ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #23

2012-07-23 22:21

Olen juristi haridusega ja "9"-ga täiesti ühel nõul. Nt hr Maruste kohaldatud erinõuded TRÜ tudengineidudele järelvastamisel, ei mahu mulle siiani hinge ja sestap ka minu lugupidamatus tema isiku vastu. Lisaks kõigele on see isik ka EU poolt piisavalt ära rikutud. Lühidalt: kui hakatakse juba Põhiseadust tõlgendama, siis saab öelda, et Eestis valitseb seadusetus. Kui siia lisada veel kohtunikepoolne suvaline seaduste tõlgendamine /mis kunagi keelatud oli!/ on tegemist anarhiaga, ehk Eesti Ligilandis valitseb POLIITILINE DIKTATUUR. EU-d aga rahvale vägisi armsaks ei tee. Kellele on seadusetus kasulik?