ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #107

2012-07-28 19:42

Eestis on vaja kõigepealt lahendada oma riigi probleemid. Need on töötus, rahvuslikul kapitalil põhineva tööstuse puudumine,töökasvatuse puudumine, rahva vaesumine ja sellega kaasnevad probleemid(väljaränne, noorte haridustaseme langus, suur haigestumine ja invaliidistumine, mis tegelikult on oluliselt suurem, kui arvud näitavad), väga viletsas olukorras olev teedevõrk, olematu omavalitsuste tulubaas. Eesti ei saa end võrrelda lisandväärtust tootva tööstusega Saksamaaga. Riik peaks panustama rohkem kodumaisel kapitalil baseeruvatööstuse, eriti põllumajandusliku tootmise ja töötlemise arendamisele kaasaaitamisele.Kui võrrelda Eestit näitekds 15 aastat ilma sõjata elava Horvaatiaga, siis EL-i mittekuuluvad horvaadid on 15 aastaga saavutanud kordades rohkem kui Eesti 20 aastaga Seal hoolitakse inimesest.
Mul siiralt heameel, et Eestis leidus 9 sirgeseljalist ja oma maast hoolivat kohtunikku. Sügav kummardus nende eest.