JUSTIITSKURITEGUDE OHVRITE KAITSEKS


Külaline

/ #1

2011-10-22 08:58

tere,
ma leian,et seadusandlust tuleks täiendada lisaks siintoodule veel klausliga-"kuriteo ohvritel on alati võimalus pöörduda kohtusse,kusjuures esialgsed kõik finantsiga seotu on riigi kanda".Ohvril peab olema võimalus ilma koogutamiseta riigi ees saama tasuta abi,kuna kuriteo sooritajad on ju riigi esindajad.