Soovime Vabariigi Valitsuselt eriolukorra piirangute kulutõhususe hindamist ja tõenduspõhiseid otsuseid

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Majanduskomisjoni vastuskiri

2020-05-29 05:41:41

Vastus märgukirjale eriolukorrast


Austatud pöördumise esitajad


Suur tänu pöördumise eest! Väljendate oma märgukirjas muret seoses eriolukorra väljakuulutamisega ja hindate valitsuse kriisikomisjoni kehtestatud piiranguid ülemäärasteks ja põhjendamatuteks, samuti leiate, et toetusmeetmed võivad tuua kaasa kallutatud toetuste jagamist.

Samuti palute Riigikogul kaaluda võimalusi, kuidas taoliste juhtumite puhul edaspidi võiks valitsuse sammud paremini reguleeritud olla seaduse tasandil, et kõik plussid ja miinused oleksid otsuste tegemisel maksimaalselt arvesse võetud.

Kõigepealt peab tõdema, et kujunenud olukord seoses pandeemia ohuga on kogu tänapäeva maailma jaoks uus ja ei ole kahtlust, et Eesti riik on selles käitunud kõige paremast teadmisest lähtuvalt vaid ühel eesmärgil – hoida ära suurem kahju ja säilitada elusid. Ohu ja võimaliku kahju suurust on sellises olukorras väga keeruline ette ennustada. Riigijuhid pidid lähtuma otsuseid tehes riigi parimate teadlaste-ekspertide hinnangust.

12. märtsil 2020 moodustas valitsus koroonaviiruse COVID-19 leviku ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni ja kuulutas esimest korda taasiseseisvunud Eestis välja eriolukorra. Eriolukord kuulutati välja, et koroonaviiruse levikut tõkestada. Valitsuskomisjoni tegevust juhib ja eriolukorra juht on hädaolukorraseadusest tulenevalt peaminister.

Aeg annab aru, kas riigi poolt tarvitusele võetud meetmed olid asjakohased või oleks saanud kuidagi teisiti.

Mõistan täielikult, et koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukord on muutnud tuntavalt ühiskonna normaalset funktsioneerimist - meie kõigi igapäevast elu, tööelu ja ettevõtlust. Kõik toimunud muudatused ei ole ka lõpuni negatiivsed (näiteks kaugtöö ja infotehnoloogiliste kanalite tõhusam kasutamine). Neist saadud teadmisi on võimalik edaspidi ka normaalse elu taastudes kasutada.

Riigikogu majanduskomisjon seirab valitsuskomisjoni tegevust eelkõige oma valdkonnast lähtuvalt. Oleme oma istungitel teinud ja teeme ka edaspidi parlamentaarset kontrolli toetusmeetmete kujundamise ja rakendamise üle.


Lõpetuseks kinnitan, et pärast kõigi piirangute lõppu tehakse kindlasti kokkuvõtted ja saadud kogemustest tehakse järeldusi, et olla analoogilisteks olukordadeks tulevikus paremini ette valmistunud, vajadusel muudetakse ka asjassepuutuvaid seadusi.


Tänan teid kõiki veel kord oma arvamuse avaldamise eest!


Austusega


(allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester esimees


Teilo Tõnn London

Riigikogule saadetud märgukirja tekst

2020-04-28 08:27:27

Eriolukorraga andis Eesti ühiskond ilma diskussioonita võimutäiuse üle sisuliselt paarile populistlikule poliitikule. Oleks veider väita, et poliitikud seda olukorda ei naudi ja ära ei kasuta. Sellist “kõva kätt” on näha lausa poliitilise võidujooksuna. Lisaks on võimalik ilma tegeliku mandaadita jagada raha ning otsustada, kes saab ja kes jääb ilma. Mis on olemuslikult korruptsioon.

Käesoleva märgukirja eesmärgiks on, et Riigikogu mõtleks välja, kuidas edaspidi reguleerida valitsuse tegevust selliselt, et hinnatakse eriolukorra piirangute kulutõhusust ja tehakse oma otsuseid tõenduspõhiselt.

Majanduskahju on arvutuslikult juba praeguseks kaotatud inimeludest kordi kallimaks läinud. Tänaseks on Eestis koroonaviirusesse surnud veidi üle 40 inimese, kuid töö on kuu ajaga kaotanud umbes 13 000 inimest. Suhtelises vaesuses ehk palgapäevast palgapäevani elab Eestis 22% ehk umbes 280 000 inimest. Puudub igasugune mõjuanalüüs, kuidas tulevad need inimesed toime eriolukorras suletud uste taga. Neil pole sääste, pole ka varsti tööd. On ainult sundolukord.

Käesolev märgukiri toetub petitsioonile, mille eesmärk on, et valitsus hindaks eriolukorra piirangute kulutõhusust ja teeks oma otsuseid tõenduspõhiselt:

(petitsiooni tekst)

...

Teilo T. London, (petitsioonile alla kirjutanud inimeste nimekiri koos kommentaaridega lisati eraldi failina)

 


Teilo Tõnn LondonJaga seda petitsiooni

Aita sellel petitsioonil koguda rohkem allkirju.

Kuidas petitsiooni edendada?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja gruppides, mis on seotud teie petitsiooni teemaga.
  • Võtke ühendust oma sõpradega
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum e-posti, SMS-i, Facebooki, WhatsAppi, Twitteri, Skype'i, Instagrami ja LinkedIni kaudu.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...