ESM rahvahääletusele!

Nemo

/ #112 Re: Re: Re: kuritahtlik petitsioon

2012-07-29 14:40

#110: Georg - Re: Re: kuritahtlik petitsioon

Mis puutub Ansipisse, siis see mees on peaminister ainult ühel põhjusel. Selleks põhjuseks on see sama asi, miks ka Putin võimul on: reaalne valik puudub. Hoolimata kogu vihast ja mõnede puhul ka armastusest selle pundi puhul on lihtsalt tõsiseltvõetav opositsioon senimaani puudunud. See ei ole, aga mingi osutus sellest kuivõrd professionaalsete ja riigimehelike poliitikutega tegu on koalitsiooni puhul. Ja valiku puudmisele on kahtlemata oma osa andnud ka need kivid ja raskused, mis uute poliitiliste jõudude tekkimisele (seaduste näol) tee peale ette veeretatud on.

Rääkides, aga Eesti arengust, siis taandarengut mina isiklikult arenguks ei pea. Maitseasi. Mis, aga konkreetselt legitiimsusesse puutub, siis vaat see on alles huvitav teema! § 60 „Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed.” Mida ma sellega öelda soovin on see, et praktiliselt iga Riigikogu on meil olnud ebalegitiimne, kuna häälteülekandmissüsteem on konkreetselt põhiseaduse vastane (samal moel nagu ka ESM). A la 40% praegusest Riigikogust on täis inimesi, keda pole valitud, vaid, kes on määratud oma ametisse parteinimekirjade alusel. Kui ma õigesti mäletan, siis üksikkandidaat Leo Kunnas sai ihuüksi rohkem hääli valimistel kui ca 60% riigikogulastest.

Valijate tahet moonutav valimissüsteem, mis ei vasta ka põhiseadusele on üks asi, mis muudab meie riigi juhtiva asutuse ebalegitiimseks. Teine asi on selle sama asutuse, Riigikogu, endi liikmete patoloogiline põhiseaduse rikkumine istudes erinevate riigifirmade nõukogudes. On oluliselt rohkem argumente väitmaks, et kogu senine Eesti juhtimine ja kõik vastuvõetud otsused on olnud 100% ebalegitiimsed kui, et legitiimsed. Kuid see ei ole väitlus, seega argumendid ei oma tähtsust. See, mis omab tähtsust on seadus. Ja seda rikutakse Eestis täiesti varjamatult ja ka vahest JOKK-skeemide abil. See riik on algusest lõpuni mäda. Ja nagu öeldakse: Kala mädaneb peast.

Teid võib ju solvata Rämmel, aga mind solvate teie oma ignorantse jutuga, mis ei vasta reaalsusele, kus Eesti inimesed elavad. Ja Eesti riik on enamat kui valitsus või poliitikud, mis koosneb ka kõigest inimestest, mitte üliinimestest. Demokraatia eeldabki valitsuse ja poliitikute kontrolli all hoidmist ja konstruktiivne kriitika on hädavajalik, kuna riigiisad ei ole isandad. Nad on teenrid. Rahvateenrid. Ülemteenrid. Kuid siiski teenrid. Meie riik, see olen mina, sina ja kõik ülejäänud. Reformierakonna ustavatel jüngritel ei tasu arvata, et: riik, see olen mina.