Annan allkirja Kanaküla puhke- ja seenemetsade kaitseks

RMK kavandab lageraiet Kanakülas endise metskonnahoone ümbrusse jäävas nn Rista asumimetsas, mille pindala on 8,3 ha. 

petitsioon.jpg

Tegemist on kogukonnale olulise puhke- ja seenemetsaga, millel on oluline roll nii kohaliku turismi toimimises kui piirkonna elanike rekreatiivalana (joonisel punane ala). 

Kanaküla_ja_lageraie.jpg

Soovime, et Saarde vallavalitsus astuks samme planeeritud lageraie peatamiseks, kuni suudetakse läbirääkimiste käigus seada alale keskkonna ja kogukonna huvisid arvestavad piirangud. 

Kavandatud_raied_v.jpg

Üheks võimaluseks oleks paljude liikide elukeskkonda hävitav lageraie asendada väiksemamahuliste, hoolikalt maastikku sobitatud valikraietega, mis ei kahjusta oluliselt ala rekreatiivseid ja ökoloogilisi väärtusi.

Oma allkirjaga kinnitan, et pole nõus RMK praeguse raieplaaniga Rista asumimetsas ja soovin valla üldplaneeringu ümbervaatamist, et lisada asumimets puhkeala koosseisu. 

--------------------------------------------------------------------------

VIITED

RMK raieplaan

Kanaküla metsad on populaarsed puhke- ja seenemetsad (Pärnu Postimees): "Vaatlus: Kogenud seenelise korv täitub Kanaküla metsas paari tunniga"

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I authorize Teilo Tõnn London to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


VõITasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...