PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #50

2013-05-17 18:23

Liitusin petitsiooniga andes endale aru, et 1940-tel saatnuks Nõukogude Liit allakirjutanud kohapeal surma või Siberi vangilaagrisse. Kas toonane Venemaa erineb kardinaalselt tänapäevasest? Teades venelaste usku oma 'maailmavabastamismissiooni' - ei. Pigem ollakse valmis väikeriike uuesti 'vabastama'. Ka pole ida poolt kostnud selgesõnalist stalinismi kuritegude kahetsust, tehtu heastamisest rääkimata.

Eelöeldu taustal mõjub Tartu rahu järgsete Eesti alade kinkimine hobusevargale hobuse juriidilise omandiõiguse andmisena.