EESTI LAHKUMINE EUROOPA LIIDUST ESTEXIT!

MEIE EESMÄRK ON EUROOPA LIIDUST VÄLJAASTUMINE

§ 50 aktiviseerimine

JA EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE TAASTAMINE ÜLIMUSLIKUKS!

"Meil tavatsetakse öelda, et iseseisev riik ei ole võimalik, aga Šveits on seda. Ei ole ta NATOs ega Euroopa Liidus, ta on täiesti iseseisev riik ja kui tahab teha koostööd, siis teeb ja kellega iganes," . "Raha tuleb hakata hoidma iseenda, mitte võõraste taskutes ja võõraste pankades. Ei tohi maha parseldada oma rikkusi, milleks on Eesti metsad ja maad. Kui elada ja majandada õigesti, siis saab olla küll iseseisev. 

Meie poliitiline süsteem ei toimi õieti. Võimul olijad on teinud suuri pingutusi ja muutnud seadusi natuke haaval selliseks et neid võimalikult raske oleks välja vahetada. Ja see toimib. Mitte ainult meil, kogu EL-s ja ka muudes demokraatiates on sama probleem. Uued jõud pääsevad võimule vaid väga erakordsetel asjaoludel kui riik on juba väga sügavas kriisis. Nagu praegu. Seepärast peab olema prioriteet see süsteem uuesti toimivaks muuta et tulevikus enam mitte sellistesse kriisidesse sattuda. Lahendus ja ettepanekud olemas aga seda jõuab hiljem käsitleda.

 Eesti PEAB jätkama senist konservatiivset immigratsioonipoliitikat. Kui me ütleme kindla ei, siis lähtuvalt EL alusdokumentidest, ei ole võimalik Eestisse immigrante vastu meie tahet ümber asustada ega paigutada. Eesti ei ole selles suhtes erand. Valdav enamik Euroopa riike ei ole nõus immigratsiooniküsimuses otsustusõigust Brüsselile loovutama ega leppima sundkvootide sisseseadmisega. Me näeme, milliseid tagajärgi on toonud Lääne-Euroopas piiride avamine massilisele sisserändele. Õppigem sellest.

 Meie EST-EXIT-I GRUPI  kvood on null.

ME EI SOOVI SELLES KÕIGES ENAM OSALEDA KREEKALE MAKSMISES

EL PANKADE PÄÄSTMISES MIS ON  LÕPUTU PROTSESS JUBA MAKSTAKSE ITAALIA JA PORTUGALI PANKADELE

OTSE ABIRAHASID MIS KUNAGI EI TOODA ENAM TULU.

EESTIS ELAVAD INIMESED JA LAPSED VAESUSES AGA ME MAKSAME PAGULASTELE ÜLE 1000 EUROT KUUS

PENSIONÄRID KES ON OMA ELU ANDNUD EESTI VABARIIGILE ELAVAD VAESUSES JA PUUDUSES

PÕLLUMEHED EI SAA ENAM TEHA OTSUSEID ISESEIVALT

VALITSUS SÜLGAB VALIJATE PEALE, SEST EI OLE LOODUD ARUANDMISE SÜSTEEMI

KÕIKI RAHVASAADIKUID PEAB OLEMA KIIRESTI VÕIMALIK TAGASI KUTSUDA RAHVA POOLT

ME SOOVIME TEHA ISE VABAD INIMESED OMA OTSUSEID JA LUUA OMARIIKLUST MEILE EI SOBI RAHVASTE ÜHINEMISKATEL

MEILE EI SOBI , ET BRÜSSELIST TULEB 85% SEADUSEID MIDA VALITSUS ISEGI EI ARUTA, DIREKTIIVID VÕETAKSE VASTU ILMA ARUTELUTA 

Ainukest lahendust tekkinud olukorrale näen mina kodanike ühistegevuses. Kodanikuühiskond tavaliselt toimib kohalikul tasandil. Vaja oleks ühte ideoloogilist keskust, ühist platvorm, sest inimeste baasteadmised on erinevad.

"Üks arvab, et vaenlane on Keskerakond, teine, et Reformierakond, ja kolmas, et Venemaa või Euroopa Liit. Kui koera suskida harjavarrega, siis tavaliselt saab koer harjavarre peale tigedaks, aga mitte selle peale, kes seda liigutab," jätkas Roos.
Kõige ideaalsemaks kodanikuühiskonna ja maksupoliitika eeskujuks on Roosi hinnangul Šveitsi.

 Eesti demokraatia laguneb meie silmade all. Toimimast on lakanud demokraatlik legitimatsioon – igapäevane tagasiside võimu ja avalikkuse vahel, mis annab võimule teadmise, et ta esindab õiguspäraselt rahvast, ning avalikkusele kindluse, et võimul on tema esindajad.

Võimulolijad Eestis ei tunne enam vajadust avalikkusest välja teha. Valitseb arvamus, et eesmärk pühendab abinõu. Võimukandjad naeruvääristavad demokraatia mängureegleid. Võim on müüdav. Võimu nimel valetatakse.

Võimu suhtlus avalikkusega on muutunud monoloogiks: "Meil on mandaat." "Meile pole alternatiivi." See ei ole demokraatia keel. Kui kodaniku ainus võimalus poliitikat mõjutada ongi iga nelja aasta tagant toimuvad valimised, siis on demokraatiast järele jäänud tühi kest.

See ei ole ainult ühe erakonna kriis. Erakondlikust on saanud ühiskondliku vastand. Usalduse kadu erakondade vastu on hakanud ohustama kogu Eesti poliitilist süsteemi. Mitmed avatud ühiskonna olemuslikud jooned, nagu enesekriitika, harjumus aru anda ja tahe vastutada on Eesti tänases poliitilises kultuuris muutunud haruldaseks.

Võim ja vastutus käivad käsikäes. Võimulolijad peavad vastutama oma tegude eest. Ühiskond peab neilt vastutust nõudma. Vastutust nõuavad demokraatia ja õigusriigi normid.

Aina rohkem Eesti inimesi ei suuda võimus ära tunda ei oma poliitilist tahet ega eetilist palet. Meie poliitiline kultuur on kannatlik ja seda asjaolu on kerge kuritarvitada. Siin varitseb kahekordne oht: niimoodi võivad vale, pettus ning teesklus saada normiks mitte üksnes võimukandjate, vaid ka avalikkuse jaoks. Tänane võimu, valitsemise ja poliitilise kultuuri kriis võib põlistuda.

Vaja on uut ühiskondlikku kokkulepet. Ei Vabariigi President, Riigikogu ega Valitsus pole ilmutanud soovi olukorda muuta. Kui süsteem ei suuda end ise reformida, tuleb kodanikuühiskonnal oma tahte teostamiseks ja surve avaldamiseks kokku kutsuda alternatiivne institutsioon, milles oleks ülekaalus kodanikuühiskonna esindajad.

 

Kodanikel peavad olema laialdasemad võimalused oma poliitilise tahte avaldamiseks kui korralised valimised, luua tuleb rahvaalgatuse instrument.

Need on põhimõtted, mille kaitseks on viimastel kuudel sõna võtnud palju erinevaid ja väga erineva maailmavaatega inimesi.

ME arvame et paljudel juhtudel on nüüdne valitus ületanud oma võimu piire ja seega nõuame koheselt valitsuse tagasiastumist ja uusi valmisi.

Eesti demokraatia tervendamiseks on vaja TAASTADA EESTI ISESEIVUS JA MUUTA EESTI PÕHIKIRI TAAS ÜLIMUSLIKUKS! ME KUTSUME ÜLES  liituma kõiki Eesti inimesi, kes meiega nõustuvad.

Me nõuame:

1.Valitsuse tagasiastumist 

2.Uut valmisseadust 

3.Rahvahääletuste ja referendumite seadustamisi.

Meie eesmärk on Euroopa Liidust väljaastumine JA OMARIIKLUSE TAASTAMINE

 § 50 aktiviseerime