Eesti ja Valgevene Rahva parimaks hüvanguks!

Kommentaarid

#3

See siin on Eesti maa mitte lõbustus park võõrastele.

Sulev Luhaäär (Harkujärve, 2020-09-01)

#4

Olen eestluse, meie keele ja kultuuri eest seisja.

Marika Vilumets (Rakvere, 2020-09-01)

#21

Allkirjastan, sest soovin Eestimaal eestlaste säilimist suurema kogukonnana,
ei soovi, et eesti rahvas kaoks muu rahvuse hulka nagu piisake merre!

Tiina Keerd (Viljandi, 2020-09-01)

#22

Vaatamata sellele, et pooldan iga rahva enesemääramise õigust ja vabaduspüüdlusi, tuleb kõiki rahvaid toetada eelkõige nende kodumaal, mitte neid mööda maailma laiali meelitada. Seda enam, et ka Eestis ei ole president valitud just väga demokraatlikult ja legitiimselt vaid valitud erakondade tagatubade poolt ametisse pandud. Eestil on veel pikk tee demokraatia ja vabadusteni, et lahti saada postsovjeetlikust mõttelaadist ning Lääne vasakliberaalide poolt kultiveeritavast neomarksistlikust ideoloogiast. Võtame Eesti tagasi! Eesti vabaks!

Aivar Koitla (Saue vald, Harjumaa, 2020-09-01)

#27

Soovin oma rahva ja keele püsima jäämist!!!

Rainer Sootla (Helsinki, 2020-09-01)

#34

Isekalt peale pressivad ideoloogiad ja suurrahvad ei tohi matta enda alla meie kallist Eestimaad. Eesti eest!

Andres Nirgi (Rakvere, 2020-09-01)

#41

Eestlased on Eesti põlisrahvas ja seega PEAVAD olema oma maal eelisseisundis. Sama nõuab ka põhiseaduse preambulas kirjapandu! Kõik need, kes nõuavad sisserändajatele eelistingimuste loomist põlisrahva arvelt, on kurjategijad ja neisse ning nende üleskutsetesse tuleks ka vastavalt suhtuda!

Meelis Osa (Tallinn, 2020-09-01)

#48

Olen venestamise vastu.

Riin Jõgi (Tallinn, 2020-09-01)

#50

Nõustun üleskutsega.

Kristi Mark (Tallinm, 2020-09-01)

#53

Olen okupatsiooni üle elanud eestlane

Tom Swallow (Laitila, 2020-09-01)

#56

Näib et asi hakkab üle võlli minema. Olen pensionär ning sellist hullust minu silmad ega kõrvad näinud kuulnud pole,isegi nõukaajal mitte.

Ahto Viks (Dobele, 2020-09-01)

#60

Meie Eesti rahval on töö puudus ning neid tuleb aidata.

Hille Rosenberg (Tartu, 2020-09-01)

#62

Eesti jäägu eestlastele!

Urmi Bernadt (Tallinn, 2020-09-01)

#65

Oma rahvas ja maa on kallis.

Riho Rõngas (Randvere, 2020-09-01)

#66

REPRESSEERITU ...

Hillar Koolma (Paide, 2020-09-01)

#71

Soovin, et Eesti ei muutks Venemaaks

Ornella Jõgi (Tallinn, 2020-09-01)

#74

Eesti ei vaja mingeid tulnukaid ei slaavimaadest ega ammugi kuskilt Aafrikast.

ain limberg (espoo, 2020-09-01)

#82

Sest mõõt on täis ja kõrvad on lukus nendest ämbrikolinatest. See nn president on ohuks Eesti julgeolekule.

Piret Ronimois (Tartu, 2020-09-01)

#86

olen pensionär ja olen Eesti Vabariiki üles
ehitanud , andes oma tööpanuse ning
soovin, et oma rahvas on prioriteetsel kohal ja alles siis kõik muu.

Maire Valtin (Rakvere, 2020-09-01)

#89

Eesti rahvas ei tohi oma kodumaal jääda vähemusse

Kadri Seddiki (Dublin, 2020-09-01)

#90

Meie riik ei pea sekkuma teiste riigi siseasjadesse......

viivika leitrop (Tallinn, 2020-09-01)

#99

Olen eestlane ja tahan, et meie rahvuskeel jääks püsima.

Tiia Kustassoo (Pärnu, 2020-09-01)

#101

Hoolin eestimaast!

Ants Paju (Rakvere , 2020-09-01)

#107

Allkirjastan, sest Eesti peab olema eestlaste rahvuskodu ja kõikjal eestikeelne. Sest miks muidu me Sinimägedes võitlesime? Kas selleks, et siin elaks aina rohkem ja rohkem venelasi?

Venelaste ja venekeelsete sissevedu tuleb viia nulli. Nõuan vähemalt osalist dekolonisatsiooni. Riigiametitest kohe võõrkeeled välja! Eesti Vabariigi riigikeel on AINULT eesti keel.

Piret Kivi (Tartu, 2020-09-01)

#116

Eestis on liiga palju võõraid.

Suleima Tikka (Valjala , 2020-09-01)

#119

Soovin kaitsta meie riiki järjekordse venestamislaine eest.

Õnne Pool (Harjumaa, 2020-09-01)

#120

Allkirjastan, sest muukeelseid on meil juba praegugi liiga palju.

Hannes Põld (Kose alevik Harjumaa, 2020-09-01)

#121

Okupatsiooni ja ka venestamispoliitika 1975.a. üleelanu

helin Põldoja (Rapla vald,Juuru, 2020-09-01)

#128

Põlisrahvuse säilimine peab olema kaitstud!

August Oss (Harjumaa, 2020-09-01)

#134

Me peame hoidma oma rahvast ja Eestimaad,seisma vastu sellele,et võõrad meid väljasuretavad.

Helve Tobber (Rapla, 2020-09-01)

#138

Et hoida ära Eesti jätkuvat venestamist

Signe Kalju (Rapla, 2020-09-01)

#143

Austagem ja hoidkem eestlust ja Eesti rahva kultuuri

Risto Rõigas (Viru-Jaagupi, 2020-09-01)

#144

arvan et Eestimaa kuulun ainult eestlastele ja ainuke riigi keel on siin maal eesti keel.

Tarmo Suviste (Kloogaranna, 2020-09-01)

#145

Soovin elada Eestis kus eestlastel peab olemahea elada ja ei pea olema kui külaline kes ootab käsklusi sisserändajatelt.

Raivo Reintam (Tallinn, 2020-09-01)

#147

Olen sama meelt

Viive Soone (Vinni vald, 2020-09-01)

#149

sest eesti rahvast tuleb kaitsta.

maris lindsaar (kadrina, 2020-09-01)

#153

Soovin Eesti maa ja eesti rahva säilimist. Sammuti soovin,et meil poleks valitsus,vaid RAHVA esinduskogu.

Neeme Viikna (Tartu, 2020-09-01)

#155

Sest hääbumas on meie eesti keel ühelt poolt kolmandiku vene keelt emakeelena kasutajate poolt, teiselt poolt inglise keele sissetungi poolt. Eesti keel sellistes tingimustes võib osutuda vähemuskeeleks meie Eesimaal s.o ainukesel maal, kus riigikeeleks on veel eesti keel

Mati Männik (Tallinn, 2020-09-01)

#178

Seepärast, et see ei ole normaalne.

Üllar Sunni (Turku, 2020-09-02)

#181

Jahh , allkirjastan

Tõnu Rüüsak (Tallinn, 2020-09-02)

#190

Aeg oleks alustada estide vastupanu meid juba vallutanud võõra keelsete ja vallutavate võõramaalaste vastu. Alustada eestimaa põlisrahva estide registeerimist analoogiliselt omaaegse Eesti kodanike registreerimise kampaaniaga. Aeg on alustada liikumisega "Põhiseaduse § 54". Esimest korda saame me oma riigi sees alustada oma riigi tuleviku kavade väljatöötamise ja ettevalmistamisega ning selle rahvahääletusele panemisega. Kui palju on olemas asju, mida juba 10233 aastat sellel pisikeseks jäänud maal elavad põliselanikud vajaksid ja nõuaksid. Kus on olemas see Eesti rahvusriigi inimeste kogu, kes hakkaks seda vedama? Kes oleksid üle punasotsidest ja mistahes poliitikutest. Või jäängi ma selleks viimaseks metsa elukaks, kes jutustab oma lugusid siin verd tilkuva südamega..... P.S Ei tunnusta endiselt sellise põhiseadusliku ametikoha nagu "President" kohale Põhiseaduse ja ja sellega kooskõlas olevate seaduste mõtte vastaselt mingi imeliku tegelase, nimega punasotsist "riigikogu esimees", ja seadusvastase institutsiooni, nimega "riigikogu vanemate kogu", poolt ametikohale nimetatud isikut.

Arvi Lundver (kaunis kodu metsade vahel, 2020-09-02)

#192

Toetan

Mart Kallas (Tallinn, 2020-09-02)

#196

Meil ei ole teist Eestit.

Peter Õun (Muhu vald, 2020-09-02)

#197

sest toetan...

vanda purik-järvinen (tallinn, 2020-09-02)

#198

See artikkel on tõsi.

Loa Anderspuk (Tartu, 2020-09-02)Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...