PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Kalju Mätik.
Külaline

/ #23

2013-04-19 14:57

Venemaal on täiesti avalikult käimas stalinismi restauratsioon. Kui Eesti kirjutab alla sellele piirilepingule, mis on otseses vastuolus kõig asjassepuutuvate lepingutega (Tartu rahu, Eesti Vabariigi põhiseadus, Vastastikuse abistamise pakt (ehk baaside leping)), siis aitab ta sellega kaasa stalinismi taassünnile Venemaal. Stalinismi roomav taassünd on ohuks kogu inimkonnale, mitte ainult Eestile. Kõigr rohkem kaotab aga sellega vene rahvas. Venemaa praegune juhtkond koosneb suures osas nõukogudeaegsetest komparteilastest. See seltskond on peasüüdlane selles, et sõjas võitjate poolel olnud, loodusvarade poolest rikkal Venemaal elab rahvas palju viletsamalt kui sõjas kaotanute poolel olnud, loodusvarade poolest vaestes maades, nagu Saksamaa, Jaapan ja Soome. Selleks, et võimul püsida, tekitavad nad kunstlikult riikidevahelisi probleeme. Kui aga Eesti riigijuhid ajavad seljad sirgu ja lõpetavad Kremli ees lömitamise, siis aitavad nad kaasa Venemaa muutumisele normaalseks riigiks. Kui aga Venemaast ükskord saab normaalne riik, kes ausalt täidab tema poolt allakirjutatud lepinguid, ja punane nomenklatuur, kes praegu Venemaal võimutseb, on ajaloo prügikastis, siis võib elatustase Venemaal olla palju kõrgem kui Eestis. Siis saame me tagasi selle 5,2% oma territooriumist ja siis lähevad ka praegu Eestis elavad impeeriumimeelsed vabatahtlikult Venemaale tagasi ning siia jäävad ainult need, kes Eestit oma kodumaaks loevad.