Soovime, et Viimsi Vallavalitsus taastaks Viimsi Kooli töörahu ja usalduse

Kommentaarid

#8

Allkirjastan, sest koolis toimuv vajab muutust. Õpetajad on kooli üks põhiväàrtusi ja nende lahkumine sellises mahus tekitab muret, veel rohkem tekitab aga muret koolijuhi seisukoht lahkumiste osas.

Elis Lemberg (Viimsi, 2020-01-23)

#24

....tunnen muret ebakvaliteetse õpitulemuse pärast.

Deana Varik (Viimsi, 2020-01-23)

#40

Allkirjastan

Kadi-Lii Sams (Haabneeme, Viimsi vald, 2020-01-23)

#47

Allkirjastan, sest segadused kooli juhtimises on kestnud pikemat aega, lapsed on jäänud ilma hinnatud õpetajatest. Kui lühikese aja jooksul lahkuvad ka uue juhi poolt uude meeskonda valitud spetsialistid ja juht väidab kõik korras olevat, siis ilmselgelt on midagi väga valesti.

Tiiu Tuuli Sulg (Viimsi vald, 2020-01-23)

#52

Sest olen täiesti kindel, et preagune koolijuht Aime Niidas on tekitanud kriisi Viimsi koolis ja paljud väga head õpetajad on seetõttu koolist lahkunud. Õppetöö tase on muutunud asendajate või ebapädevate õpetajate tõttu liiga madalaks, et tagada lastele hea haridus.

Kristiina Viltsin (Viimsi, 2020-01-23)

#54

Antud olukorras on väga raske saada kvaliteetset haridust.

Vahur Lepp (Viimsi, 2020-01-23)

#60

Allkirjastan, sest olukord on liiga pikalt vinduma jäänud ja rahunemist ei paista. Iga õppeaasta on lapse jaoks üks kord elus. Me ei saa seda tagasi pöörata. Praegune olukord toob ühe “ülestõusu” teise järel. Pole enam mõtet arutada, kes on süüdi. Tuleb parem lahendus leida, mis olukorra maha rahustab

Kai Siinmaa (Viimsi , 2020-01-23)

#67

See, et direktori enda välja pakutud struktuuri võtmeisikud poole õppeaasta pealt lahkuvad, on selge märk sellest, et meie koolijuhi puuduvad oskused ja tahe kooli kriisist välja tuua, ka võimekus juhtida nii suurt ja keerulist kooli. Kool on iga kogukonna südameks ning direktori väärtuskonflikt koolipere ja kogukonnaga ei tule kellegile kasuks.

Anni Martin (Tallinn, 2020-01-23)

#79

Rahulolematu antud kolijuhtimise olukorraga!

Kadre Kaljumäe (Viimsi, 2020-01-23)

#85

Alates praeguse koolijuhi tulekust puudub koolis stabiilsus, head õpetajad on lahkunud ja viimase poolaasta jooksul on näiteks ühel lapsel 3. keemiaõpetaja, 2. vene keele, 2. inglise keele õpetaja. Kohe on lahkumas on inimeseõpetuse õpetaja. Lahkusid ka kaks kooli juhtkonna liiget kellest üks oli ametis alles õppeaasta algusest ja teine ca aasta.

Urmas Kaldma (Tallinn, 2020-01-23)

#96

Ebastabiilne keskkond koolis mõjutab õpilaste soovi õppida. Mu laps tahab jubabkooli vahetada, ootas, et inimese õpetuse tundi hakkab andma lahe õpetaja ja selgus nüüd, et tema rohkem ei tööta Viimsi Koolis

Jelena Vassiljeva (Randvere, 2020-01-23)

#114

Kuna õpetaja sõna maksab koolis rohkem kui ära hellitatud lapsevanema sõna.

Madis Erm (Tallinn, 2020-01-24)

#116

Toetan petitsiooni

Andris Viltsin (Viimsi, 2020-01-24)

#136

Viimsi Kool oli parim kool kus töötada ning soovin, et praeguste ja tulevaste Viimsi Kooli õpetajate ja õpilaste töörahu oleks tagatud.

Krista Putrolainen (Tartu, 2020-01-24)

#141

Koolis käiakse ainult 12 aastat, ent see paneb aluse kogu järgnevale hariduse- ja üldse elukäigule. Väga kahju, et õpilased sellise kogemuse koolist kaasa saavad. Võib arvata, et tänastest Viimsi kooli õpilastest just väga paljud õpetajaks ei lähe õppima...

Kristi Pärn (Viimsi, 2020-01-24)

#145

Allkirjastan sest antud mittevajalike muudatuste tulemusena on haridustase langenud. Ma ei saa aru miks oli vaja lõhkuda toimivat süsteemi?

Pirko Saarts (Viimsi, 2020-01-24)

#151

Viimsi Kool

Mariks Helendi (Harjumas, 2020-01-24)

#156

Toetan petitsiooni.

Grete Vahtra (Viimsi vald, 2020-01-24)