Eesti ja Valgevene Rahva parimaks hüvanguks!

Lugupeetud Eesti Vabariigi president pr Kersti Kaljulaid,
Lugupeetud Eesti Vabariigi peaminister hr Jüri Ratas,
Lugupeetud välisminister hr Urmas Reinsalu,
Lugupeetud  haridus- ja teadusminister pr Mailis Reps,
Lugupeetud kultuuriminister hr Tõnis Lukas,
Lugupeetud siseminister Martin Helme,
 
Seoses mõne päeva taguse 32 kultuuritegelase pöördumisega valgevenelaste teemal tahaksime Teile edastada mitmesaja ausa eestlase allkirjaga pöördumise, kus kutsume üles Eesti riigijuhtidel tegema parim otsus Valgevene ja Eesti rahva parimaks hüvanguks.  
 
Olukorras, kus üks ühiskond võitleb oma riigis demokraatia ja inimõiguste eest, on äärmiselt egoistlik üritada omakasupüüdlikel eesmärkidel sealt võimalikult suurt hulka ettevõtjaid, eksperte, üliõpilasi, teadlasi, kultuuritegelasi jne- ehk Valgevene ühiskonna paremaid päid, Eestisse meelitada. Miks me kutsume ära inimesi, kes võitlevad oma kodus oma riigi eest? Eesti saab suurepäraselt olla toeks digitaalselt.  
 
Veelenam me räägime ajast, mil paljud eestlased virelevad vaesuses ja tööpuudus Eestis aina kasvab. Luues eeliseid tööturul valgevenelastele on see eestlaste suhtes praguses keerulises majandusolukorras diskrimineeriv.  
 
Me teame, et Eestis on siiani väga tõsised lahendamata probleemid okupatsioonitaagaga ning oleme anomaaliana kogu Euroopas kõige suurema ühe kolmanda maailma võõra emakeelega muulaste hulgaga riik, kus on Euroopa VÄIKSEIM põliselanike osakaal rahvastikust. (Koos sama saatusekaaslase Lätiga). Nagu Te kindlasti ise hästi teate on Eestis niigi juba soome-ugri väikerahvuse ja slaavi suurrahv(uste)a vaheline osakaal pehmelt öeldes murettekitav eestlaste kahjuks tõsise ohuga jääda omal maal vähemusse. Statistikaameti andmetel on Eestis pea 400.000. venekeelset (registreerimata venekeelsete ukrainlastega oluliselt rohkem) ja vaid 890.000 eestikeelset (kusjuures viimase sees ka ju poolvenelased ja üldse kõik, kes soovivad end mingil põhjusel eestlaseks nimetada, sest registris saab ju igaüks rahvust määratleda nagu heaks arvab.)[1]. Kõrvalpõikena ka aborigeene on Austraalias 800.000. suurusjärk aga keegi ei tuleks selle peale, et aborigeenide reservaatidesse massiliselt koloniste sisse importida, veelvähem suurrahvustele eelisjärjekorras töökohti luua kui tööpuudus kasvab.  
 
Eestis on tõsiseks probleemiks, et eesti lastel ei ole soome-ugri imepisikese põlisrahvuse, eestluse, ainsal kodumaal enam emakeelset kasvukeskkonda eriti teravalt meie kapitali ja kõrgemate palkade koondunud pealinnas, kuna juba liiga suure osakaalu moodustavad venekeelsed. (Venelased, ukrainlased, valgevenelased, venestunud soome-ugrid jne) 
 
Nagu kindlasti teate on suureks probleemiks, et eestlasi diskrimineeritakse tööturul vene keele mitteoskamise tõttu ja aina enam valitakse vene emakeelega eesti keelt kõnelevaid tööle, ometi on tegemist vaba Eesti ja Põhja- Euroopaga mitte mõne SRÜ riigiga.  
 
Eesti ühiskonna üks suuremaid probleeme on integratsioon, kuna on selge, et Euroopa üks väiksemaid rahvusi ei suuda endasse integreerida liiga suurt massi suurrahvust, oma väärtuslikku kultuuriidentiteeti kaotamata.  
 
Samuti teame ju kõik, et venekeelsed ukrainlased, kes Eestisse on massiliselt saabunud, ühinevad pigem niigi liiga suure venekeelsete kogukonnaga ja valivad poliitikuid, kes seisvad venekeelsete huvide eest eestlaste arvel. Mainimata siinkohal isegi KOV valimisi, kus Eesti riik anomaaliana kogu maailmas pakub võimu teostamist võõrastele, kolmanda maailma riikide kodanikele. 
 
Arvestades kõike ülalmainitut palume Eesti riigijuhtidel näidata üles riigimehelikust Eesti Rahva suhtes! Eesti Rahvas tunneb südamest kaasa Valgevene Rahvale aga me ei saa teha neile Eestist demokraatliku Valgevenet! 

Triin Teramäe, MTÜ Kultuuritegijad    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Triin Teramäe, MTÜ Kultuuritegijad saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...