PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Olev Vallimaa

/ #9 Piirilepingust:

2013-04-17 05:38

1. Eesti ja Vene FV riigipiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ning on koos Iseseisvusmanifestiga üks meie riikluse alusdokumentidest.

2. Kavatsetav uue piirilepingu sõlmimine kuritegeliku kommunistliku režiimi õigusjärglase Vene Föderatsiooniga on ÕIGUSTÜHINE ning otseselt PÕHISEADUSEVASTANE TEGEVUS.

3. Kuni Vene Föderatsioon pole hukka mõistnud kommunismikuritegusid ja ja neid teostada aidanud isikuid (kasvõi postuumselt) reaalselt karistanud, ning kannatanute ees AMETLIKULT VABANDUST PALUNUD, pole läbirääkimised selle riikliku moodustisega seaduslikud.