ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #94

2012-07-26 12:53

EESTIMAAl elades tahaks i s e i k k a oma P Õ H I S E A D U S e g a n õ u s olla- sellest l u g u p i d a d a ! Rahvahääletus on igati vajalik e h k - ainuke lahendus a. olukorras.