Kaitseme keskkonda ja mesilasi


Külaline

/ #109

2014-02-23 14:30

On ülim aeg astuda konkreetseid samme, et Eesti mesindust ja loodust
päästa. Tulevaste põlvkondade nimel nõuame:
1. põhjendamatut ja ülemäärast pestitsiidide kasutamise lõpetamist,
2. EV Valitsuse toetust mesindusega tegelejatele, riiklike otsetoetuste
jagamisel võrdväärset kohtlemist teiste põllumajandustootjatega;
3. veterinaarteenistuste igakülgset abi mesilaste hukkumise põhjuste
tuvastamisel ja mesilaste ravimisel ning selleks abistava konsulentide
või usaldusmesinike võrgu loomist,
4. põllumajandusministeeriumi juurde vähemalt kolmeliikmelise kogenud
erapooletutest mesinikest koosneva mesindusnõukogu moodustamist;
5. meie põllu- ja aiakultuuride, samuti kauplustes müügil olevate
toiduainete (k.a. puu-ja juurviljade, rapsiõli, teraviljatoodete jne.)
regulaarset analüüsimist pestitsiidide ja herbitsiidide jääkide suhtes ning
analüüsitulemuste avalikustamist.