Toeta põllumeest


Külaline

/ #14

2012-06-15 17:35

Need riigid, kes saavad suuremal määral toetuseid omavad kõrgemaid elustandardeid. Nende majandus on arenenum ja põllumajanduse geograafia olemuselt teisane. Näiteks, Hollandi ja Britannia inimgeograafia ja muu majanduslik geograafia ning iseärasused. Kas Baltimaade põllumajanduse baasil oleks võimalik pakkuda säärasel hulgal toodangut, sarnasel kvaliteedi tasandil- ja samal määral pakkuda erinevaid sorte. Maasikatest - juurikateni. Kus on näidata meie mahtude prognoosid. Juhul, kui toetused suurenevad, mida ja mille alusel me nõuame? Allkirja andsin ka RIMIs, avalikult. Bürokraatia punktiga olen nõus, kuid miks ei ole petitsioonis ära märgitud ka nende olukorda, keda vanades EU riikides tööjõuna tarvitatakse? (Mikk Tammik)