PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #46

2013-04-29 11:40

Usunditest märgiti 2000. aasta loendusel kõige sagedamini luterlust — 150 000 inimest, millest jäi napilt maha õigeusk 140 000 järgijaga. Nüüd on luterlaste liikmeskond vähenenud 100 000 inimeseni, õigeusklike on aga palju juurde tulnud (33 219 võrra). Millega seda seletada?