Toetusavaldus muutustele kliinikumis

Kommentaarid

#421

Soovin muutusi!!!

Marit Ustav (Tartu, 2020-01-11)

#440

Toetan kvatiteetset Eesti meditsiini.

Merje Kala (Tartu, 2020-01-11)

#448

Avaldan selle allkirjaga toetust TÜK juhatuse poolt kavandatavatele muutustele personalipoliitikas, töökorralduses ning juhtimises.

Hannes Tamm (Tartu, 2020-01-11)

#467

Vaid julgete muutustega saab tagada pideva arengu ning ärateenitud karjäärivõimalused pädevatele inimestele.

Patrick Pihelgas (Tartu, 2020-01-11)

#488

Toetan jõuliselt muudatusi Kliinikumis. Arvan, et Priit Eelmäe on õigel teel.

Mati Merila (Tartu, 2020-01-11)

#493

See muudatus on vajalik. Vanad peerud ei saa sellest aru.

Erki Hermann (Tartu, 2020-01-11)

#512

Pooldan antud petitsiooni, muudatused on vajalikud.

Kai Uuk (Tartu, 2020-01-11)

#513

Muutus jäigas süsteemis on jätkuvuse ja positiivse arengu jaoks vajalik

Kaia Robi (Kangasala, 2020-01-11)

#518

olen uuenduste poolt.

Helve Tobber (Rapla, 2020-01-11)

#524

Endine töötaja

Mirjam Kase (Tartu, 2020-01-11)

#532

Usaldan.

Merike Üprus (Tartu, 2020-01-11)

#552

Üks inimene ei saa hoida juhi kohta kinni aastakümneid, kuni pensionini. Viimane aeg, et keegi neid sealt lahti kangutama hakkaks.

Marian Schönberg (Tallinn, 2020-01-11)

#557

Arvan, et ülikooli kliinikutele on uuendused vajalikud , võiks rohkem panustada noortele ja teotahtelistele.

Vladimir Järv (Tartu, 2020-01-11)

#560

Olen uuenduste ja võimaluste pooldaja.

Raili Paap (Tartu, 2020-01-11)

#578

Pooldan uut otsust!

Siiri Sääsk (Tartu, 2020-01-12)

#586

Nõustun

gertrud saage (tartu, 2020-01-12)

#589

Olen vajalike muutustega täiesti nõus.

Ilja Tretjakov (Tartu, 2020-01-12)

#597

Muudatused motiveerivad kindlasti kõiki, kes juhtival kohal töötavad.

Maarika Jaguson (Tartu, 2020-01-12)