Kuuse tn 8 ja Oti tee 2 lageraie peatamine

Kommentaarid

#2

Hindan metsi, eriti kui tegu on kohalikule asulale tähendusirikka metsatukana. Eestis toimuv lageraiete mastaap on ületanud igasuguseid inimlikkuse piiri.

Jaanela Poks (Üdruma, 2020-02-13)

#14

Allkirjastan,sest hoolin loodusest ja puhtast óhust

Eiri Müür (Laukna keskus Márjamaa vald, 2020-02-13)

#16

Seda ei tohi teha !!!

Martin Kosubenko (Märjamaa, 2020-02-13)

#20

Märjamaa on mu sünnikoht

Elar Valtu (Võru, 2020-02-13)

#26

see ala peab jääma kõrghaljastusega

marko lätt (orgita', 2020-02-13)

#28

Ainult puutüvesid nägevad inimesed, eemale kogukonna metsadest!

Eha Metsallik (järvamaa, 2020-02-13)

#30

Lageraie kogukonnametsades on lubamatu, olgu see Märjamaal või mujal Eestis!

Arne Ader (Otepää, 2020-02-13)

#43

Allkirjastan, sest lageraided tuleb peatada.

Kairi N (Laulasmaa, 2020-02-13)

#44

Leian, et tegemist on avaliku huviga alaga ning selle majandamine peab käima kooskõlas kohaliku kogukonna ja omavalitsuse ootustega ning lähtuma sellest, millises vallas inimesed elada ja areneda soovivad.

Linda-Mari Väli (Tallinn, 2020-02-13)

#50

Sest, et hoolin

tõnu raidmets (Märjamaa, 2020-02-13)

#60

Sest armastan metsa!

Andre Pichen (Tallinn, 2020-02-13)

#70

Asulate lähedal asuvad metsad on väärtuslikud: seal saab jalutada ja sportida, kaitsevad asulat müra ja heitgaaside eest ning eestlastele meeldib koduaknast metsa näha, see on vaimule kosutuseks.

Siret Tammekänd (Pärnu , 2020-02-13)

#74

Allakirjutan, sest pooldan Lauluväljaku metsa lageraie peatamist.

Liis Johanson (Märjamaa, 2020-02-13)

#82

Allkirjastan, sest inimestel on õigus oma kodumetsale! On kuritegelik raiuda metsi asulate ja kodude lähedalt ja petta kohalike õigustatud ootust kaunile metsale kodu lähedal.

Anu Samarüütel-Long (Tallinn, 2020-02-13)

#84

Toetan roheluse säilimist!

Erik Taganõmm (Märjamaa, 2020-02-13)

#85

Soovin eestlastele imelist kodu, looduskeskkonda. Loomadele ja lindudele elupaiku.

Eve Burmeister (Märjamaa, 2020-02-13)

#87

Asulad vajavad metsaalasid, et elukeskkonda tasakaalustada, lageraie asulate ja külade vahetus naabruses peab olema välistatud. Kohalikel inimestel on õigus oma elukeskkonna osas otsuseid teha.

Helen Kooviste (Padise, 2020-02-13)

#101

Metsade hävitamine peab lõppema

Priit Sutt (Pärnu, 2020-02-13)

#104

Olen Märjamaa keskkoolis vilistlane

Lembit Tomikas (Tartu, 2020-02-13)

#120

Avalikes kohtades lageraie ei sobi.Mets pakub ka müra ja heitgaaside eest inimesi ja on asula väärtuseks.

Katrin Luke (karepa kül, 2020-02-14)

#122

Olen täielikult lageraide vastu

Anti Roosileht (Märjamaa, 2020-02-14)

#126

Lageraie tuleb peatada

Angela Eninš (London, 2020-02-14)

#140

Riigil on metsa küll ja seega ei pea lagedaks tegema alasid, mis on rahvale puhke ja vabaaja veetmiseks. Täpselt sama seis on Järvakandi terviserajaga. See mets on rahva oma ja meil on õigus see lollus peatada.

Marko Matson (Järvakandi, 2020-02-14)

#153

Hoolin oma kodukohast

Pille Vanker (Märjamaa, 2020-02-14)

#157

Toetan märjamaalaste rohelise ja inimliku elukeskkonna säilimist, mille oluliseks osaks on mets.

Helen Lemming (Tallinn, 2020-02-14)

#159

Mets on elu

Ulvar Kaugemaa (Märjamaa, 2020-02-14)

#162

Kopp ees sellest rüüstamisest

Sigrit Villemson (Tõrva, 2020-02-14)

#168

Sest käin seal metsas tihti jalutamas ja see on imeline kiht

Kristin Kaasik (Tallinn, 2020-02-14)

#171

Puid võetakse juba niigi palju maha, pole vajadust neid rohkem maha võtta. Need puud ei sega seal mitte kedagi ning on just pigem ilus, et need seal on.

Helery Vaiknurm (Märjamaa, 2020-02-14)

#180

Röövraide tegijad molotoviga põlema!

Lauri Lait (Tallinn, 2020-02-14)

#189

Kultuuri väärtus ja meie järelkasvu pärast

Egert Paal (Märjamaa, 2020-02-14)

#191

Olen ulatusliku lageraie vastu.

Riima Velbre (Haapsalu, 2020-02-14)

#194

Et säästa metsa.

Ene Toots (Jõgeva linn, 2020-02-14)

#197

Miks on vaja kodumetsad kõik lagedaks tõmmata? See mets on osa Märjamaa olemusest ja miski võiks ikka püha ka olla.

Carmee Lisette Pomerants (Märjamaa, 2020-02-14)Facebook