Ei Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamisele!

Kommentaarid

#1

Nõustun.

Marek Jaansoo (Saue, )

#3

Allkirjastan sest arvan, et kaitseala moodustamine pole piisavalt põhjendatud, kogu asjaajamine on toimunud kiirustades ja sellega piiratakse kohalike elanike puhkevõimalusi.

Kersti Kunder (Tallinn, )

#20

See puudutab mind isiklikult.

Eneken Napa (Tõstamaa, )

#26

See puudutab mind isiklikult.

Ülar Tuisk (Tõstamaa, )

#27

Et järved säiliks

Rainer Rand (Pärnu, )

#39

Looduskaitseala kavandamine on põhjendamata.

Karlo Salu (Tõhela, )

#58

Toetan petitsiooni.

Ann Oun (Tallinn, )

#59

Olen kaitseala moodustamise vastu.

Rutmar Nurm (Pärnu, )

#70

Olen looduskaitseala loomise vastu!

Raidar Nurm (Pärnu, )

#73

Allkirjastan, sest kohaliku elanikuna nõustun kõigi petitsioonis toodud põhjustega mis räägivad looduskaitseala moodustamise vastu. Nii laialdaste looduskaitsemeetmete rakendamine ühes piirkonnas (arvestades ka varasemaid) on põhjendamatu, häirib normaalset elukorraldust ja seab siinsetele inimestele Eesti elatustasemele mittevastava majandusliku koormuse.

Anu Randmaa (Pärnu, )

#78

Jahihuvid jne

Toomas Jürisoo (Pärnu, )

#83

Sest kogu see kaitseala moodustamine on liiga tormakas ja vajab rohkem uurimist ning arupidamist. Täna tundub selle kaitseala moodustamine vajalik,sest vabariigi valitsus on andnud käsu luua kaitseala EU nõuete täitmiseks.

Margus Tuulmees (Pärnu, )

#96

Puudub vajadus kaitse järele, puudub keskkonnakahju oht.

Alan Karus (Ermistu, )

#103

Harrastuskalamehena olen sage külaline Ermistu järvel ning senise isikliku kogemuse põhjal nõustun täielikult petitsioonis toodud argumentidega.

Art Lestberg (Tallinn, )

#108

Minu arvates on kaitsealasid Eestis piisavalt, samas mõjuks täiendavate piirangute seadmine negatiivselt niigi kiratsevale maaelule. Kui kodanikud keskkonna-ametnikud tõesti tahaksid oma eksistentsi õigustada, siis pööratagu rohkem tähelepanu olemasolevate piirangute ja kitsenduste järgimisele, mitte uute kehtestamisele.

Janno Simm (Kailahun, )

#114

ei pea õigeks sellist ametnike poolset survet, et enne teeme pärast analüüsime. Kõik looduskaunid kohad ei pea olema kaitsealad.

Jana Kereme (rakvere, )

#123

Ei ole nõus Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamisega. Perekond Seemel ja Metsis saatsid keskonnaametile ka sellekohase vastulause.

Arvi Seemel (Tallinn, )

#124

Ei ole nõus Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamisega. Perekond Seemel ja Metsis esitasid vastulause Keskkonnaametile.

Marika Seemel (Tallinn, )

#125

Nõustun kõigega

Andres Männikus (Äänekoski, )

#137

aivar liiv

Aivar Liiv (Pärnu, )

#141

SEST OLEN VASTU.

Johann Seemel (Tallinn, )

#144

Olen nõus, et kohalikud elanikud oskavad seda paika rohkem hoida ning arenguid planeerida, kui riik.

Anette Tuulik (Tallinn, )

#146

See ei tasu end ära.

Kaspar Tuulik (Tallinn, )

#160

Allkirjastan, kuna Tõstamaa ümbruses juba praegu praktiliselt puudub mugav ligipääs veekogudele ja veekoguäärsetele maadele, mis ei oleks riivatud erinevatest hoiu- ja maastikukaitsealadele kehtestatud reeglitest. Leian, et kaitse-eeskirjade karmistamine piirab eelkõige nende inimeste õigusi, kes elavad piirkonnas juba mitmendat põlve, kellel puudub maaomand mujal Eestis ning kelle võimalused kogukonna arengusse panustada põhineksid just siinsel kinnisvaral. Võiks veelkord järele mõelda, kas eeskirjade karmistamine (ja kaitstava ala laiendamine) nii suurel pindalal sobib ühtviisi nii loodusliku, kultuurilise kui majandusliku arenguga endise Tõstamaa valla aladel.

Liisa Randmaa (Tõstamaa, )

#163

ei soovi loodus kaitse ala suurelt ei

Eimar Martson (tõstamaa, )

#165

Sellised piirangud peavad olema põhjalikult uuritud ja põhjendatud, mitte stiilis "Mina arvan..."

Kristi Mölder (Pärnumaa, )

#166

Kohalikud inimesed võiksid otsustada sellistes küsimustes, mitte riigiametnikud.

Neeme Noppel (Vana-Vigala, )

#171

Leian, et on piisavalt põhjendatud looduskaitseala mitte loomine ja n.ö topelt kaitsmine (ülekaitsmine), maapiirkonna ettevõtluse edendamise pidurdamine. Kindlasti leidub Eestis kaitsmata ja väheasutatud piirkondi, kuhu Euroopa Liidule lubatud looduskaitsealasid luua ja kus sellest ka reaalselt kasu oleks.

Sigrit Grünberg (Pärni, )

#172

olen Tohela ERMISTU looduskaitse ala vastu

ANNE-LIIS AALUND (TALLINN, )

#177

ja laadimine ca 10 tundi.Leian, et Keskkonna Ministeeriumi ametnike lollusele on aeg piir panna. Elektrimootori aku tühjeneb umbes 6 tunniga. Kuna kõrge ea tõtto tegelen trollimisega, siis saaks püüda 6 tundi. Leian, et 2,5 HJ bensiinimootor ei keeruta rohhkem põhjasetteid ülesse kui elektrimootor.

Peeter Espak (Maardu, )

#200

Piiratakse kohalike õigust olla peremees omalmaal.ametnikel linnuke tabelis ja preemia taskus.

August Meras (Sindi, )