Elioni paketid


Külaline

/ #7 Mats maalt

2011-10-02 07:50

Ühinen eeskõnelejaga
Eestlasena pean tunnistama, et olen lootuse kaotanud eestikeelseis kanaleis midagi sisukat leida. Action mind ei köida ja seebikad samuti. Üllatusi muidugi juhtub aga kahetsusväärselt harva. Asjade iseeneslik kulg on viinud olukorrani, kus jälgime telerist arvestavas mahus just vene kanaleid - keel on arusaadav ja saated sisukad.