Kaheksa küsimust minister Juhan Partsile

Minister Juhan Parts ütles 26.01.2012 Postimehele: “Kindlasti tuleb aga asja uurida, kui tekib väiksemgi kahtluseuss Konkurentsiameti erapooletuses."

See oli peaaegu aasta peale seda, kui Riigikontroll oma aruandes Riigikogule selgesõnaliselt välja ütles: “Konkurentsiamet ei ole soojuse hinna kooskõlastamisel kohelnud ettevõtteid võrdselt.”

Võttes arvesse kõiki selle aasta jooksul avalikuks saanud asjaolusid Konkurentsiameti juhi Märt Otsa osalusel Kundas tehtud soojaärist, küsivad Kunda elanikud minister Juhan Partsilt järgmised küsimused:

  1. Kas minister võib Kunda elanikele käsi südamel öelda: “Ma olen kontrollinud kõiki asjaolusid ja võin käsi südamel öelda, et Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa tegevus Kunda sooja hinna määramisel oli ja on täiesti seaduslik ja selle kõrge hind ei ole kuidagi seotud tema isikliku ettevõtlusega.”?
  2. Miks minister ei ole lähtunud oma tegevuses tema enda partei valimisloosungist “Kodukulud alla”, jättes rakendamata MKM sisekontrolli, kelle võimuses on välja selgitada vähemalt asjaolu, kas soojahinna tõusu põhjuseks ei ole seotud ministeeriumi haldusalas asuva asutuse kõrgemate riigiametnike korruptsiooniga?
  3. Kas eelmise tegematajätmise, so piisava sisekontrolli teostamise põhjuseks on ministri oskuste või tahtmise puudumine?
  4. Juhime ministri teadmist ja tähelepanu asjaolule, et sooja hinna suurus mõjutab päris paljusid inimesi Eesti Vabariigis. Seetõttu soovime teada, miks ta võimaldab varjatud süsteemi, kus tavakodanikul puudub võimalus saada teavet tema piirkonna sooja hinna kujunemise kohta, lastes Konkurentsiametil koostöös soojamüüjatega varjata sooja hinna komponente, muutes need monopoolse ettevõtte ärisaladuseks. Kas minister taipab, et sellega võtab Konkurentsiamet sisulise võimaluse vaidlustada sooja hind kohtus, jättes vaid formaalse võimaluse?
  5. Kas ministeerium on kontrollinud ja võib öelda, millise hinnaga ostis Kunda linna soojaga varustav ettevõte Fortum Termest gaasi iseenda emaettevõtte osalusega firmalt Eesti Gaas? Kas üldse ja kui palju erineb see hind eratarbija hinnast?
  6. Konkurentsiamet on meile vastanud, et perioodil 2001-2007 on Energiaturu Inspektsioon teinud 270 otsust sooja hinna ja hinnavalemite kooskõlastamise kohta ning keeldunud nende väljastamisest põhjusel, et nende avaldamine võtab aega 3,4 töönädalat ning see takistab Konkurentsiameti avalike ülesannete täitmist. Palun selgitage oma teadmistega, millised on need Konkurentsiameti ülesanded, mille täitmist segab tema enda töötulemuste avalikustamine.
  7. Kuidas minister näeb, et neid dokumente on võimalik saada? Kas iganädalane kõikide dokumentide küsimine on ministri arvates piisav, et Konkurentsiamet ei saaks hiljem pugeda suure ajakao taha?
  8. Kas minister on midagi ette võtnud  selleks, et Konkurentsiamet muutuks tarbijate huvide kaitsjaks, mitte ei toimiks edasi ettevõtjate doteerijana ja sedagi valikuliselt oma suva järgi?

Palume küsimustele konkreetseid vastuseid. Poliitiliste ümarate vastuste koostamisega palume Teil oma aega mitte raisata, kuna selles olete juba vähemalt Kunda elanike silmis täielikult läbi kukkunud.