PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #97

2014-02-10 09:00

Olgu avalik depatt meie vabariigi sünnitunnistuse muutmise osas !! Mis tingimustel ning mida saab Eesti Vabariik sellest tehingust.