PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS jaoks automaatselt loodud.

Alar

#1

2013-04-15 18:52

Kurat, inimestel pole süüa, aga te tegelete mingite mõttetute küsimustega
Veiko Rämmel
Selle petitsiooni autor

#2 Kui nii, vahest on siis ka söömine üks mõttetu tegevus või harjumus

2013-04-15 19:06

halar

#3

2013-04-16 11:31

Kutsume Eesti Vabariigi kõiki kodanikke üles - kumbaid kodanikke kutsutakse, kas 1918 loodud riigi omi või neid, keda juhib seltsimees Ansip vastavalt Eesti NSV 1992 põhiseadusele?
Kaspar Rammo

#4 Re:

2013-04-16 11:37

#3: halar -

Ilmselgelt on üleskutse suunatud ENSV õigusjärgse "riigi" kodanikele, pöördutakse ju selle "riigi" võimurite poole.

Kaspar Rammo

#5 Okupantide poole palvekirjade kirjutamine on tulutu ettevõtmine!

2013-04-16 12:17

Toompeal tagumikku laiaks istuv Brüsseli okupatsioonivõim ei saa 1918. aastal loodud Eesti Wabariigi territoriaalset terviklikkust rikkuda!

1. 1918. aastal loodud Eesti Wabariik on jätkuvalt okupeeritud ja annekteeritud. Suuremal osal Eesti Wabariigi territooriumist laiutab praegu Euroopa Liidu provints ning jupike asub Venemaa okupatsioonitsoonis.

2. Mitte mingisugust „taasiseseisvumist“ ei ole toimunud:
a. ENSV Ülemnõukogu ümbernimetamine Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks ei ole 1918. aastal loodud Eesti Wabariigi taastamine.
b. ENSV Ülemnõukogu poolt korraldatud 1991 aasta referendumitest said osa võtta kõik ENSV sissekirjutust omavad isikud (va NSVL sõjaväelased), st ka kõik okupandid-kolonialistid. Ex injuria jus non oritur - ebaõig(l)usest ei saa sündida õigust ehk okupant ei saa taastada 1918. aastal loodud Eesti Wabariiki, seega on need referendumid õigustühised.

3. Toompeal laiutav "valitsus" on okupatsioonivalitsus ja selle "valitsuse" liikmed
on kollaborandid, juhul kui nad on EW kodanikud või okupandid, kui nemad ei ole EW kodanikud. Kollaborantidest okupatsioonivalitsuse liikmed toime riigireetmise kui okupantidega koostööle asusid.

4. See, mida kaks okupanti omavahel kokku lepivad, ei oma mingit õiguslikku tähendust 1918. aastal loodud Eesti Vabariigile. Seega okupantide vahel sõlmitav „piirilepe“ ei muuda kuidagi Tartu rahu kehtivust või Tartu rahu järgset riigipiiri.

5. Okupantide-kollaborantide poole avalduste või palvekirjade kirjutamine on tulutu ettevõtmine!

Alar

#6

2013-04-16 13:07

Oleksin parema kirja koostanud. Eesti rahvast mõnitatakse, aga siin on juttu mingist jurast.

Külaline

#7 Alarile! Praegu keegi veel ei keela kvaliteetsemat avalikku kirja kirjutamast, kui seesamane.

2013-04-16 19:06

Lemme Krimm

#8

2013-04-16 19:35


Mind pani see Vabariigi kodanikud sülitama. Kurat, niisama anda kõik ära, ei mingit kompensatsiooni nende maade eest, mis on nüüd Venemaal. Vähemalt võiksid maksta renti nende kasutamise eest.
Okupatsiooni kahjudest ma ei räägigi, need on täiesti heastamata. Me palume tagasi presidendi raha? Kurat nad peaksid varade hoidmise eest meile renti maksma, mitte meie ei pea paluma tagasi oma vara. Ainus argument oli Narva sild.....seda on neile rohkem vaja , kui meile. Mingit niisugust piirilepingut pole vaja, kus salatakse maha Tartu Rahu!!!!!!!Meie ei tohi, nagu järjekordsed lambad, määgima mis meile ette kirjutatakse.
Olev Vallimaa

#9 Piirilepingust:

2013-04-17 05:38

1. Eesti ja Vene FV riigipiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ning on koos Iseseisvusmanifestiga üks meie riikluse alusdokumentidest.

2. Kavatsetav uue piirilepingu sõlmimine kuritegeliku kommunistliku režiimi õigusjärglase Vene Föderatsiooniga on ÕIGUSTÜHINE ning otseselt PÕHISEADUSEVASTANE TEGEVUS.

3. Kuni Vene Föderatsioon pole hukka mõistnud kommunismikuritegusid ja ja neid teostada aidanud isikuid (kasvõi postuumselt) reaalselt karistanud, ning kannatanute ees AMETLIKULT VABANDUST PALUNUD, pole läbirääkimised selle riikliku moodustisega seaduslikud.
halar

#10 Re: Piirilepingust:

2013-04-17 07:04

Eesti ja Vene FV riigipiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga

See oli küll kuni 1940 Eesti Vabariigiga nii, minu teada elame aga ammugi selle asemele tehtud riigis, mis on olemas sm Stalini armust, kui ta tampis õiguspärase Eesti Vabariigi maapõhja, ja kuulutati 1991 ENSV Ülemsoveti poolt iseseisvaks.

Te ei hakka ometi väitma, et Eesti Vabariik on selle hävitanud kommunistide ja tema ülemsoveti poolt TAASTATUD. Aga meie ümber laotuva marionetliku riigikese piirijoon määrati Stalini näpunäidetel juba aastal 1944 ja toimib tõrgeteta pea 70 aastat, on seal kinnituseks lepingut või pole.


Külaline

#11 Re: Aitäh asjaliku arvamuse eest! Meie-suguseid enesestmõistetavalt mainitud saatesse ei kutsutud.

2013-04-17 13:37


Külaline

#12 Re: Re: Piirilepingust:. Halarile! Olete enda arvates nüüd vist küll Ameerika avastanud!

2013-04-17 13:39

René

#13

2013-04-17 14:00

Allakirjutanud realiseerivad oma põhiseaduslikke õigusi. Kel' pind tagumikus selle koha pealt torgib, see võiks mees olla ja pinnuga tegeleda aga mitte siin kanadena kaagutada.

Külaline

#14

2013-04-17 18:34

Maha rahvastpettev valitsus!

Külaline

#15

2013-04-18 08:40

Eest riik on taastatud õiguslikku järjepidevuse alusel ja Tartu rahu piirides, ja punkt.Igasugust teistsugust targutust tuleb käsitleda kui riigireetmist.
halar

#16 Re:

2013-04-18 17:01

Eest riik on taastatud õiguslikku järjepidevuse alusel ja Tartu rahu piirides, ja punkt.Igasugust teistsugust targutust tuleb käsitleda kui riigireetmist.

See on muidugi Andrus Ansipi, Urmas Paeti ja nende seltsimeeste märg unistus.

Aaga õnneks mitte fakt. Nad tahavad serveerida oma tegevust Setomaa ja Ingeri mahamüümisel sebimisena millegi sellise ümber, millega on neil sisulist asja, aga tegelikult on ENSV neis piirides olnud vaid 1940-1944 ja Venemaa naerab ENSV ümber käiva eestlaste erutunud tantsu pärast. Päris südamest naerab, nagu aru saate.

Meile oleks vast paslikum see, kui me kauem selle prokommunistliku ENSV küljes ei ripuks?


Külaline

#17

2013-04-18 17:13

Igati ajakohane ja õiglane ettepanek kuna kavandatav nn "piirilepe" poleks muud kui järjekordne kapitulatsioon Venemaalt lähtuva ähvarduse ees aga teisalt ehk ka püüe meeldida kellelegi Euroopa Liidus.

Külaline

#18

2013-04-18 19:26

Parem hilja, kui mitte kunagi.
ARVAJA

#19

2013-04-18 22:13

Hea, et leidub veel kedagi kes hakkavad ebaõiglusele vastu.

Hea on lugeda, et paljud leiavad nagu minagi, et ebaõiglusele tuleb vastu astuda.

Külaline

#20 Arvajale. Kiitus ja tänu selge mõistuse ja tunnustuse eest!

2013-04-19 06:41


Külaline

#21

2013-04-19 14:40

Kõne alla saaks tulla piiri muutmise lepe, mitte aga uus piirilepe.

Külaline

#22 Re: http://arvamus.postimees.ee/1208152/tiit-rein-viitso-riigipiir-on-alati-poliitiline-kusimus/

2013-04-19 14:49

Kalju Mätik.
Külaline

#23

2013-04-19 14:57

Venemaal on täiesti avalikult käimas stalinismi restauratsioon. Kui Eesti kirjutab alla sellele piirilepingule, mis on otseses vastuolus kõig asjassepuutuvate lepingutega (Tartu rahu, Eesti Vabariigi põhiseadus, Vastastikuse abistamise pakt (ehk baaside leping)), siis aitab ta sellega kaasa stalinismi taassünnile Venemaal. Stalinismi roomav taassünd on ohuks kogu inimkonnale, mitte ainult Eestile. Kõigr rohkem kaotab aga sellega vene rahvas. Venemaa praegune juhtkond koosneb suures osas nõukogudeaegsetest komparteilastest. See seltskond on peasüüdlane selles, et sõjas võitjate poolel olnud, loodusvarade poolest rikkal Venemaal elab rahvas palju viletsamalt kui sõjas kaotanute poolel olnud, loodusvarade poolest vaestes maades, nagu Saksamaa, Jaapan ja Soome. Selleks, et võimul püsida, tekitavad nad kunstlikult riikidevahelisi probleeme. Kui aga Eesti riigijuhid ajavad seljad sirgu ja lõpetavad Kremli ees lömitamise, siis aitavad nad kaasa Venemaa muutumisele normaalseks riigiks. Kui aga Venemaast ükskord saab normaalne riik, kes ausalt täidab tema poolt allakirjutatud lepinguid, ja punane nomenklatuur, kes praegu Venemaal võimutseb, on ajaloo prügikastis, siis võib elatustase Venemaal olla palju kõrgem kui Eestis. Siis saame me tagasi selle 5,2% oma territooriumist ja siis lähevad ka praegu Eestis elavad impeeriumimeelsed vabatahtlikult Venemaale tagasi ning siia jäävad ainult need, kes Eestit oma kodumaaks loevad.

Alar

#24

2013-04-19 16:32

Peaksime vene elanikkonnaga koostööd tegema. Meie ühine vaenlane on Antsihh. Olgu mees ja astugu tagasi.
Ilmar Randmaa

#25

2013-04-19 17:42

Ma ei viitsi vihastada. Parem ma vihastan teid. Tartu rahuleping rauges hetkel, kui me ise vabatahtlikult ENSVeestusime. Kas meie kallil Eestimaal said kõik hädad korraga otsa, et me siis sedamoodi siin vaikust häirime?