Ene Ergma presidendiks!

Antud petitsioonile allakirjutanud soovivad, et järgmised aastad kannaks Eesti Vabariigi presidendi ametiketti proua ENE ERGMA.

 

Ene Ergma on erudeeritud naine, rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud emeriitprofessor, akadeemik ja erialaliselt rahvusvaheliselt väga tuntud emeriitprofessor. Ta on juhtinud aastate jooksul palju erinevate eesmärkidega organisatsioone, on karastunud poliitikuna ja Riigikogu esimehena. Ene Ergma on Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu auliige.

Ene Ergma on andnud olulise isikliku panuse Eesti teaduspoliitika kujundamisse ja on pühendunud Eesti kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse hea käekäigu eest seismisele. Eesti teadus- ja hariduselu edendamise eest ning Eesti kui kosmoseriigi arengu eest on prof. Ene Ergmale omistatud Skytte medal. Lisaks Skytte medalile on Ene Ergmale omistatud ka Valgetähe IV klassi teenetemärk, Jüriöö Tähe aumärk, Riigivapi II klassi teenetemärk, Kolme Tähe II klassi orden, Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteadustes, Eesti Teaduste Akadeemia suur medal ja mitmete erinevate riikide teenetemärgid.

Proua Ene Ergma on naine, kes on parteideülene ja kes suudab ühendada erinevaid ühiskonnagruppe. Ta on suuteline tegelema kõikvõimalike teemadega, ka nende teemadega, mis on talle maailmavaateliselt ehk vastukarva ja ta leiab aega kõigi inimeste jaoks.

Ene Ergma peab oluliseks, et edaspidi toimuks Eesti Vabariigi presidendi valimine rahvahääletusel.

 

Kui tunned, et Ene Ergma on just see õige naine, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president, siis Sinu allkiri antud petitsioonil on väga oluline.

 

 

Antud petitsioon on algatatud kodanikualgatuse korras grupi Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingusse kuuluvate liikmete poolt.


Imbi Jaks, ettevõtja ja Elle Elberg, TÜ emeriitdotsent    Võtke petitsiooni autoriga ühendust