Oleme vastu mošee ehitamisele Tallinna või mujale Eestisse!


Külaline

#226

2016-10-28 19:05

ei mingeid moššeesid ja imaame ja allahikummardajaid.

Külaline

#227

2016-10-28 19:44

Eestisse pole vaja mingit moslemite kogunemiskohta, sest ka moslemeid pole siia inimkaubanduse abil tarvis vedada.

Külaline

#228

2016-10-28 19:53

Minu jaoks on see täielik lollus!


Külaline

#229

2016-10-28 20:00

Ma ei taha Eestisse moslemeid, kes oma kogukonda luues hakkavad teisi, eriti kohalikke, välja suruma. Islami on vaenu., mitte rahureligioon.

Külaline

#230

2016-10-28 20:18

Olen vastu sellele, et võõra ja ebasõbraliku usundi inimesed end siin liiga mugavalt sisse seavad ja kohalikke inimesi ja tavasid tulevikus häirima hakkavad. Ei soovi, et Eestis juhtuks see, mis näiteks Saksamaal ja mujal, kus kord on käest läinud ja võõrad vallutavad kogu riigi.

Külaline

#231

2016-10-28 20:35

olen mošee ehitamise vastu Eestisse,
Mirru

#232

2016-10-28 20:57

Mis kuradima mošeed,täitsa lolliks läinud peast. Kas nemad lasevad meil ehitada enda riiki kuhugi ristiusu kiriku? Ei lase kindlasti mitte... See tähendab,et ka siia ei ehitata nende jaoks mitte midagi. 


Külaline

#233

2016-10-28 21:11

Ma ei soovi,et islami usk leviks.
Rauno

#234

2016-10-28 21:15

Mis kuradi vastu. Terve Istanbul on kirikuid täis lisaks mozeedele, see on nende inimeste usk ja vajavad sellist kohta, meie seas on ka siin riigis aastaid elanud moslemeid, kõik ei ole pagulased, see võrduks sellega kui meie kõik kirikud ära hävitada.


Külaline

#235

2016-10-28 21:22

Unustage ära...
jults

#236 Re:

2016-10-28 23:16

#201: -  

 Mis on Eesti oma usk?


Külaline

#237

2016-10-28 23:19

Las kôik jààda nii, kuis on!
Toy

#238

2016-10-29 00:33

Islamile EI!


Külaline

#239

2016-10-29 01:01

Olen vastu mošee ehitamisele Eestisse. Islam on vägivaldne ja naisi meestest madalamaks pidav ideoloogia, mis ei sobi mingil kujul Euroopasse ja tuleks ära keelata.

Külaline

#240

2016-10-29 01:22

Eestil ja eestlastel ei ole sellist kurjuseallikat vaja, ei nüüd ega mitte kunagi! Mitte mingil juhul ei tohi Eestisse ehitada seda ehitist. EI, EI ja veelkord EI.

Teema

#241 Teema

2016-10-29 03:47

Mošee tuleb Eestisse kindlasti ehitada! Parim koht selleks on Tallinnas, Lasnamäe vene kiriku kõrval. Pole mitte ühtegi põhjust, miks me omame vene sibulakirikut ja võitleksime samas mošee vastu. Me ei saa eeelistada ühte võõrusundit ja rahvagruppi teisele! Seega,  vastus on JAH, JAH ja velkord JAH! Mošee tulegu Tallinnasse, Lasnamäele.


Külaline

#242

2016-10-29 05:26

Sest ma ei taha siia maale moslemeid, nimetage neid kuitahes kaunite nimedega.

Külaline

#243

2016-10-29 06:17

Islam on vaenulik kõigi teiste religioonide ja maailmavaadete vastu. Koraanis on otseselt öeldud, et neid tuleb tappa. Peale selle ei tunnista islam ka teadust ja lubab koolides ainult koraaniga seotud õppeaineid. Kui laseme selle saksa kunagisest natsionaalsotsialismist kuritegelikuma ideoloogia oma riiki, lõpeb see ühiskonna arengu tagasilangemisega kusagile 14 sajandi tasemele.

Külaline

#244

2016-10-29 07:14

Mina ei lähe ju teise riiki nóudma et ehitage mulle nüüd kirik

Külaline

#245

2016-10-29 07:55

Igaüks jäägu oma kultuuriga oma maale ja kui tuleb teisele maale austagu kohalikku kultuuri mitte ärgu lämmatagu seda omaga.

Külaline

#246

2016-10-29 08:53

Moslemite tavad pole vastuvõetavad eesti kultuuriruumi

Külaline

#247

2016-10-29 08:55

Viimased 15 aastat on näidanud, et selle 100 aasta jooksul, mil Türgi Atatürgist alates oli otsustanud olla ilmalik riik, on toimunud tasapisi järjekindel suund islamiseerumise poole. Kui selle sajandi algul käisin Türgis, oli vaid üksikuid pearätte näha. Aga mis nüüd on? Lugege ära, mitu pearätti vastu tuleb? Kes garanteerib, et praeguse välisministri lubadus kehtib ka järgmiste valitsuste ajal? Ja kas tõesti on kõik arreteeritud inimesed riigireeturid? kõik need tuhanded?

Külaline

#248

2016-10-29 09:03

Olen kategooriliselt mošeede vastu Eestis.


Külaline

#249

2016-10-29 09:19

Mis, kuradi pagulased nad on ?
Peaksid austama Meie kultuuri, usku ja eluviisi !
Mitte Meie hakkame tantsima nende muusika järgi !

Külaline

#250

2016-10-29 10:36

Islam olgu seal kus on nende koht. Eestisse ei tohiks ühtegi mošeed ehitada. Minu soov on see,et minu lapsed ja lapselapsed saaksid elada rahulikult oma kodumaal.Tasuline Reklaam

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook