PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #83

2013-09-21 15:08

Praegused riigijuhid on rahvavaenlased ja riigireeturid. Piirilepingu sõlmimine viib Eesti riigi Venemaa rüppesse. Venemaa omandab osa Eesti piirides olevast territooriumist ja Eesti jääb selle raames oma aladest ilma ja kaotab õiguse ja vabaduse nende kontrollimisele ja haldamisele. Piirileping on Eesti riigi mõistes kahjurlik ja tagurlik. Kui riigijuhid selle läbi viivad, võib seda tõlgendada Eesti riigi maha müümisena ja viimisena vastasleeri ja vaenupoole ja kauaaegse agressori ja okupeerija mõjusfääri. Sellega raiub Venemaa akna Euroopasse ja tungib edasi kaugemale ja pikemale läände, tehtes maatasa terved linnad, külad ja alevikud ja surudes alla ja alistades neid valdavad riigid ja rahvused. Venemaa viib ellu juba 20. sajandil ja kahe maailmasõja vahel leiutatud ja aluse pandud maailmarevolutsiooni, mis lõppes ära vajunud teemana, kuid taaselustatakse praegu. Venemaa viib teoksi ulatusliku sõja ja viib Euroopa riigid tasakaalust välja ja ajab need segadusse ja toob lähemale kaotusele. Piirileping on Venemaa pääs Euroopasse ja see toob kaasa endaga ohuolukorra ja sõjaseisu. Kui Eesti riigijuhid sõlmivad selle, on esimeseks ohvriks Läänemere kaldal ja ääres asuvad riigid ja need jäävad Venemaa sõjaväelisele jõule tugevasti alla. Läänemere riigid ei suuda Venemaa vägedele ja üksustele vastu seista ja jäävad kaotuse osaliseks ja peavad oma territooriumi loovutama. Kui Eesti riigijuhid sõlmivad piirilepingu, toovad nad tumeda ajajärgu kogu Euroopa mandrile, just nagu oli vanaaegses Kreekas ehk Hellases, mis hõivas Egeuse mere saari, Väike-Aasia läänerannikut, Peloponnesose poolsaart ja Põhja-Kreekat, kus Ateenas, Lõuna-Kreekas ja Väike-Aasia läänerannikul elasid joonlased ja kõikjal mujal Kreekas elasid doorlased, kui varem kõiki kreeklasi oldi kutsutud ahhaialasteks. Kreeka oli võtnud omaks Kreeta saare kultuuri pärast selle vallutamist, kui Kreeta saarel oli tekkinud looduskatastroof, kui vulkaanimägi oli pursanud ja tuha kattis saart. Kreeklased ehitasid Kreeta-Mükeene perioodil kaks uhket lossi: Knossose ja Mükeene. Nendes oli isegi voolav vesi, mis oli oma aja kohta suur ja võimas saavutus. Sisemiste tülide ja segaduste tõttu või kaugelt tulnud rahva pealetungi pärast algas Kreekas tume ajajärk, mis kestis 300 aastat.