Aidake lõpetada tapatalgud Eesti metsades!

17554046_1168972899881331_88698737442154248_n.jpgPöördumine Keskkonnaameti poole jahikvootide vähendamiseks ja ekspertide kaasamiseks:

Meid ajendas petitsiooni koostama mure Eestimaa looduse, antud juhul kütitavate metsloomade pärast. Petitsiooni autor - ELS-i liige kutsub üles vähendama jahikvoote, mis n.ö nagu põhineks seireandmetel. Liikuvate loomade puhul on need üsna ekslikud. Ka jahimeeste endi sõnul on loodusliku tasakaalu hoidmisest asi kaugel ning jahikvootide süsteem toimib automaatselt, ilma et arvestataks asjatundjate (zooloogide, bioloogide, jne isegi jahimeeste arvamusega). Näiteks huntide puhul väidavad teadlased, et koduloomi murravad nõrgemad isendid, kes ei leia metsast toitu. Küttimisel lastakse enamasti maha noori tugevaid hunte, et saada veatut nahka, mistõttu ei ole võimalik välja kujuneda metsas jahipidamiseks normaalselt toimivat hundikarjal. Kuna hundid on osavad põgenejad, peavad paljud elu lõpuni piinlema valudes, mida tekitavad kehasse sisenenud kuul või kuulihaavad.

Meelest pole veel läinud metssigade emiste ja põrsaste tapatalgud ning hiljutised välismaa lõbutapjate massilised linnulaibad. Eelmisel, üle-eelmisel aastal on põtru on lastud 7000, kitsi u. 6000, punahirvi üle 1000, jne, jne tänavu on tapetud on ka üle 50 karu ning surma on määratud 74 hunti. Mujal Euroopas ollakse õnnelikud, kui nende territooriumile saabub mõni karu või hunt, meil aga suhtutakse neisse kui üleliigsetesse, ning mõeldakse ainult talupidajatele, kellele tegelikult tänapäeva tehnika võimaldab oma lambakarja tõhusalt kaitsta. Mitmete (loodus)rahvaste eeskujul võiks hunti, kes on uhke ja vapper, väärtustada ja pidada lausa Eesti rahvusloomaks. Samas tapetakse ka liiga palju ulukeid, mille tõttu kiskjatel napib toitu ja kipuvad inimeste majapidamisse pahandust tegema.

Ka eraisikutel peaks olema õigus öelda sõna sekka selles, mis meie ümber toimub. Palun neil, kes soovivad meie juba ohustatud metsa mitmekesist loomariiki kaitsta, anda allkiri, et vähendada tapakvoote ja kaasata nende kehtestamisel vastava valdkonna asjatundjaid.