Päästame ajaloopärandi Mustamäel (Umami)

Anname allkirja, et näidata toetust Mustamäe ajaloopärandile, Kadaka tee 141 asuvale juugendlik-romantilisele 1920ndate suvitusvillale (eelnevalt tuntud ka Umami kohviku nime all).

Tehtud on ettepanek (kui 20. saj arhitektuuripärand) kaitse alla võtta- koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga

Väärtustame arhitektuuri säilitamist.

Oleme vastu heas korras villa lammutamisele ja 8-kordse kortermaja kerkimisele.

Kirjeldus

  • Tehniline seisund: hea; hoone on restaureeritud
  • Elujõulisus: hoones tegutseb arenduskeskus
  • Ettepanek: arvele võtta (muinsuskaitse)
  • Väärtus: näide varasemast Kadaka tee äärsest suvitusarhitektuurist

 tallinn-umami-resto-kadaka-tee-141-85154899.jpg

Ajalugu

Väljaehitatud pööningukorrusega suuremat tüüpi hilisjuugendlik aiaga villa. Liigendatud põhiplaan ja katusemaastik, verandad,erkerid. Horisontaallaudis. Hoovipoolsel nurgal sammastele toetuv nõgusa tornikiivriga lahtine eeskoda. Kõrge rustikaalne paekivisokkel. Tihedaruudulised vanad puitaknad. Uus plekk-katus

 

Tegu on viimastest villadest siinses rajoonis- kunagine Metsa talu.

Hoiame Mustamäe põlisrahva kultuuripärandit.

 

 

 

Allikad-

Eesti 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine Tallinn 1870-1940

https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/harjumaa/tallinn/Tallinn1.pdf

Muinsuskaitseameti tellimusel, Eesti 20. saj ahitektuuri kaitsmise programmi läbiviidava arhitektuuripärandi inventeerimise raames

Hinnangud on antud koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga

Kasutatud on KVA peaspetsialisti Oliver Orro märkmeid ja nõuandeid. Lisaks vastavasisulist erialast kirjandust (Eesti Arhitektuur jne), Linnaplaneerimise Ameti arhiivis leiduvaid materjale jms.

 

Artiklid

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/miks-ei-sailitata-kadaka-teel-asuvat-1930ndatest-parit-villat?id=85176385

https://www.ajakiripooning.ee/tore-vana-puumaja-ounapuuaiaga/

 

Arupärimine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske)
https://aktal.tallinnlv.ee/static/Aruparimised/Dokumendid/apdok2267.pdf

Vastukiri
https://aktal.tallinnlv.ee/static/Aruparimised/Dokumendid/apvdok2267.pdf