ARK-i Jõgeva büroo töö jätkumine

Ants Prii

/ #19

2016-05-26 19:38

JÄÄ HAKKAS LIIKUMA! Tänane otsus: Jõgeva Linnavolikogu o t s u s t a b:

1. Toetada Jõgeva, Põlva ja Valga maavanemate poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 17.05.2016 kirjaga nr 1-7/16-696-1 „Maakondade teenindusbüroode tegevuse ümberkorraldamisest“ esitatud pöördumist kavandatava teenindusbüroode restruktureerimiskava peatamiseks ja seal toodud sellekohaseid põhjendusi.

2. Esitada volikogu nimel vastavasisuline kirjalik pöördumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Maanteeametile.