ARK-i Jõgeva büroo töö jätkumine

Ants Prii

/ #15

2016-05-25 17:22

Büroo teenib tulu

Ta juhtis tähelepanu ka majanduslikule analüüsile. “Büroode teenuseid kasutab meie maakonnas umbes üheksa tuhat kodanikku aastas ja büroo tulu-kulu suhe on väga efektiivne. Maanteeameti teenindusbüroo kulud kaetakse kodanike tasutud riigilõivudest vähemalt kahekordselt. Teenuste eest tasutud riigilõivude summa küünib meie büroos 260 000 euroni aastas. Teenindusbüroo kulud proportsionaalselt koos maanteeameti juhtumis-, majandus-  ja arenduskuludega on Jõgeval suurusjärgus 150 000 eurot. http://www.vooremaa.ee/maanteeameti-jogeva-burood-ahvardab-sulgemine/