MÄRGUKIRI EESTIMAA AVALIKKUSELE, PRESIDENDILE JA RIIGIKOGULE

 

 
 
Homoseksuaale on inimkonnas alati olnud kuid kunagi pole nad varem niivõrd jõuliselt kõigutanud inimkonna arengu algmudelit – perekonda. 

Viimasel ajal on hoogustunud homopropaganda, mille näiteks on hiljuti Tallinnas toimunud kampaania „Erinevus rikastab“ koos homofestivaliga ja Traditsioonilise (hetero) perekonna toetusgrupi sulgemine Facebookis homode ja nende toetajate kaebuste alusel. Samuti ka nn 41 kultuuritegelase kiri, mis nõuab homoabielu ehk partnerlusseadust, mis on teiste sõnadega perekonnaseadus, aga ka riigipoolne suur toetus ebatavalise soolise orientatsiooni harrastajatele (homo, lesbi) ja minimaalne toetus klassikalisele perekonnale, siis leiame meie allakirjutanud Eesti Vabariigi Vabad Kodanikud (MTÜ Vabade Kodanike Ühendus, MTÜ Eesti Rahvuslik Liikumine, Vabade Kodanike Ühenduse toetusgrupp Facebookis) alljärgnevat: 
 
Homopropaganda Eestis on riiklikul toetusel ületanud juba igasugused piirid, tappes ja hävitades moraali ning  eetikat, samal ajal ei osutata riigi poolt piisavat kaitset klassikalisele perekonnale, millega on seatud ohtu meie rahva säilimine. 

 
Tuleb taas tõsta au sisse klassikaline peremudel (mees, naine, lapsed) ning osutada toetust üksikvanematele. EV PS preambulas on kirjas perekonna definitsioon, 
mille järgi saab olla abielu vaid mehe ja naise vahel. Semantikaga selle mõiste sisu ei tohi moonutada. Partnerlus- või kooseluseadust ei tohi lubada. See oleks sisu poolest teise nimega Perekonnaseadus.

 
Igasugune riiklik toetus homokogukonnale tuleb lõpetada ja vabanevad vahendid suunata traditsioonilise pere toetuseks. Meid on liiga vähe, et hetkelõbu ajel riskida rahvana püsimamajäämisega. Homokogukonna
huvide rahuldamine ei lahenda Eestis lagunevate perede, kodutute või lastekodulaste probleemeMeil ei ole õigust ühepäeva mentaliteedi nimel tuua ohvriks terve rahva tulevikku - püsimajäämist rahvana.

 
Võttes eeskujuks Leedus vastuvõetud seaduse tuleb keelustada igasugune avalik homopropaganda seadusega ka Eestis, eriti üldhariduskoolides.

 
Tagada 
tuleb sõnavabaduse kasutamise õigus traditsionalistidele ja homovastastele, seda enam, et meid on ühiskonnas enamus ning suu sulgemine jõuvõtetega tähendab demokraatia põhiprintsiibi rikkumist. Demokraatia põhiolemuse ja aluste moonutamine inimõiguste ning sallivuse sildi all on lubamatu! 
 
Kui olete siintooduga nõus, siis andke oma allkiri, Allkirjade kogumine kestab novembri lõpuni. 
 

Kutsume käesoleva märgukirjaga ühinema kõiki inimesi ja organisatsioone, kes tunnevad muret meie rahva püsimise, jätkusuutliku arengu ja kõlbelise elulaadi pärast ning keda häirib moraali ning eetika mandumine Eestis 

Samuti kutsume üles selle pöördumisega ühinema kõiki Kirikuid ning võtma enda kätte moraali ja eetika kaitsmise juhtroll
 
Algatajajad: 

MTÜ Vabade Kodanike Ühendus

esindaja Ingvar Tšižikov

MTÜ Eesti Rahvuslik Liikumine 

esindaja Aivar KoitlaKüsimuste korral: 

VKÜ pressisesindaja Veiko Rämmel

telefon: 58 08 11 09

e-post: teoloog@gmail.com

 

Tekst on avaldatud allkirjastamiseks ka keskkonnas petitsioon.ee


Veiko Rämmel (Vabade Kodanike Ühendus)    Võtke petitsiooni autoriga ühendust