Eesti KOV-valimistel osalegu vaid Eesti kodanikud!

Head Eesti Vabariigi kodanikud!

Täna kehtiva "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" (lühend - KOVVS) kohaselt saavad hääletamisel osaleda ka välismaalased (KOVVS § 5).
https://www.riigiteataja.ee/akt/95225?leiaKehtiv
Sellest tulenevalt on oht, et meie linnade ja valdade volikogudesse hääletavad Vene Föderatsiooni kodanikud just selliseid rahvasaadikuid, kes esindavad Vene Föderatsiooni huve. Saame vaid ette kujutada, milleni see võib viia.
Soovin, et KOVVS-i muudetakse ja hääletamisõigus jäägu vaid Eesti Vabariigi kodanikele.
Kui olete sama meelt, siis palun andke oma toetav allkiri.

Lugupidamisega rahu ja tervist soovides petitsiooni algataja
Jaak Vackermann

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Jaak Vackermann saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...