PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Kaspar Rammo

/ #5 Okupantide poole palvekirjade kirjutamine on tulutu ettevõtmine!

2013-04-16 12:17

Toompeal tagumikku laiaks istuv Brüsseli okupatsioonivõim ei saa 1918. aastal loodud Eesti Wabariigi territoriaalset terviklikkust rikkuda!

1. 1918. aastal loodud Eesti Wabariik on jätkuvalt okupeeritud ja annekteeritud. Suuremal osal Eesti Wabariigi territooriumist laiutab praegu Euroopa Liidu provints ning jupike asub Venemaa okupatsioonitsoonis.

2. Mitte mingisugust „taasiseseisvumist“ ei ole toimunud:
a. ENSV Ülemnõukogu ümbernimetamine Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks ei ole 1918. aastal loodud Eesti Wabariigi taastamine.
b. ENSV Ülemnõukogu poolt korraldatud 1991 aasta referendumitest said osa võtta kõik ENSV sissekirjutust omavad isikud (va NSVL sõjaväelased), st ka kõik okupandid-kolonialistid. Ex injuria jus non oritur - ebaõig(l)usest ei saa sündida õigust ehk okupant ei saa taastada 1918. aastal loodud Eesti Wabariiki, seega on need referendumid õigustühised.

3. Toompeal laiutav "valitsus" on okupatsioonivalitsus ja selle "valitsuse" liikmed
on kollaborandid, juhul kui nad on EW kodanikud või okupandid, kui nemad ei ole EW kodanikud. Kollaborantidest okupatsioonivalitsuse liikmed toime riigireetmise kui okupantidega koostööle asusid.

4. See, mida kaks okupanti omavahel kokku lepivad, ei oma mingit õiguslikku tähendust 1918. aastal loodud Eesti Vabariigile. Seega okupantide vahel sõlmitav „piirilepe“ ei muuda kuidagi Tartu rahu kehtivust või Tartu rahu järgset riigipiiri.

5. Okupantide-kollaborantide poole avalduste või palvekirjade kirjutamine on tulutu ettevõtmine!