Toetusavaldus muutustele kliinikumis

Kommentaarid

#616

Muudatused on hädavajalikud. Olen alati olnud tähtajaliste juhtimisülesannete poolt. See motiveerib juhti oma tegevusi eesmärgistama ja kuhugi ka jõudma.

Pille Teesalu (Tartu, 2020-01-12)

#632

Juht peab olema pädev, uuendusmeelne, oma meeskonna nägu. Kliinikumi suurust ja olulisust Eesti tervishoius arvestades paneb tähtajaline leping rohkem pingutama ja vastutama. Olen uute tuulte ootel ja toetan juhatust!

Häli Viilukas (Tartu, 2020-01-12)

#637

Muutusi on juhtimises vaja.

Raigo Reim (Tartu, 2020-01-12)

#644

Patsiendina soovin saada parimat teenust.

Ene Rikaste (Tartu, 2020-01-12)

#679

Olen eelkõige selle poolt et kõrgeimad juhtivkohad muuta tähtajaliseks. Petitsioonis on parim põhjendus sellele.

Oliver Karindi (Tartu, 2020-01-12)

#688

Allkirjastan, sest hea juht valitakse oma positsioonile alati tagasi ja ei pea tundma hirmu valimiste ees.

Heleri-Mall Roosmäe (Tartu, 2020-01-12)

#689

Olen nõus

Anu Karu (Tartu, 2020-01-12)

#702

ükski positsioon ei tohiks olla iseenesest mõistetav

Kadri Tootmaa (Tallinn, 2020-01-12)

#710

Toetan.....sest enamasti ainult konkureerides tekivad püüdlused areneda ja muuta võimalusi enda volituste piires paremaks!

Anne Jürisson (Tartu, 2020-01-12)

#727

Tähtajalised lepingud fikseeritud töökohustustega on tänapäeval iseenesestmõistetavad. Kui praegused juhid on piisavalt pädevad, siis saavad ju nad uuele töökohale kandideerida. Ainult ebapädev inimene oleks sellele muudatusele vastu.

Mart Mägi (Tartu, 2020-01-12)

#733

Muutusi on vaja,need viivad edasi...

Siiri Puks (Tartu, 2020-01-12)

#740

Allkirjastan, sest juhtivpositsioonid ei saa jääda tähtajatuteks. Muutused on vajalikud!!!

Indrek Olveti (Tartu, 2020-01-12)

#757

Allkirjastan, sest töötan ise Kliinikumis ning arvan samuti, et muudatused on hädavajalikud!

Maaja-Liis Maastik (Tartu, 2020-01-12)

#767

Tahan muudatusi parema poolele, et töötajaid austaksid ja oleksid mingid soodustused spordi jaoks

Artur Zabolotski (Tartu, 2020-01-12)

#791

Allkirjastan, sest toetab juba algatatud juhtimis-ja karjäärimudeli muutuste elluviimist

Pille Andresson (Tallinn, 2020-01-12)