Ei Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamisele!

Ei Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamisele!


Nõustun, et Keskkonnaameti poolt kavandatav Tõhela-Ermistu looduskaitseala kavandamine on põhjendamata ning kohalikku elu ülemäära piirav järgmistel põhjustel:
• Ala loodusväärtused on juba kaitstud Natura 2000 Tõhela-Ermistu hoiuala ja püsielupaikade kaitsemeetmetega;
• Täiendava kaitse vajadusi ei põhjendata uuringutele tuginevate andmetega;
• Olemasolevate kaitserežiimide ebapiisavusele pole konkreetseid näiteid;
• Kaitseala moodustamise põhjendused on nõrgad – linnujahi ja inimeste viibimise piiramiseks kaitseala moodustamine on ebavajalikult karm piirang kohalike elanike ja külastajate suhtes;
• Kaitsealaga hõlmatav ala on põhjendamatult suur, kattes järved ja kogu ümbruse ning piiride tõmbamisel on mindud kõige lihtsamat teed;
• Arvestades kaitseala karme piiranguid kohalikule elule, peaks eesmärgiks olema võimalikult väikeste kaitsealade moodustamine, et säiliks ka inimestele normaalsed elu- ja töötingimused;
• Suurimat kahju ala järvedele (Tõhela ja Ermistu) on teinud just riiklikud poliitikad, mitte kohalike elanike ja külastajate tegevus;
• Sisepõlemismootorite keelustamine (nagu ka muud põhjendused) põhinevad ametnike arvamusel ja hinnangutel, mitte uuringutel;
• Välispidine sekkumine kohalikku elukorraldusse ei saa ignoreerida kohalike elanike seisukohti.


Enn Martson MTÜ Tõstamaa Selts    Võtke petitsiooni autoriga ühendust