Säilitame Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi

Kommentaarid

#1

Allkirjastan, sest see kool on ennast tõestanud.
Lõhkuda täiesti ideaalselt toimiv süsteem ja hakata katsetama seda kuidagi uut moodi on äärmiselt tobe mõte.
Minu plaan ei ole kakelda linnaga vaid teha haridusministeeriumi poolt tekitatud survele eeltööd sellega, et näitan kogutud allkirjade näol, kui palju läheb korda Pärnu linna ja ka Eesti vabariigi kodanikele see, et tahetakse lõhkuda väga hästi ülesehitatud ja ideaalselt toimivat süsteemi. Andres Metsoja on öelnud Pärnu Postimehe 27. septembri ajalehe artiklis „Soovime rohkemat kui kunagi varem“ järgmist: Me teame, et õpilaste hulk väheneb ja seda elukestvas õppeski. Sellele väitele pean ma kahjuks vastu vaidlema ja tean statistiliste faktide põhjal, et aastal 2005/2006 oli Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis õppijate arv 326 ja see number tõusis õppeaastatel 2010/11 viiesaja õppija lähedale. Vahepealsetel aastatel see number taas langes, kuid tänasel päeval on jõudnud taas 450 piirile. Me ei saa rääkida elukestvas õppes õppijate arvu vähenemist, mis puudutab PTGd. Sellest koolist on viimase kümnekonna aasta jooksul väljunud ligi 40 kuld- ja sama palju hõbemedalisti. Suur osa kooli lõpetanuist on läinud edasi õppima kõrgkoolidesse ja tänaseks on paljud oma kõrghariduse juba omandanud ning paljud on veel edasigi õppima asunud. Seda ennekõike tänu VÄGA hästi toimivale süsteemile, mis on PTGs suurepäraselt välja kujunenud.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nägemus täiskasvanuharidusest ühise õppeasutusena kajastub, et tänasel päeval puudub täielikult võimalus võtta vastu sellisel hulgal õppijaid, kui on PTG hingekirjas ning edaspidises prognoosis öeldakse, et KINDLASTI ei ole võimalik anda PTG käsutusse eraldi õppehoone osa. Nii minul, kui ka minu paljudel koolikaaslastel olekski jäänud edasi õppimine vaid mõtteks, kui oleksime pidanud astuma sisse mõnest teisest uksest, kui seda on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium oma tänases olemuses.
Tsiteerin mida ütleb Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud RIIGI EELARVESTRATEEGIA 2020 – 2023 punkt 2.9.7. Täiskasvanuhariduse programm.
Olulised tegevused 2020-2023 eesmärkide täitmiseks
Viiakse ellu tegevusi põhi- ja keskhariduseta inimeste tagasitoomiseks tasemeõppesse, kus
õppeasutused saavad kujundada piirkondlikest eripäradest lähtuvalt teavitustegevused,
sihtgrupi õppes püsimist ja edukat lõpetamist toetavad tingimused ja tugiteenused. Senisest
enam tugevdatakse koostööd kogukonna osapooletega (koolid, KOVid, noorsootööasutused,
sotsiaaltöötajad, Töötukassa jt), kes aitaksid sihtgruppi leida ning õppesse tagasi suunata
ning arendatakse e-õppe võimalusi.
Kuid praegune lahendus seda kuidagimoodi ei kajasta.
Praxis.ee uuringus nimega „Kutseharidusõpe keskhariduseta täiskasvanutele – võimaluste ja/või soovi puudus“ on välja toodud lausa kümme punkti, mille tõttu ei ole koolid näinud täiskasvanuid kutsehariduskeskuse sihtrühmana ning koolid näevad teineteist pigem konkurentidena.

Pavel Sõsojev (Pärnu, 2019-10-03)

#2

Tegu on väga tähtsa ja vajaliku asutusega ning selle kooli " lammutamine" kahjustab oluliselt täiskasvanute haridust. Niigi on raske peale pikki aastaid uuesti õppetööd alustada, ja kui õpe viia teise keskonda, mis mõeldud pigem noortele, siis loobuksid paljud haridusest nind ei pelgaks ka uuesti asuda õppima.

Keith Lankots (Pärnu, 2019-10-03)

#7

Käin siin koolis & see on parim lahendus!

Liina Pille-Põlluäär (Tori vald, 2019-10-03)

#11

See kool peab jääma nii nagu hetkel on!!! Sinna julgeb tulla ka täiskavanud, kellel on kunagi kool lõpetamata jäänud. Keskkonda kus on palju noori ei ole sobilik täiskasvanud õppijale. Kuna olen ise seal hetkel õpilane, siis tean, kui oleks kool liidetud teise kooliga siis poleks ma seda kooliteed ettevõtnud!

Aljona Lind (Põhja-Pärnumaa vald, 2019-10-03)

#16

PTGl on oluline roll kohalikus ühiskonnas

Triini Viks (Pärnu, 2019-10-03)

#23

Allkirjastan sest tahan, et see kool jääks samasse asukohta, et ma saaks ära löpetada oma pooleli jäänud koolitee, 12klassi.... Asukoht on sellepärast oluline, et ühele poole jääb kodutee ja teisele poole töö... Kool on täpselt keskel ning saan ilusti ära jagada selle väärtusliku aja...

Maile Tõnts (Pärnu, 2019-10-03)

#25

Sest see on paljudele ainuke võimalus lõpetada ja saada gümnaasiumi haridus!!!

Anu Usta (Pärnu , 2019-10-03)

#27

See ei ole lihtsalt kool- see on paljude inimeste teine võimalus. See on neile kes ei sobi eriti hästi mujale. Iga inimene väärib seda võimalust!

Jaana Aadamsoo (Pärnu, 2019-10-03)

#33

Allkirjastan, sest peale pikka pausi jätkan ise siin õpinguid. Peamine põhjus on siiski asukoht, eriti kes tulevad väljas pool linna. Koolimaja on super ja mis eriti oluline, seal väga hea sisekliima. Seega las jääb alles kohta kus on juba aastaid end õigustanud.

Katrin Klimov (Vändra, 2019-10-03)

#36

Olen lõpetanud selle kooli ja see kool on väga südamelähedane.

Jaana Grosšmidt (Pärnu, 2019-10-03)

#44

Olen ise lõpetanud selle kooli ja see on super asukoht ja parim kool.

Kätlin Simson (Pärnu, 2019-10-03)

#47

Algkirjastan ,sest tegu on väga hea kooliga. See kool peab alles jääma.

Anka Julika (Pärnu, 2019-10-03)

#49

Paljud inimised Pärnumaal vajavad täiskasvanute gümnaasiumit, see on võimalus kohalikel jätkata haridusteed ja kindlustada tulevikku.

Guzel Abjanova (Pärnu, 2019-10-03)

#50

Allkirjastan kuna selle kooli õpiformaat ja aeg millal õppida oli paindlik ja andis võimaluse täiskasvanuna õppida ja lõpetada gümnaasium ning siirduda edasi õppida mis on tänaseks päädinud kõrghariduse teise astme lõpetamise ja 7 taseme inseneri paberite saamisega. Ilma selle koolita tõenäoliselt ei oleks see olnud võimalik.

Andreas Printsmann (Tallinn, 2019-10-03)

#51

Peab olema võimalus ka täiskasvanutel oma elu kõrvalt mugavalt õppida. PTG sobitub töötava kui ka lastega kodus oleval täiskasvanuga kõige paremini.

Hirja Oja (Varbla, 2019-10-03)

#53

Ei ole vaja olemasolevat ja toimivat süsteemi lõhkuda.

Eve Sinikas (Pärnu linn, 2019-10-03)

#55

Mina ise õpin seal koolis ja mul on suurepärane võimalus õppida kodus ja lõpetada keskkool.

Liis Lehtla (Helsinki, 2019-10-03)

#56

Olen PTG vilistlane.

Signe Lotsman (Sindi, 2019-10-03)

#57

Allkirjastan ,sest PTG askoht peab jääma samaks!

Evil-Crystal Kohtitski (Pärnu, 2019-10-03)

#58

Leian, et PTG sellises vormis peab säilima, sest lisaks kooliteed jätkavatele ja lõpetavatele täiskasvanutele on see kool õpikoduks ka suurele hulgale noortele. Nendel noortel ei ole võimalik õppida tava- üldhariduskoolides väga mitmetel objektiivsetel põhjustel. PTG maja, soe ja sõbralik keskkond ja paindlik õppekeskkond loovad neile selle võimaluse, paljudele neist ainsa.

Inna Sulg (Pärnu, 2019-10-03)

#59

Sest seda kooli on väga vaja.

Kärt Murumaa (Pärnu, 2019-10-03)

#62

Et PTG praegune asukoht püsimajääks!

Birgit Blumfeldt (Pärnu, 2019-10-03)

#63

Soovin,et Täiskasvanute gümnaasium jääks alles nagu ta on oraegu

Kai Valtenberg (Pärnu, 2019-10-03)

#64

Sest toetan PTG praeguse asukoha püsimist.

Marju Eeriku (Pärnu, 2019-10-03)

#67

Aelita Darkevica

Aelita Darkevica (Pärnu , 2019-10-03)

#70

Ma käisin seal koolis ja saan öelda, et see kool päästis mind jamast olukorrast ja oli suurepärane kool.

Härda-Irene Jaeger (Pärnu, 2019-10-03)

#71

Minu laps käis seal koolis ja kiitis väga.

Karin Viisut (Raplamaa,Märjamaa vald, Sulu küla,78253, 2019-10-03)

#76

Tegemist on väga hea haridusasutusega, väga paindlikud võimalused ja ülihea õpikeskkond. Õpetajad on motiveeritud ja suhtumine inimlik.

Triin Kõlvart (Pärnu, 2019-10-03)

#77

Olen ise PTG vilistlane ja seda kooli on väga vaja. Tänu sellisele õppimisvõimalusele on minul keskkooli lõputunnistus.

Chatlin Päästel (Pärnu, 2019-10-03)

#79

Minu tütar lõpetas selle kooli edukalt ja läks edasi Tallinna Ülikooli õppima.

Gille Jaeger (Pärnumaa, 2019-10-03)

#80

Sest see on väga paindlik kool neile kes soovivad oma õpperada jätkata.

Triinu Kaplur (Vändra, 2019-10-03)

#81

Ma õpin seal veel endiselt. Kool on justkui nagu ona pere ja sellist võimalust inimestelt, kellel koolitee pooleni on, oleks suur kahju Eesti vabariigile.

Kristin Vaarend (Pärnu, 2019-10-03)

#82

Olen ise seal koolis käinud ja see peab jääma.

Merle Eha (Pärnu, 2019-10-03)

#84

Sest see on tähtis Pärnu linna elanikele kellel puudub võimalus tavakoolis õppida.

Annes Reinholdy (Pärnu, 2019-10-03)

#87

Alkirjastan sest selle kooli säilitamine on väga oluline.

Lily Krassovski (Pärnu, 2019-10-03)

#88

Olen PTG uhke lõpetaja aastast 2010

Marika Altküla (Pärnu, 2019-10-03)

#89

Väga suurepärane Kool, õpetatakse reaalselt ka asi selgeks.

Kairi Post (Pärnu, 2019-10-03)

#93

Allkirjastan.

Екатерина Белкова (Sindi, 2019-10-03)

#94

PTG on väga vajalik kool ja väga heal asukohal.

Kendra Könnel (Pärnu, 2019-10-03)

#96

käin ise ja mul võimalik ainult nii käia, nagu praegu on, kui muutub asukoht või kellaaegade valiku võimalus jääb mul kahjuks kool taas pooleli

Jane Ennusaar (Tori, 2019-10-03)

#99

Allkirjastan, sest käin ise ka Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja mulle väga meeldib siin

Grete Vokk (Pärnu, 2019-10-03)

#102

K.Saar

Kerli Saar (Pärnu, 2019-10-03)

#105

See kool on väga vajalik. Ka mina sain sealt hoo uuesti sisse. Väga sõbralik ja abivalmis kolektiiv mis innustab õppima. Käisin seal koolis sõites igapäevaselt 120 km aga see oli tol hetkel minu ainus võimalus! Seda kooli on väga vaja. Ka täiskasvanuid tuleb motiveerida. Tihti neil juba puudub uss iseendasse aga sealt saab selle tagasi! Ei ole ok kui see ainulaadne õpikeskkond surutakse kusagile kokku.

Ragne Kalmet (Lihula, 2019-10-03)

#106

Käin selles koolis ning ptg on ainuke võimalus hariduseks väga paljudele inimestele.

Karina Prants (Pärnu, 2019-10-03)

#109

Merlin Kuusik

Merlin Kuusik (Pärnu, 2019-10-03)

#120

See on VÄGA VAJALIK KOOL! Käisin ise seal gümnaasiumi haridust omandamas ja sain suurepärase koolikogemuse! Õpetajad seal on toetavad, abistavad, küll ranged oma nõudmistes, aga vastutulelikud ja võtavad (leiavad) aja, et seletada mõnd teemat korduvalt ja korduvalt kuni siililegi selge on!

Merilyn Potisepp (Pärnu, 2019-10-03)

#121

Väga hea kool. Võimaldab ka täiskasvanutel erinevatel põhjustel pooleli jäänud haridusteed jätkata. Lõpetasin ise ka selle kooli ja tean inimesi kes plaanivad tulevikus sellesse kooli astuda.

Ulvi Riis (Pärnu, 2019-10-03)

#125

Hoolin sellest koolist ja sain super hariduse sealt.

Kristi Türk (Pärnu, 2019-10-03)

#127

See kool on väga vajalik.

Liana Moskvinova (Pärnu, 2019-10-03)

#128

Olen selle kooli õpilane

Berit Merirand (Pärnu, 2019-10-03)

#129

Õde õpib seal ja hea kool.

Ilona Niit (Pärnu, 2019-10-03)

#133

Minu ümber on inimesi, kelle haridustee on ühel või teisel põhjusel õigel ajal katkenud ning nad on aastaid hiljem aru saanud, et haridus on siiski vajalik. Töö kõrvalt on raske tavakooli minna ja seetõttu on selline kool äärmiselt vajalik. Nähes nende inimeste rõõmu ja huvi õppimise vastu ning nende ülihäid õpitulemusi leian, et neile peaks see võimalus jääma.

Rita Reilent (Sindi, 2019-10-03)

#134

Olen kooli püsimajäämise poolt

Lea Ruus (Pärnu, 2019-10-03)

#137

See on vajalik.

Omerta Mõtt (Soome, 2019-10-03)

#142

Ma näen, et selline õppevorm oma paindlikkusega ja paljude võimalustega sobib ja meeldib paljudele õppijatele.

Keili Kund (Pärnu, 2019-10-03)

#144

Tean paljusid kes on seal omale keskhariduse saanud. Pluss ise samuti õpin 11.klassis ja olen väga rahul.

Liis Pedaja (Tallinn, 2019-10-03)

#146

Allkirjastan, sest olen ise lõpetanud selle võrratu kooli.

Eve Lember (Pärnumaa, 2019-10-03)

#148

Allkirjastan, sest õpin ka iseTäiskasvanute gümnaasiumis ja see haridus ning võimalused minu vanuses õppida on suureks algbaasiks avarale silmaringile ja võimalustele. See on kool, mis annab kaasa tarkuse ja enesekindluse liikuda unistuste poole.

Marcella Luide (Pärnu, 2019-10-03)

#150

PTG on väga oluline paljudele, kellel on varem haridustee pooleli jäänud, sealhulgas ka minule. Tänu sellele koolile saan samaaegselt hariduse omandamisega ka tööl käia. Boonuseks on PTG-s kõige paremad ja toredamad õpetajad.

Karin Peterson (Sindi, 2019-10-03)

#160

Ei tahan, et kool säiliks

Liisa Väljaots (Pärnu, 2019-10-03)

#163

Olen PTG vilistlane

Anariin Noole (Tallinn, 2019-10-03)

#164

Olen ise Täiskasvanute gümnaasiumi vilistlane ja hindan väga seda võimalust, mis mul sel ajal oli. Kooli säilimine on kindlasti vajalik, sest elus on erinevaid olukordi ja mitte kelleltki ei tohiks võtta võimalust haridust omandada.

Anett-Maria Rebane (Pärnu, 2019-10-03)

#167

Allkirjastan, sest Tänu sellele koolile oli mul noore emana võimalik lõpetada põhikool ja keskkool. Selle kooli õoetajad teevad oma tööd südamega ja annavad endast kõik, et õpilane saaks asjadest aru! Tänu sellele koolile sain ma võimaluse jätkata oma õpinguid Ülikoolis. Seda kooli on vaja kogukonnale, sest see kool annab uue võimaluse kõigile ega vali õpilasi nägude või hinnete taseme pärast. See kool hoolib ja mina hoolin, et see kool säiliks!

Ester Kose (Pärnu, 2019-10-03)

#168

Allkirjastan, sest olen ise lõpetanud Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi.

Nele Šohirev (Pärnu, 2019-10-03)

#172

Käisin ise seal koolis ja tean, kui hea ja vajalik kool see on.

Aleksandra Freimanis (Pärnu, 2019-10-03)

#173

Kool on Pärnus vajalik ning sobib just sellisesse ajaloolisesse hoonese. Lisaks on asukoht väga hea, asub ühistranspordi suhtes ideaalses sõlmes.

Peeter Mitrofanov (Paikuse, 2019-10-03)

#174

Allkirjastan, kuna käisin seal koolis ise ja see kool peab püsima!

Liis Meiet (Tallinn, 2019-10-03)

#176

On oluline, et gümnaasiumiharidus oleks kõigile kättesaadav, eriti täiskasvanutele, kellel on kool varasemalt pooleli jäänud. See annab võimaluse ennast edasi arendada, tugevama positsiooni tööjõuturul ning liikuda oma unistuste täitumise suunas.

Triin Müür (Häädemeeste vald, 2019-10-03)

#179

See on väga hea kool ja seal on väga toredad õpetajad. Suureks abiks paljudele!

Angela Mägi (Pärnu, 2019-10-03)

#181

vabrit

Margaret Vabrit (Pärnu, 2019-10-03)

#183

Allkirjastan, sest Täiskasvanute Gümnaasiumil on oluline roll Pärnu linna hariduselus. Ilma selle koolita oleks õpilastel palju väiksem võimalus valida endale sobiv õppevorm.

Diana Pabbo (Pärnu, 2019-10-03)

#184

Ainulaadne võimalus lõpetada kool, mis kunagi pooleli jääda.

Jaanika Tammekänd (Pärnu, 2019-10-03)

#188

Ilma selle koolita ei oleks ma kunagi oma haridusteed saanud jätkata. See on ainuõige kool kus on võimalik omandada keskharidus kodu, laste ja töö kõrvalt.

Kaja Holzberg (Sindi, 2019-10-03)

#189

See koht on minu jaoks parem ja ma juba kohaga harjunud ja kool teeb ka veel remonti mis oleks päris kasutu koolile kui peaks kolima pärast remonti.

Tanel Saunanen (Pärnu, 2019-10-03)

#192

Täikasvanute gümnaasium on vajalik.

Jane Lumijõe (Pärnu, 2019-10-03)

#193

Allkirjastan, sest olen isa ka õppija!

Silver Teearu (Pärnu, 2019-10-03)

#194

Samade argumentide tõttu,mis eelpool mainitud.

Merly Abram (Pärnu, 2019-10-03)

#195

Täiskasvanud vajavad paindlike õppimisvõimalusi töö ja pere kõrvalt.

Gitlin Kütt (Põlva, 2019-10-03)

#196

Olen endine õpilane ja see kool on lihtsalt asendamatu.

Merilin Aur (Pärnu , 2019-10-03)

#198

Täiskasvanud peavad saama eraldi õppida. Kui promotakse seda, siis võiks ka Täiskasvanute võimaldada hea keskkond.

Mariliis Karu (Pärnu, 2019-10-03)Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...