Kiviõli kooli juhi Heidi Uustalu toetuseks

Kommentaarid

#217

Sest olen vastu sellistele poliitilistele otsustele

Daniel Kõiv (Tallinn, 2019-12-05)

#219

Heidi on loonud Kiviõli I keskkoolist organisatsiooni, kuhu inimesed tulevad töötama ka Tallinnast ja Tartust. Juhul kui Heidi on juhina teinud vigu - me kõik vahel teeme -, on need tema positiivse mõju kõrval väga pisikesed. Arusaamatused saab selgeks rääkida, kuid teist sellist eestvedajat on Kiviõli I keskkoolile raske leida.

Indrek Lillemägi (Tallinn, 2019-12-05)

#220

Sest direktor pole midagi valesti teinud ja on ainult abiks old

Marina Jõgistw (Paide, 2019-12-05)

#239

Olnud õpilane mitu aastat koolis, kui Uustalu direkotriametis. Meeldis ja meeldib kooli toimetamine/valitud suunad.
PS : ei ole reformikate poolt hääletaja, hääletan koolipere poolt 🌺💜

Maria-Eva Maasik (Tallinn, 2019-12-05)

#243

Heidi Uustalu on Kiviõli 1. Keskkooli Juht suure algustähega. H. Uustalu ei ole sellel ametikohal lihtsalt sellel põhjusel, et hea soe koht istumise all oleks ja hea palk taskus. Ei ole! Ta on keegi palju võimsam. Riiklikul tasandil tunnustatud koolijuht, kes on toonud Kiviõli 1. Keskkooli Eesti ja julgen väita, et isegi Euroopa kaardile ettevõtliku koolina. Kool, kus lapsed ja noored julgevad innovatsioonilisi tegusid teha teades, et neil on toetav ja abivalmis juhtkond seljataga. Mina Kiviõli 1. Keskkooli vilistlasena olen alati oma kooli hoidnud au sees ja pean seda kohaks, kuhu võin ja tahan ajast olenemata tagasi pöörduda ning mind võetakse seal avasüli vastu. Just see õhkkond õpetajate, juhtkonna ja õpilaste näol on meie suurepärase direktori Heidi Uustalu töövili.
Praegune olukord on karjuv ebaõiglus. Täna hommikul seades oma sammud Tartu Ülikooli poole sain kuuldavaks uudisest, mida ma pisar silmis kätevärina ja kangestusega keset Tartu Raekoda lugesin. Lüganuse vallavalitsus on hakkama saanud väga jõleda teoga, torgates sellega väga valusasse kohta linnaelanikele, kooli õpilastele ja õpetajatele, vilistlastele, lapsevanematele ja loomulikult meie armsale direktorile. Täiesti alusetute ja tõepõhja mitte omavate “faktide” näol ei tohiks olla lubatav Kiviõli 1. Keskkooli oma Juhist ilma jätta.

Riineke Palm (Kiviõli, 2019-12-05)

#247

Toetan Heidi jätkamist Kiviõli I Keskkooli koolijuhina, kuna tänu temale on Kiviõlis ja Lüganuse vallas kool, mis hoolib laste arengust ja kogukonnast.

Kerttu Sepp (Tallinn, 2019-12-05)

#249

Heidi seisab õpilaste ja kogukonna arengu eest

Gerda Rohi (Tallinn, 2019-12-05)

#253

Heidi on väärt koolijuht!

Rauno Põld (Kiviõli, 2019-12-05)

#256

Olen ise tema õpilane olnud ja soovin et tema oleks see kes järgmisel aastal 1 septembril mu poega saadab 1.klassi

Mari-Liis Noorlind (Kiviõli , 2019-12-05)

#269

Allkirjastan, sest leian, et Heidiga on käitutud ebaõiglaselt.

Maili Saul (Rakvere, 2019-12-05)

#275

Pean Heidi Uustalut Eesti parimaks koolijuhiks. Otsus tagandada koolijuht poliitmängude ajendil on naeruväärne, direktori töö panusest sõltub kogu koolipere heaolu ja töörahu, Heidi Uustalu on tõestanud end Eesti parima koolidirektorina. Lüganuse vallavalitsuse otsus on sisuliselt põhjendamata ja seab ohtu koolipere ja õpilaste heaolu.

Triin Ulla (TALLINN, 2019-12-05)

#276

Anne Valdru

Anne Valdru (Tartu, 2019-12-05)

#277

Allkirjastan, sest ei saa vaadata sellist ebaõiglust lihtsalt pealt mtte midagi omalt poolt tegemata.

Anneli Needo (Kiviõli, 2019-12-05)

#278

Väga hea koolijuhi vallandamine otsitud ettekäänetel on vale.

Maris Lauri (Tallinn, 2019-12-05)

#279

Sest tean, kui hea koolikuht ta on ja kuivõrd usaldavad suhted tal kolleegidega

Aleksandra Kryzhanovskaya (Tallinn , 2019-12-05)

#281

Ei pea õigeks, et kellegi poliitambitsioonide ja - mängude ohvriks tuuakse kõrgemal tasemel haridusspetsialist, kusjuures kuulujuttudele ning olematutele faktidele rajatud süüdistusele tuginedes.

Tiina Kesküla (Elva vald, Valguta küla, 2019-12-05)

#291

Haridusjuhi poliitiline kangutamine pole vastuvõetav!

Jüri Käosaar (Tallinn, 2019-12-05)

#307

Sest mina ütlen ei korruptiivsele poliitikale! Meie ühiskonnas ei ole selleks kohta.
Mitte kedagi ei tohi koondada tema töökohalt ilma mõjuva põhjuseta ning selline käitumine on taunitav, eriti kui tegemist on poliitiliselt kallutatud ja mõjutatud otsusega.

Janne Susi (Tartu linn, 2019-12-05)

#315

Toetan Heidit ja olen poliitiliste tõmbetuulte vastu!

Siiri Sepp (Kiviõli, 2019-12-05)

#321

Heidi Uustalu on olnud minu õpetaja, klassijuhataja ja direktor kokku 9aastat. Ta on väga hea õpetaja ning veel parem koolijuht. Selline kohtlemine on ebaõiglane ning poliitikutel ei tohiks olla võimu väga head kooli ära rikkuda. Lapsed ei tohi võimumängudes kannatajaks olla!

Juta Vinni (Tallinn, 2019-12-05)

#324

Heidi on suurepärane koolidirektor! Vallavalitsuse otsus on ääretult lühinägelik.

Riina Karro (Järveküla, Rae vald, 2019-12-05)

#326

Toetan Heidit ja Kiviõli 1. Kk kooliperet. Valla poolt väga inetu ja ebaprofessionaalne käitumine!

Maarja Hallik (Tallinn, 2019-12-05)

#327

Vallavanema näost oli näha, et see ei olnud otsus mis tehti täna hommikul vaid otsus oli juba enne valmis mõeldud. Poliitilised konkurendid lihtsalt kasutasid juhust. Sellistel poliitikutel ei ole minu kodukandis kohta! Heidi tagasi direktoriks ning vallavanem maha!

Uljam Teuli (Kiviõli, 2019-12-05)

#331

.

Merle Kiivet (Kiviõli, 2019-12-05)

#338

Akllkirjastan, sest leian, et kooli direktorit ei saa vallandada selle eest, et ta lubas koolis läbi viia Reformierakonna noortekogu koosolekut. Reformierakond ei ole Eesti keelatud, seega ei pea õigeks, et tema töölepng lõpetati. On väga teretulnud, et kooli ruume lubatakse kasutada ka väljaspool õppetunde ja loodan, et ka teiste erakondade noortekogud, ja teised huvgrupid/seltsid, saaksid kooli ruume oma kokkutulekuteks kasutada.

Kuldar Tarum (Galway, 2019-12-05)

#348

Allkirjastan, sest Heidi Uustalu on haruldaselt pädev koolijuht piirkonnas kus on rohkelt keerulisi probleeme seotud hariduse ja mitmekeelsete noorte integratsiooniga. See on viimane koht kus juhid peaksid valitud olema poliitiliste vaadete tõttu ning mitte laste heaolu silmas pidades.

Maarja Tuul (Tartu, 2019-12-05)

#353

Allkirjastan, sest olen KIK vilistlane ja mulle läheb korda milline on kooli käekäik. Kahju, et Lüganuse vallavalitsus ei näe laiemat pilti mida kool oma meeskonnaga on andnud ja loodetavasti annab edaspidi kohalikule kogukonnale.

Uve Uustalu (Haapsalu, 2019-12-05)

#359

Usun, et Heidi Uustalu on väga hea koolijuht.

Aule Kink (Häädemeeste vald, 2019-12-05)

#362

Hoolin Eesti tulevikust.

Markus Kuslap (Tartu, 2019-12-05)

#369

Toetan ja hindan väga direktor Uustalu

Helen Murula (Kiviõli, 2019-12-05)

#376

Heidi toetamine ei vaja täiendavat põhjendust.

Ingvar Viilop (Tallinn, 2019-12-05)

#386

Allkirjastan, sest olen sündinud ja alustanud kooliteed Kiviõlis. Väga loodan, et Heidi Uustalu saab jätkata koolijuhina.

Sirje Kööp (Tallinn, 2019-12-05)

#397

Minu kallis õelaps käib Kiviõli koolis ja on väga õnnetu, et nende direktor peab amtikohast loobuma. Laps on väga kurb ja tahab aidata. Ta tõesti väärtustab, hindab ja austab oma kooli direktorit väga.

Helena Mägi (Tallinn, 2019-12-05)