavad koonduda ja kogemusi/infot vahetada ja teineteist harida või jäävadki ootama, et keegi kuskil miskit nende jaoks ära teeks!

4. põllumajandusministeeriumi juurde vähemalt kolmeliikmelise kogenud
erapooletutest mesinikest koosneva mesindusnõukogu moodustamist;
---Jah palkame esindajad sest ise oleme nii väetid, et ei saa millegagi hakkama peale nõudmiste.

5.meie põllu-ja aiakultuuride, samuti kauplustes müügil olevate
toidu ...//... analüüsitulemuste avalikustamist.
---Seni kuni needsamad tootjad maksavad analüüside tegemise muusika eest jääb viis samaks.