Kiviõli kooli juhi Heidi Uustalu toetuseks

Kommentaarid

#1001

Allkirjastan, sest pean õigeks tema jätkamist koolijuhina.

Maarja Masing (Tartu, 2019-12-06)

#1006

Kooli vilistalasena, hoolekogu liikme ja lapsevanemana taunin täielikult vallavalitsuse tegevust koolijuhi vabastamisel!

Risto Lindeberg (Kiviõli, 2019-12-06)

#1007

Kool peab olema vaba KOV võimuvõitlusest!

Ülle Matsin (Viljandi, 2019-12-06)

#1012

Heidi Uustalu

Jelena Kardava (Kiviõli, 2019-12-06)

#1022

Olen Heidi Uustalu jätkamise poolt aga Kristina Kallas ärgu lõigaku siin profiiti!

Hardi Reiter (Tallinn, 2019-12-06)

#1038

Allkirjastan, sest toetan kolleegi ja soovin, et meie koolide juhid teaksid, et nad ei ole üksi!

Kristel Kallau (pärnu, 2019-12-06)

#1039

Allkirjastan, sest kohalik omavalitsus on ilmselgelt teinud liiga kaasaegsele ja avatud mõtteviisiga koolijuhile. Heidi Uustalu ei jää tööta, kui Ida-Virumaa võib kaotada ühe targa spetsialisti.

Merike Elmik (Tallinn, 2019-12-06)

#1049

Allkirjastan, sest mulle on oluline minu ja minu laste kooli olevik ja tulevik ning toetan Heidit tema tegevuses selle kooli arengus.

Krista Vernik (Kiviõli, 2019-12-06)

#1053

A.raja

Ahti Raja (Tallinn, 2019-12-06)

#1061

Koolielu ei tohi politiseerida. Heidi on väga hea koolijuht.

Silva Kiveste (Tallinn, 2019-12-06)

#1064

Olen külastanud Kiviõli 1. Keskkooli seoses ettevõtliku kooli koolitusega. Olen olnud vaimustuses selle kooli õpetajate ja direktori tegemisi jälgides. Kool on apoliitiline asutus. See on õpilaste ja kogukonna tugi. Jätke kool ja tema töötajad oma poliitilistest mängudest kõrvale!!

Riina Järlik (Valga, 2019-12-06)

#1068

Poliitiline surve direktorile on lubamatu.

Jevgeni Krishtafovitsh (Tallinn, 2019-12-06)

#1070

Käitutakse ebaõiglaselt ühe tubli direktoriga.

Villu Pärtna (Lüganuse, 2019-12-06)

#1071

Kool võib olla avatud ka poliitikale, aga siis tasakaalustatult, et kõik jõud võivad oma koosolekuid seal pidada (ja ma ei mõtle siin propagandat õpilastele). Ilmselt jälle kokku leppimata vallavalitsusega ootused teineteisele. Ja ka rikkumise puhul tuleb vaadata ka karistuse proportsiooni rikkumise suhtes.

Meeli Kaldma (Tallinn, 2019-12-06)

#1073

Imetlusväärne töö

Tiina Kalevik (Tallinn, 2019-12-06)

#1074

Allkirjastan, sest parimat ja karismaatilisemat koolijuhti mina ei tunne.

Leelo Strauch (Lüganuse, 2019-12-06)

#1084

Täiesti uskumatu idiootsus

Urmo Olesk (Tartu, 2019-12-06)

#1098

Eesti Haridustöötajate Liit, juhatuse esimehe asetäitja

Aleksander Tiidemann (Tallinn, 2019-12-06)

#1100

Heidi peab direktorina jätkama

Uku Vernik (Kiviõli, 2019-12-06)

#1116

Hea koolijuht peab ametisse jääma!

Olga Saikovskaja (Tallinn, 2019-12-06)

#1124

Ma usun, et Heidi on hea direktor. Mini lapsed varsti minevad Kooli, ja nendele on vaja hea inimene, kes kaitseb kõik õpilased oma koolis

Anna Nekipelova (Kiviõli , 2019-12-06)

#1135

Allkirjastan, sest Heidi Uustalu on toetust väärt koolijuht ja peaks oma ametis jätkama.

Tiina Lohur (Kurla, 2019-12-06)

#1140

Toetan!

Aune Mark (Harjumaa, 2019-12-06)

#1141

Maha Linnavalitsus ja volikogu! Vallavanemad tulevad ja lähevad iga teise kuu tagant. Kui koostöö ei sobi siis on probleem pigem neis ja minema peavad nemad!

Plärmo Errast (Tartu/Kiviõli/Erra, 2019-12-06)

#1142

Poliitika ja haridus peavad käima lahus.

Sulev Koppel (Kohtla-Järve, 2019-12-06)

#1146

Allkirjastan, sest vallavalitsus ei peaks koolijuhte poliitilistel põhjustel ametist vabastama.

Toomas Plank (TARTU, 2019-12-06)

#1147

Sest usun et on tehtud ylekohut direktori vallandamisega.

Marika Urbala (Porlammi, 2019-12-06)

#1151

Считаю это верным поступком

Руслан Малышкин (Kiviõli, 2019-12-06)

#1152

Tundub, et kohalikule omavalitsusele pole enam midagi tähtsat - kuna nende tegevus või tegevusetus võib olla ebasedauslik, kuid on reaalselt mittekaristatav, siis kõlbab nende arust põhjenduseks suvaline sõnastus, isegi põhiseaduse vastane, Arvan, loodan ja teen kõik selleks, et selline olukord enam jätkuda ei saaks.

Marko Sandre (Voka, 2019-12-06)

#1159

Allkirjastan, sest pean oluliseks kooli juhtimist pädeva, hooliva ja aktiivse juhi poolt ning usaldan haridusvaldkonnas aktiivsete inimeste positiivset hinnangut Kiviõli 1. kk direktori mõjule ja tegevusele. Leian, et parteipoliitika ja KOV võimuküsimus ei tohi mõjutada piirkonnas pakutava hariduse kvaliteeti. Koolijuhti ei tohi valida tema poliitilise kuuluvuse või võimul olevale erakonnale sobivuse alusel.

Laura Sildmäe (Tallinn, 2019-12-07)

#1166

Kiviõli 1. Keskkooli koolipere on väärt oma head ja ettevõtlikku direktorit.

Kyllike Ladva (Heinola, 2019-12-07)

#1170

Kahtlen, kas karistus on proportsioonis rikkumisega.

Marika Laanemäe (Alutaguse vald, 2019-12-07)

#1175

Allkirjastan, sest häid koolijuhte tuleb hoida.

Liisi Otepalu (Tabasalu, 2019-12-07)

#1178

Olen kooli vilistlane,lõpetasin selle1967.a
Kooli tase oli ka tollal väga hea. Meie lend sai enamuses kõrgkoolidesse edasi õppima võetud, õpetajad olid entusiastlikud ja suhtumine mõistev.
Toetan Heidi Uustalut ning KIK i!

Ragna Jõesaar (Elva, 2019-12-07)

#1190

Eesti koolid vajavad toredaid direktoreid, kes suudavad õpetajaid ja lapsi motiveerida ja hoida.

Mari Turban (Rakvere , 2019-12-07)

#1192

Allkirjastan,sest olen selle valla elanik ja toetan Heidit

Tiina Rääk (Lüganuse, 2019-12-07)

#1194

Kui koolijuht tuleb oma tööga suurepäraselt toime, on tema vallandamine otsitud põhjusel kuritegu kogu Eesti haridussüsteemi vastu!

Aina Aavik (Kuressaare, 2019-12-07)

#1196

Heidi Uustalu on kõiki koolijuhi kompetentse omav, kõrgete eetiliste tõekspidamisega, kaasav koolijuht, kes on eeskujuks nii oma koolis, kogukonnas kui ka Eestis laiemalt. Koolipidaja käitumine on vastutustundetu ja kodukonda mitte arvestav. Kooli pidaja peab tunnistama oma viga ja lubama koolijuhil oma tööd jätkata.

Piret Sapp (Tartu, 2019-12-07)