JUSTIITSKURITEGUDE OHVRITE KAITSEKS

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni JUSTIITSKURITEGUDE OHVRITE KAITSEKS jaoks automaatselt loodud.


Külaline

#1

2011-10-22 08:58

tere,
ma leian,et seadusandlust tuleks täiendada lisaks siintoodule veel klausliga-"kuriteo ohvritel on alati võimalus pöörduda kohtusse,kusjuures esialgsed kõik finantsiga seotu on riigi kanda".Ohvril peab olema võimalus ilma koogutamiseta riigi ees saama tasuta abi,kuna kuriteo sooritajad on ju riigi esindajad.
madis

#2 Re:

2011-10-22 09:00


Külaline

#3

2011-10-22 10:38

Oman analoogseid juhtumeid suheldes ametnikega ja kokkupuutudes kohtusüsteemiga.

Roland

Külaline

#4

2011-10-22 11:07

Siiani on lahendamata sundüürnikele tehtud ülekohtud. Eirati Inimõiguste hartas ja ka EV põhiseaduse sätet diskrimineerimise keelustamisest ükskõik milliste tunnuste järgi. Enne EV-d olime pea kõik võrdsed riigiüürnikud - pärast omandireforme - ühed said erastada oma kodu, teised said jalaga...ilma mingi reaalse tasandava kompensatsioonita! Senised kohtuvaidlused kuni Riigikohtuni välja allakirjutaja teades pole leidnud sundüürnikele mingit positiivset tulemust. Senini on veel asjad Inimõiguste kohtus - sest EV-s pole riiklikult midagi ette võetud. Ainus organisatsioon, kes jõudumööda on sellega tegelenud, on Tallinna Linnavalitsus.
Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#5 Re:

2011-10-22 11:21

#1: -

Riigi poolt võimaldatakse tasuta õigusabi.

Politsei tehtud väärteomenetluste otsuseid saab juba praegu kohtus vaidlustada ilma riigilõivuta.

Olen seda korduvalt teinud ja võitnud.

Westmannist Toompeale

#6 Petitsiooni struktuur ja sõnastus

2011-10-22 15:33

Selle petitsiooniga on selline lugu, et selles on kaks erinevat asja:

1) üldine protest justiitskuritegude vastu;
2) protest seoses konkreetsete inimeste ja nendega seotud kohutuasjadega.

Mina ei saa sellisele petitsioonile alla kirjutada, sest kuigi ma toetan esimest nõuet, ei saa ma kaasa rääkida teises nõudes, kuna mul puudub informatsioon nende konkreetsete kohtuasjade kohta.

Mis puutub esimesse nõudesse, siis soovitan eristada EKSLIKKU kohtulahendit ja TAHTLIKULT EKSLIKKU kohtulahendit jne.
Kriminaliseerida saaks otseselt siiski vaid TELLIMUSTÖÖNA tehtud kohtuotsuseid. Seejuures pole tavainimesele sugugi selge, kas näiteks korruptsiooniseadus siin juba niigi ei toimi.

Nii et kriminaliseerimise nõude puhul soovitaksin petitsiooni autoril teha koostööd mõne juristiga. Küsida nõu näiteks õiguskantslerilt.

Üldiselt olen ideega nõus.
Vajaduse korral peab rahvas kodanikualgatuse korras võitlema õigusriigi eest ja selle vastu, et kohtuvõimu kasutatakse isiklikel või poliitilistel eesmärkidel. Hoiatuseks Venemaa ja Ukraina näited.
Kass Artur

#7 tulge maa peale

2011-10-22 17:18

eks jah, vanglad on ju teatavasti süütuid inimesi täis. iga viimne kui mõrvar, heroiiniärikas, lapsevägistaja, muidu vägistaja ja eesti-vihkaja peab ennast justiitskuriteo ohvriks ja kirjutaks siia rõõmuga alla. Mõelge ka ikka... Sellist üleskutset ei saa teha naljaga pooleks.

Külaline

#8

2011-10-22 17:44

Võin endaga seonduvalt nimetada kaks EV justiitskurjategijat:
1. Lastekaitsetalituse juht PILLE ALAVER
2. Prokurör LEA PÄHKEL

Külaline

#9

2011-10-22 20:54

Juurakomsomölakate sigadused tuleb lõpetada. Kohtumõistmise aluseks peab olema õiglus, mitte aga sisuline korruptsioon!
sass

#10

2011-10-23 00:38

Justiitskuriteod tegelikult on juba kriminaliseeritud, vt KarS §§ 311-313 kanti (peast kirjutan). Kuid asi on selles, et neid tegelikult ei kohaldata (kui siis, mõne eksinud võmmi vastu on kohaldatud, kes väärteomenetluse on väidetavalt ebaseaduslikult lõpetanud). Nii, et nõuda tuleks tegelikult seda, et ebaseaduslikke menetlusi (ikkagi küsimus, kes seda tuvastab?) vedanud tegelased kulud ja kahjud oma taskust kinni plekiksid.
sass

#11 paturegister

2011-10-23 00:45

Taasavada tuleks ka paturegister.ee ja selle teemaasetusi laiendada ning võmmidele lisaks kajastada seal ka kohtu ning proksi tegemised.
Arvaja

#12 Infopuudus seoses petitsioonis toodud konkreetsete inimestega

2011-10-23 08:16

Jagan Westmannist Toompeale seisukohta.

Külaline

#13

2011-10-23 08:34

Meie,Esti Vabariiki,nimetatakse õigusriigiks ainult sildina.Sisuna ei tomi.Alustades võimudelahususest ja lõpetades kodanikust,on õiguslik-juriidiline ruum inimvaenulik ja toodab pürokraatiat--mitte õigust.Lisada siia sihilikult suur riigilõiv ja ekspertide kinnimaksmised,kaob inimesel üldse võimalus kaitsta end pättide ja sulide eest.Ka riigi valtsejaid ei saa kohtusse anda,esitades hagi.Sisu summa tuleks võimas,mille % ei pakku ka Taevas oma abiga võimalust.

Külaline

#14

2011-10-23 09:21

1985/1986.a. andis Tallinna-ENSV prokuratuur (süüdistaja Lembit Urge) mind kohtu alla. Tarvis oli teha näidisprotsessi.... Õnneks oli kohtunikuks sirgeseljaline Mare Lepik. Mind toetas juhtkond T.Mauer,Endel Rannamäe, Endel Rannus...Prokuratuuri uurija sai aru loo absurdsusest, ütlesmulle -saan aru,kuid - korraldusülalt -mida peantäitma. Protsess kestis 1,5 aastat ja lõppes õigeksmõistmisega.
Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#15 Re: paturegister

2011-10-23 19:51

#11: sass - paturegister

Paturegister asub aadressil www.paturegister.eu.
Aga kuna pole teada, kes seda haldab, siis pole ta ju eriti usaldusväärne.

Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#16 Re: Petitsiooni struktuur ja sõnastus

2011-10-23 19:56

#6: Westmannist Toompeale - Petitsiooni struktuur ja sõnastus

Kahjuks ei ole võimalik eristada tahtmatut eskitust tahtlikust eksitusest.

Seda saab teha hilisema uurimise käigus, kuid vastustada tuleks siiski mõlema eest.

Nii nagu on eristatud kehavigastuste tekitamine ja eriti raskete kehavigastuste tekitamine, on eristatud tapmine ja mõrv.

Materjali Alice Järveti ja Andres Jaadla süütusest on piisavalt.

Nõutuks teeb seisukoht, et justiitskuritegude vastu tuleb võidelda, aga justiitskuritegude ohvrite eest ei tule seista.


Külaline

#17

2011-10-24 11:45

Käsitlematu, mida Eestis politsei, prokuratuur ja kohtud korda saadavad: http://et.netlog.com/raivoorg/blog/blogid=3043
http://orgusaar.ee/et/blogi/100-politsei-voi-gestaapo
On aeg nendele müüdavatele jätistele seal vastu hakata...

Külaline

#18 to Alar

2011-10-24 13:30

Jaadlast - palun too näide, milles seisneb mõni tõend tema süütusest. tegu ju formaalse rikkumisega - mees lihtsalt ei tohtinud olla selle firma nõukogus, mis linnale teenust pakub. mis süütusest siin rääkida?
Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#19

2011-10-24 20:33

Andres Jaadla süütus seisneb selles, et ta ei teeni Rakvere linnalt kasumit.
Kasum tuleb firmade kasumist väljaspool Rakveret.
Parimaks tõenditeks on järgmised faktid. Jaanuaris algavas protsessis ei süüdistata Jaadlat korruptsioonivastase seaduse alusel. Seega isegi prokurör ei väida, et Jaadla oleks korruptant.
Artiklis kirjutasin sellest pikemalt.

Külaline

#20

2011-10-24 21:08

Tean vanaisa, kes istus 6 aastat süütult vangis oma lapselapse väidetava vägistamise eest, kuna naine tahtis pool maja 20 000 krooni eest maha müüa. Tänapäeval oleks meest tabanud ka sundkastreerimine, lisaks eluaegsele pedofiili tiitlile ja avalikule häbistamisele väära kohtuotsuse tõttu - mõnes teises riigis ehk surmanuhtluski.
Silver

#21 Mis asi see justiitskuritegu ikka on ???

2011-10-25 14:04

Mõtisklegem nii:
Kumb on kõrgema astme kohus - 1. kas rahvusvaheline kohus (näiteks EL-s olev kohus), või siis 2. näiteks küla, või valla või isegi perekonna kohus ...
Teatavasti küla, valla või perekonna kohtus toimub kohtulik arutelu süüalusele arusaadavas keeles, kuna kogu küla ehk mõistab ühtmoodi elunähtusi, mida heaks kiita, mida hukka mõista ... kuid EL kohtus asju ajades, võib süüalusele esitada igat sorti süüdistusi, mis isegi pole süüalusele mõistetavgi ... Seega kõrgeim kohus on ikka perekonna õigeksmõistmine ja/või hukkamõistmine ...

Keerates kruvi veel kõvemini kinni, kuna Püha kiri sätestab, et iga INIMENE on AINULAADNE, ERILINE, KORDUMATU, ANDEKAS ... ja juba siit tekib küsimus, kuidas ikka saab üks sama küla n.ö. ainulaadne inimene teise ainulaadse inimese kohta anda hinnanguid (heaks kiita ja/või hukka mõista). Nonsenss ju !!!

Sisuliselt me võime käsitleda kõiki EV kohtuid justiitskuritegude toimepanijaina ... kuhu ikka see piir võiks olla tõmmatud ...

Ja mul ongi selline küsimus - kust ikka algab justiitkuritegude maa ... ma lisan siia veel ühe komponendi - endine justiitsminister oli eriti äge, tema stiiliks oli pidevalt karmistame karistusi ... istuv justiitsminister aga esialgu näib olevat hoopis teisest puust ... Võta Sa kinni, kust algavad siis ikkagi justiitskuriteod ...

Võimalik on hoopis selline lähenemine - Rahva Teenimine on Riigi Teenimine ja sel juhul joonduks kopgu rahvas oma eesminejate selja taha KODANIKEÜHISKONNANA ... ja nii on kõik omad ...

Kes aitaks või valgustaks, et ka miona mõistaksin justiitskuritegude olemust ...

Külaline

#22

2011-10-26 09:27

Kuna olen sooritamata seaduserikkumise eest kandnud karistust siis toetan igati Justiitskuritegude Petitsiooni.

Külaline

#23 Re: tulge maa peale

2011-10-26 09:37

#7: Kass Artur - tulge maa peale

Miks räägid kuritegudest, mis on sooritatud ja tõestatud ?  Iga vang, kes on sooritanud seaduserikkumise- teab seda, kuid antud juhul on tegu karistamistega, kui EI OLE sooritatud kuritegu , kuid inimest karistati. Mind on nii karistatud ja olen ka karistust kandnud, kuid mul puudusid vahendid Tõe tõestamiseks .

Kass Artur

#24 kass artur to

2011-10-27 15:11

"Miks räägid kuritegudest, mis on sooritatud ja tõestatud ?"

Kust sina tead, kas näiteks Panovi kuritegu oli sooritatud ja tõestatud või ei olnud? Või Alice Järveti tegu? Blufid niisama. Kõik suured kriminaalid on enda arvates vandenõu ohvrid. olgu see siis vassili savka, aleksei rubel või villu reiljan.

Külaline

#25

2011-11-02 16:15

Kodanikud peavad õppima endid süsteemi vastu kaitsma ja koos on seda kergem teha kui üksinda võideldes.Soovitan isegi kaebusi koostada mitmekesi, et ei oleks võimalik ühte inimest rünnates probleemi maha vaikida.