Kella keeramise petitsioon!

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni Kella keeramise petitsioon! jaoks automaatselt loodud.

aga

#1 kella keeramine

2016-10-29 19:44

Ma jätaks pigem just nüüd keeramata, saaks õhtupooliku natukegi valgemaks tunnikeseks. Hommikul pole mul tööle minnes ju sellest tund varem valgest mingit tolku.


Külaline

#2

2016-10-31 06:35

Kellakeeramine on mõttetu
...

#3

2016-10-31 19:03

Mida see kella "Kella keeramise petitsioon" peaks endas sisaldama? Sõdite kella keeramise vastu, aga mida selle petitsiooniga saavutada üritatakse? Kas vööndiaja aastaringne kehtimine? Või üritate aastaringselt kehtestada suveaega, aga millised on sellisel juhul argumendid vööndiaja muutmiseks?

Petitsiooni võib valmis meisterdada igaüks, aga kui pole selgelt sõnastatud eesmärke, on see kahjuks järjekordne mitte kusagile jõudev üritus. On rohkem selline "vennad võtke viglad ja vikatid ja hakkame sõdima". Aga kuhu selle sõjaga siis jõuda tahetakse?


Külaline

#4 Re:

2016-11-01 05:46

#3: ... -  

 Võiks lihtsalt kellad rahule jätta ja pole vaja kuhugi keerata nagunii pole sellest mingit elektri kokkuhoidu


Külaline

#5

2016-11-01 08:27

kuna mojub minu tervisele

Külaline

#6

2016-11-01 18:16

Olen amme oodanud , et kellakeeramine ära lõpetataks.
Tegelen piimalehmadega ja iga kord pean lehmi uue ajaga harjutama ja ennast häirib ka.

Külaline

#7

2016-11-04 15:33

Mind on kella keeramine häirinud nii sügisel kui ka kevadel. Väga häiriv on see nii füüsiliselt kui moraalselt,eriti kevadel. Austan ja kiidan Andres Tarandit, peaministriks olles suutis seisatada kella keeramise, kuigi lühikeseks ajaks.

Külaline

#8

2016-11-07 11:08

Mulle ei sobi kella keeramine.