Kiviõli kooli juhi Heidi Uustalu toetuseks

Kommentaarid

#409

Kiviõli I Keskkool on kool, mida olen saanud positiivse näitena kasutada üle Eesti väga mitmetes olukordades. Samuti on see kool, mida tuuakse mulle näiteks kui kaasaegset, lastekeskset, ettevõtlikku, õppeaineid lõimivat või muidu positiivselt silmapaistvat kooli.
Iga kool on väga oma juhi nägu. Juht on see, kes viib koos meeskonnaga täide nägemust maksimaalselt heast haridusest.
Kiviõli kool ja selle direktor on tõestanud, et parimate võimaluste pakkumiseks ei pea asuma suurlinnas. Kiviõli kooli tegevus on toetanud Kiviõli ja ka kogu Ida-Virumaa positiivsema maine kujundamist.
Nii näeb seda kõike väljapoole. Kiviõli on väga silmapaistvalt Eesti hariduskaardil ja kindlasti on selles oluline roll koolijuhil. Hoian pöialt, et see edulugu saaks jätkuda!

Mari-Liis Tikerperi (Avinurme, 2019-12-05)

#422

Toetan Heidi Uustalu jätkamist KIK direktorina.

Kelli Tihase (Kiviõli, 2019-12-05)

#428

Olen töötanud Heidi Uustalu poolt juhitud koolis õpetajana ning tundsin, et kogu koolipere oli tema poolt hästi hoitud ja eest veetud. Midagi paremat on Kiviõli koolile raske soovida.

Kathriin Karus (Tartu, 2019-12-05)

#437

Sest see on läbi aegade üks rumalamaid asju mis on tehtud ning tuleks kiiremas korras tagasi korda teha

Sandra Rohulaid (Kuressaare, 2019-12-05)

#443

Heidi elutöö on Kiviõli I Keskkool :)

Maret Salk (Sonda, 2019-12-05)

#447

Poliitiliste võimuvõitluste pärast ei pea kannatama koolinoored ega õpilased. Tänu Heidile on jõudnud Kiviõli kool nii kaigele kua ta on. Ainus kuldtasemel ettevõtlik kool eestis

Kätlin Sõber (Lüganuse, 2019-12-05)

#462

Toetan väga head direktorit,kes on väga palju Kiviôli I Keskkooli heaks teinud ja teinud seda sûdamega

Anneli Kütt-Kägu (Purtse, 2019-12-05)

#466

... elame õigusriigis.

Silvi Metsar (Tallinn, 2019-12-05)

#470

Tublide ja töökate inimestega nii käituda ei tohi. Vallajuhtidel endil pole peale võimuvõitlusest tekitatud väiklaste tülide midagi ette näidata!

Mikk Kasesalk (Tallinn, 2019-12-05)

#471

Toetan heidit,peab jätkama direktorina.

Liina Martmaa (Püssi, 2019-12-05)

#474

Poliitiline tagasikiusamine pole okei

Egleli Ott (Jõhvi, 2019-12-05)

#477

Allkirjastan, sest olen Kiviõli I Keskkooli vilistlane ja toetan Heidi Uustalut.

Katre Reinfeldt (Tallinn/ kodulinn Kiviõli, 2019-12-05)

#488

Allkirjastan, sest noore õpetajana ei oska ma ette kujutada Heidi loodud koolikeskkonnast paremat.

Siim Lill (Tartu/Kiviõli, 2019-12-05)

#494

Allkirjastab, sest häid õpetajaid ja koolijuhte on väga vaja ning neid ei tohi kergekäeliselt vallandada!

Katrin Natalicio (Wuppertal, 2019-12-05)

#497

Poliitiline kiusamine

Aivar Keba (Soonurme, 2019-12-05)

#498

Vallandamine on ebaõiglane . Omavaheline vaen ja poliitika ei kuulu hariduelu juurde.Heidi Uustalu pole korda saatnud midagi niisugust mis koolile ja õpilaskonnale mingilgi moel kahju tekitanud oleks.

Tiina Kuusik (Püssi, 2019-12-05)

#501

Tegemist on pikaaegse, laste ja vanemate poolt austatud ja armastatud kolijuhiga ning tegemist on ilmselgelt poliitilise tagakiusamisega.

Airi Alumets (Jõhvi, 2019-12-05)

#508

Olen kooli vilistlane

Kerstin Luige (Tallinn, 2019-12-05)

#518

Heisi Uuetoa on professionaalne koolijuht, kes ei vääri poliitmängude tõttu vallandamist. Kogu Lüganuse vald jääks selle võrra vaesemaks.

Siim Kilki (Tallinn, 2019-12-05)

#519

Allkirjastan, sest kohalik omavalitsus kaotab igasuguse mõtte, kui kogukonnaelu arendamise asemel peetakse valimistest valimisteni üksteise jalgealust õõnestavaid kättemaksuhimulisi liivakastilahinguid isiklike ambitsioonide saavutamiseks. Poliitik, keda huvitab vaid isiklik kasu ja kes unustab, et on mandaadi saanud kogukonna huvide saavutamiseks, ei vääri hoopis ise oma kohta.

Kalle Viks (Tallinn, 2019-12-05)

#527

Hästi tore ja hea inimene

alvar Olem (Vantaa, 2019-12-05)

#528

Heidi on selle kooli direktor. lapsed austavad ja soovivad et Heidi jätkaks. MAHA SELLINE VALITSUS.

Taimo Jõesaar (kiviõli, 2019-12-05)

#529

Sest Heidi on suurepärane koolijuht ja ka meie kool on käinud tema juures õppimas!

Tarmo Post (Elva gümnaasium, 2019-12-05)

#541

... usun ja loodan, et äkki annab veel midagi muuta.

Mairo Tutk (Tallinn, 2019-12-05)

#556

Minu jaoks arusaamatult raske karistus tühja asja eest ja äärmiselt ebaõiglane vallandamine

Anne Endjärv (Jõhvi, 2019-12-05)

#559

Heidi on väga hea koolijuht

Tarmo Jõemägi (Kiviõli, 2019-12-05)

#560

Heidi on hea direktor ning tema vastastel argumentidel pole alust.

Marul Paist (Kiviõli, 2019-12-05)

#565

Ttoimuv on ebaõiglane ega pea silmas koolitöötajate, õpilaste ega lapsevanemate huve.

Liisa Lilje (Tallinn, 2019-12-05)

#568

EI EBAÕIGLUSELE! HEIDI UUSTALU PEAB JÄÄMA!!

Sandra Enely Riives (Kiviõli, 2019-12-05)

#571

Allkirjastan, sest poliitilised tõmbetuuled ei tohi parimaid asjatundjaid sadulast viia.

Tiia Randma (Tallinn, 2019-12-05)

#578

Olen ise ka KOV poliitikute pärast koolijuhi kaotanud, seega tean, mida toetan.

Reeli Simanson (Harku, 2019-12-05)

#582

EI ebaõiglusele!! Heidi Uustalu peab jääma!

Ingrit Aasamets (Kiviõli, 2019-12-05)

#588

Selline teguviis on lubamatu.

Epp Orula (Viimsi, 2019-12-05)

#598

Vallandamise põhjus on naeruväärne.

Tiina Koitsalu (Rapla, 2019-12-05)