Eesti KOV-valimistel osalegu vaid Eesti kodanikud!

Head Eesti Vabariigi kodanikud!

Täna kehtiva "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" (lühend - KOVVS) kohaselt saavad hääletamisel osaleda ka välismaalased (KOVVS § 5).
https://www.riigiteataja.ee/akt/95225?leiaKehtiv
Sellest tulenevalt on oht, et meie linnade ja valdade volikogudesse hääletavad Vene Föderatsiooni kodanikud just selliseid rahvasaadikuid, kes esindavad Vene Föderatsiooni huve. Saame vaid ette kujutada, milleni see võib viia.
Soovin, et KOVVS-i muudetakse ja hääletamisõigus jäägu vaid Eesti Vabariigi kodanikele.
Kui olete sama meelt, siis palun andke oma toetav allkiri.

Lugupidamisega rahu ja tervist soovides petitsiooni algataja
Jaak Vackermann

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I authorize Jaak Vackermann to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


VõI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...